tę czy tą, dwóch czy dwu?

 
tę czy tą, dwóch czy dwu?
16.02.2006
1.Kiedy używa się słowa a kiedy ?
2.Kiedy używa się liczebnika dwóch, a kiedy dwu? „Wątek współżycia ze sobą dwu psychik, dwu gatunków człowieka i dwu postaw duchowych wobec rzeczywistości” – w tym cytacie, moim zdaniem, ewidentnie bardziej pasuje dwóch.
Ad 1. Formy używamy w bierniku (np. tę kobietę), formy w narzędniku (np. tą kobietą). W potocznym języku mówionym akceptowany jest też biernik zamiast .
Ad 2. Dwóch i dwu w dopełniaczu występuję obocznie, forma dwóch jest częstsza.
Mirosław Bańko, PWN

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego