znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

  • oportunista «człowiek bez zasad, przystosowujący się do okoliczności dla doraźnych osobistych korzyści»
    • oportunistyczny • oportunistycznie • oportunistka • oportunizm
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88