samogłoski miękkie?

 
samogłoski miękkie?
9.11.2005
Szanowni Państwo, moje pytanie dotyczy fonetyki. Do tej pory wydawało mi się, że miękkość i twardość to cechy spółgłosek, ale spotkałam się z podziałem samogłosek na miękkie (samogłoska [i]) i twarde (pozostałe samogłoski). Czy rzeczywiście „miękkość” i „twardość” to także cechy samogłosek, a jeśli tak, to w jakim źródle mogłabym na ten temat znaleźć więcej wiadomości?
Dziękuję za wyjaśnienie i serdecznie pozdrawiam,
Krystyna Biedrycka
Szkoda, że nie podała Pani źródła, w którym wystąpiło takie sformułowanie, być może zostało ono w jakiś sposób uzasadnione. Byłoby to konieczne, bo wspomniane cechy przypisujemy tylko spółgłoskom: miękkie są spółgłoski środkowojęzykowe [ć, dź, ś, ź, k´, g´, h´, ń], pozostałe są twarde lub zmiękczone. O samogłosce [i] można mówić jako o takiej, która miękczy spółgłoskę występującą przed nią (tym samym spółgłoski twarde nie mogą wystąpić przed [i]). Sformułowanie „samogłoska miękka” można w związku z tym uznać za określenie mające charakter skrótu myślowego, ale charakteryzuje się on – moim zdaniem – nadmiernym uproszczeniem.
Jedynie w kontekstach historycznojęzykowych używa się terminu jer miękki na oznaczenie dawnej samogłoski krótkiej, która także miękczyła poprzedzającą ją spółgłoskę.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego