Hervé Tullet

 
Hervé Tullet
16.05.2017
Szanowni Państwo!
Czy francuskie imię i nazwisko Hervé Tullet należy odmieniać?

Będę wdzięczna za pomoc.
Z wyrazami szacunku
Dorota
Tak – imię według wzorca przymiotnikowego, a nazwisko jak rzeczownik:

M. Hervé Tullet [wym. erwe tüle]
D. (nie ma) Hervégo Tulleta [wym. erwego tületa]
C. (dziękuję) Hervému Tulletowi [wym. erwemu tületowi]
B. = D.
N. (z) Hervém Tulletem [wym. erwem tületem]
Ms. (o) Hervém Tullecie [wym. erwem tülecie].

Nazwisko można też pozostawić nieodmienne, jeśli będzie mu towarzyszyło odmienione imię.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego