Jego Magnificencja...

 
Jego Magnificencja...
3.04.2002
Mam problem: czy do Rektora zwracamy się Jego Magnificencjo czy Wasza Magnificencjo i dlaczego?
Do rektora możemy zwrócić się słowami Wasza Magnificencjo, ale częściej mówi się po prostu Magnificencjo, jak to uczynił np. Krzysztof Penderecki w przemówieniu wygłoszonym po otrzymaniu doktoratu honorowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Magnificencjo! Dostojny Senacie! Szanowni uczestnicy tej uroczystości!”. Natomiast mówiąc o rektorze, używamy zwrotu Jego Magnificencja (gdy rektor jest mężczyzną) albo Jej Magnificencja (gdy rektor jest kobietą). W liczbie mnogiej, odpowiednio, Wasze Magnificencje oraz Ich Magnificencje.
Podobnie mówimy Wasza Wysokość (do króla lub królowej), ale Jego Wysokość (o królu) albo Jej Wysokość (o królowej). A ponieważ mówienie do koronowanych głów ma długą tradycję, można stąd czerpać wzory użycia innych oficjalnych tytułów, takich jak Magnificencja lub Ekscelencja.
Warto jeszcze dodać, że słowa magnificencja używa się tylko w sytuacjach oficjalnych, np. w czasie publicznych ceremonii. W zwykłej rozmowie z rektorem wystarczy powiedzieć Panie rektorze.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!