Czy nie stawia się przecinka przed i?

 
Czy nie stawia się przecinka przed i?
5.05.2011
Szanowna Poradnio,
mam kłopot z przecinkami w zdaniach:
1. Wskaż dwa zwierzęta – takie, które znasz najlepiej, i takie, które znasz najgorzej.
2. ... konstruowanie wypowiedzi tak, by wywód podany był bez końcowego wniosku i by pozostawić wrażenie, że....
Czy w zdaniu pierwszym poprawnie postawiono przecinek przed i takie? A czy w drugim na pewno powinien być pominięty przed i by?
Pozdrawiam i dziękuję
Grażyna
Interpunkcja obu tych zdań jest poprawna. Wiele osób żyje w przekonaniu, że nie stawia się przecinka przed spójnikiem i, i pierwszy Pani przykład (jak również niniejsze zdanie!) jest dowodem, że takie przekonanie jest fałszywe. Spójnik przed i powinien się pojawić, jeśli zamyka zdania podrzędne (w Pani przykładzie – zdanie „które znasz najlepiej”, w mojej odpowiedzi – zdanie „nie stawia się przecinka przed spójnikiem i”). W drugim Pani przykładzie przed i nie ma przecinka, gdyż spójnik ten nie następuje tu po zdaniu podrzędnym.
Ogólnie biorąc, interpunkcji nie należy się uczyć jedynie według tego, które wyrazy wymagają przecinka, a które nie, gdyż o miejscu przecinka (a także niektórych innych znaków przestankowych) w polskim zdaniu decyduje jego budowa. Regułek typu: „Nie stawiamy przecinka przed i” nie wolno stosować automatycznie
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego