znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • menologion, menologium «w liturgii greckiej: księga zawierająca żywoty świętych ułożone w porządku poświęconych im dni»
 • menonita, mennonita
  1. menonici, mennonici «protestancka grupa wyznaniowa powstała jako odłam ugrupowania anabaptystów»
  2. «członek tej grupy wyznaniowej»
  • menonicki
 • menopauza «okres w życiu kobiety po klimakterium, gdy wskutek zaniku czynności jajników całkowicie ustaje miesiączkowanie»
  • menopauzalny
 • menora «siedmioramienny świecznik żydowski»
 • menos «stan umysłu prowadzący człowieka do sukcesu»
 • mensa «główna część ołtarza w formie płyty lub skrzyni na nóżkach»
 • menstruacja zob. miesiączka
  • menstruacyjny, menstrualny
 • mentalizacja «proces uświadamiania sobie czynności wykonywanych przedtem nawykowo»
 • mentalność «swoisty dla kogoś sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości»
  • mentalnościowy
 • mentalny «dotyczący właściwości umysłu lub sposobu myślenia»
  • mentalnie
 • mente captus [wym. mente kaptus] «upośledzony na umyśle»
 • mentol «związek organiczny występujący w olejku miętowym»
  • mentolowy
 • mentor
  1. «doświadczony, mądry doradca, nauczyciel i wychowawca»
  2. «ktoś, kto stale poucza innych»
  3. «roślina o utrwalonych cechach, na której zaszczepia się młody pęd, aby nabrał tych cech»
  • mentorski • mentorsko • mentorka • mentorstwo
 • mentorować
  1. «być czyimś doradcą i nauczycielem»
  2. «stale pouczać innych»
  3. «szczepić młode rośliny na roślinach o utrwalonych cechach»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88