samogłoski miękkie?

 
samogłoski miękkie?
9.11.2005
Szanowni Państwo, moje pytanie dotyczy fonetyki. Do tej pory wydawało mi się, że miękkość i twardość to cechy spółgłosek, ale spotkałam się z podziałem samogłosek na miękkie (samogłoska [i]) i twarde (pozostałe samogłoski). Czy rzeczywiście „miękkość” i „twardość” to także cechy samogłosek, a jeśli tak, to w jakim źródle mogłabym na ten temat znaleźć więcej wiadomości?
Dziękuję za wyjaśnienie i serdecznie pozdrawiam,
Krystyna Biedrycka
Szkoda, że nie podała Pani źródła, w którym wystąpiło takie sformułowanie, być może zostało ono w jakiś sposób uzasadnione. Byłoby to konieczne, bo wspomniane cechy przypisujemy tylko spółgłoskom: miękkie są spółgłoski środkowojęzykowe [ć, dź, ś, ź, k´, g´, h´, ń], pozostałe są twarde lub zmiękczone. O samogłosce [i] można mówić jako o takiej, która miękczy spółgłoskę występującą przed nią (tym samym spółgłoski twarde nie mogą wystąpić przed [i]). Sformułowanie „samogłoska miękka” można w związku z tym uznać za określenie mające charakter skrótu myślowego, ale charakteryzuje się on – moim zdaniem – nadmiernym uproszczeniem.
Jedynie w kontekstach historycznojęzykowych używa się terminu jer miękki na oznaczenie dawnej samogłoski krótkiej, która także miękczyła poprzedzającą ją spółgłoskę.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!