Hervé Tullet

 
Hervé Tullet
16.05.2017
Szanowni Państwo!
Czy francuskie imię i nazwisko Hervé Tullet należy odmieniać?

Będę wdzięczna za pomoc.
Z wyrazami szacunku
Dorota
Tak – imię według wzorca przymiotnikowego, a nazwisko jak rzeczownik:

M. Hervé Tullet [wym. erwe tüle]
D. (nie ma) Hervégo Tulleta [wym. erwego tületa]
C. (dziękuję) Hervému Tulletowi [wym. erwemu tületowi]
B. = D.
N. (z) Hervém Tulletem [wym. erwem tületem]
Ms. (o) Hervém Tullecie [wym. erwem tülecie].

Nazwisko można też pozostawić nieodmienne, jeśli będzie mu towarzyszyło odmienione imię.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego