współbrat

 
współbrat
6.12.2006
Zakonnicy często mówią o innym członku swojego zakonu współbrat. Czy cząstka współ- dodaje coś w tym wypadku do znaczenia słowa brat? Jeśli tak, to czy analogicznie należałoby mówić także np. współojciec (przełożony zakonny) i współmatka (przełożona zakonna)?
Nazwa współbrat stosowana jest w zakonach tzw. kleryckich, czyli takich, w których przebywają i bracia zakonni, i prezbiterzy (tj. duchowni, którzy mają święcenia). Cząstka współ- oznacza wspólnotę, którą tworzą. Istnieje też nazwa współsiostra, oznaczająca zbiór sióstr i matek zakonnych.
Oprócz tego zakonnicy i zakonnice, kominikujący się z osobami świeckimi, używają wyrażeń: nasz brat, nasz ojciec, nasza siostra, nasza matka, mówiąc o członkach i członkiniach tego samego zakonu.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego