znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

wyniki od 1 do 15 z 15 znalezionych

 • narodowy socjalizm zob. nazizm
  • narodowosocjalistyczny
 • dochód narodowy «wartość wszystkich dóbr ekonomicznych wytworzonych przez społeczeństwo, po odliczeniu kosztów poniesionych w toku produkcji»
 • majątek narodowy «zasób dóbr materialnych nagromadzonych w danym kraju»
 • park narodowy «duży obszar zachowany w stanie naturalnym, podlegający ścisłej ochronie ze względu na szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe»
 • barwy narodowe, państwowe «połączenie kolorów w ściśle określonym porządku, będące symbolem danego państwa, występujące na flagach i innych znakach państwowych»
 • biegi narodowe «masowe biegi terenowe»
 • energochłonność dochodu narodowego «stosunek zużycia energii do wartości dochodu narodowego»
 • gospodarka narodowa «całokształt zasobów oraz działalności prowadzonej w sferze produkcji, obiegu i konsumpcji w danym kraju»
 • kadra narodowa «zespół zawodników reprezentujący swój kraj w spotkaniach międzynarodowych»
  • kadrowicz • kadrowiczka
 • klauzula narodowa «postanowienie w umowie międzynarodowej przewidujące, że obywatele danego państwa będą traktowani w innym państwie na równi z jego obywatelami»
 • kolory narodowe, kolory państwowe zob. barwy narodowe.
 • rada narodowa «w Polsce Ludowej: terenowy organ władzy państwowej, działający we wszystkich jednostkach administracyjno-terytorialnych»
 • święto narodowe «święto upamiętniające wydarzenia ważne dla jakiegoś narodu»
 • żałoba narodowa «oficjalna żałoba, ogłaszana przez władze państwowe z powodu śmierci wybitnej osobistości lub wielkiej katastrofy»
 • naród
  1. «ogół mieszkańców pewnego terytorium mówiących jednym językiem, związanych wspólną przeszłością oraz kulturą, mających wspólne interesy polityczne i gospodarcze»
  2. daw. «duża grupa ludzi»
  • narodowy • narodowo

wyniki od 1 do 15 z 15 znalezionych
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88