menedżer i menadżer

 
menedżer i menadżer
16.04.2003
W pewnej firmie postanowiono zamienić angielskie nazwy stanowisk na polskie (opierając sie na ustawie o jezyku polskim). Czy stanowisko Menadżer do spraw bezpieczeństwa produktu jest poprawne – chodzi mi w szczególności o słowo menadżer?
Menedżer i menadżer to słowa jednakowo poprawne. Menedżer jest jednak kilkakrotnie częstszy od menadżera. Wynika to prawdopodobnie stąd, że łatwiej zapamiętać słowo oparte na samogłoskach e–e–e niż na samogłoskach e–a–e.
Mirosław Bańko