Awdańcy czy Awdańcowie?

 
Awdańcy czy Awdańcowie?
18.06.2008
Dlaczego rzeczownik określający ród (http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3872736) ma postać Awdańcy, a nie Awdańcowie (jak Gryfowie, Fuggerowie, Welfowie, Zarębowie)? Przywołana wyżej encyklopedia podaje też hasła Gwizjusze, Kondeusze, Łodzie, Nałęcze, Odrowąże... Czy nazwy tych rodów z końcówką ‑owie są dopuszczalnym wariantem, czy błędem?
Forma Awdańcy, podobnie jak np. Nałęcze, Odrowąże, jest archaiczna, a właściwa może być tylko w odniesieniu do nazwy rodowej. Dzięki temu zyskujemy rozróżnienie: Nałęcze ‘dawny ród’ – Nałęczowie ‘rodzina’. Dziś można użyć form Awdańcowie, Nałęczowie, Odrowążowie, ale tylko wtedy, gdy są nazwiskami. Formy takie jak Gwizjusze, Kondeusze, bedące spolszczonymi formami nazw rodowych, mają prawie wyłącznie końcówkę ‑e, nie ‑owie.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego