znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • A «symbol jednostki prądu elektrycznego amper»
 • a I
  1. «pierwsza litera alfabetu»
  2. «samogłoska ustna»
  3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: pierwszy»
  4.  «kilkakrotnie powtórzona głoska, nucona przy usypianiu dziecka»
  5. «szósty dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
 • a II
  1. «spójnik łączący zdania lub wyrażenia o przeciwstawnej treści, np. On gra, a ona tańczy. Nauka a zabawa.»
  2. «spójnik przyłączający zdanie lub wyrażenie uzupełniające wcześniejszą informację, np. Kwitły kwiaty, a nad nimi uwijały się pszczoły.»
  3. «spójnik przyłączający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa wcześniej, np. Zastąpię cię w pracy, a ty odpoczniesz.»
  4. «spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie o treści niezgodnej z tym, co można wnioskować na podstawie zdania poprzedzającego, np. Zjadł dużo, a ciągle był głodny.»
  5. «spójnik łączący słowa o takiej samej postaci, powtórzone w celu podkreślenia tego, o czym mowa w zdaniu, np. Takie przykłady można mnożyć a mnożyć.»
  6. «spójnik łączący powtórzone zaimki wskazujące, użyte w tym celu, by dane wyrażenie nie miało określonego odniesienia, np. Nazywał się tak a tak.»
 • a III «partykuła nawiązująca do kontekstu lub sytuacji i zarazem wprowadzająca wypowiedzenia o różnych odcieniach intonacyjnych, np. A nie mówiłam? A niech sobie śpiewa.»
 • a IV «wykrzyknik wyrażający różne stany uczuciowe»
 • à «po – używane przy określaniu miary lub ceny, np. 10 sztuk à 5 zł»
 • a-, an- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na zaprzeczenie lub brak jakiejś cechy»
 • abakan «tkanina artystyczna przypominająca płaskorzeźbę»
 • abakus
  1. «górna część głowicy kolumny»
  2. «pierwowzór liczydeł»
 • abandon «zrzeczenie się – na rzecz instytucji ubezpieczającej – statku, który zaginął lub stracił na wartości wskutek wypadku»
 • abazja «utrata zdolności chodzenia»
 • abażur «osłona na lampę»
  • abażurek
 • abdomen
  1. «brzuch»
  2. «odwłok»
  • abdominalny
 • abdominoplastyka «wzmocnienie mięśni brzucha przez ich chirurgiczne skrócenie»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88