taki jak

 
taki jak
11.01.2002
Czy i kiedy należy postawić przecinek przed wyrażeniem takie jak? Podaję dwa przykłady zdań. Czy są one prawidłowe i dlaczego są lub nie?
1. W lesie rosną drzewa takie jak sosny.
2. W lesie rosną drzewa, takie jak sosny, buki, modrzewie.
Przepisy dotyczące interpunkcji w konstrukcjach porównawczych nie są dość precyzyjne. Według Kieszonkowego słowniczka interpunkcyjnego PWN (Jerzy Podracki, Alina Gałązka) przed wyrażeniem taki jak wprowadzającym porównanie nie stawia się przecinka, co autorzy ilustrują przykładem: "Uczniom takim jak Zbyszek trudno przychodzi nauka". Natomiast według Nowego słownika ortograficznego PWN (red. nauk. Edward Polański) "w porównaniach paralelnych (o konstrukcji tak, jak; taki, jaki; tyle, co; ten, co) możemy postawić przecinek", ale nie musimy, gdyż zależy to od przerwy oddechowej oraz tego, jak silnie chcemy przeciwstawić sobie człony porównania {par. [381]). Biorąc to wszystko pod uwagę, sądzę, że przecinki w obu przytoczonych przez panią zdaniach zostały postawione poprawnie. W pierwszym zdaniu można by oddzielić przecinkiem słowa takie jak sosny, co uczyniłoby z nich rodzaj względnie samodzielnego uzupełnienia, poprzedzanego w mowie pauzą. W drugim zdaniu nie rezygnowałbym z przecinka, gdyż dłuższe wyliczenie wymaga pauzy i dobrze, jeśli przecinek na to wskazuje.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!