Uzgadniamy liczbę

 
Uzgadniamy liczbę
16.05.2017
Szanowni Państwo,
czy podane zdania są poprawne w obu zaproponowanych wersjach?
Jeśli G jest rozwiązalna, to każda jej podgrupa oraz każdy obraz homomorficzny są (jest) podgrupami (podgrupą) normalnymi (normalną).
Ku jego jednoczesnym/jednoczesnej konsternacji i zadowoleniu – zacząłem go o to wypytywać.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Co do pierwszego zdania nie ma wątpliwości – należy tu uzgodnić podmiot z orzeczeniem pod względem liczby: Jeśli G jest rozwiązalna, to każda jej podgrupa oraz każdy obraz homomorficzny są podgrupami normalnymi. Tu podmiot szeregowy podgrupa oraz obraz wymaga użycia orzeczenia (w tym wypadku – imiennego, składającego się z czasownika być i rzeczownika w narzędniku) liczby mnogiej: są podgrupami.

W drugim zdaniu sprawa nie jest tak oczywista. Jest reguła mówiąca, że jeśli jedna przydawka określa dwa rzeczowniki różnego rodzaju, to powinniśmy ją umieścić przed każdym wyrazem nadrzędnym – w odpowiednim rodzaju (np. Niebieski stół i niebieskie krzesło nie podobały mi się). Nie jestem jednak pewna, czy da się ją odnieść do przywołanego przykładu – tu przymiotnik jednoczesny obejmuje swym zasięgiem oba rzeczowniki (zadowolenie i konsternacja) naraz; zdanie: Ku jego jednoczesnej konsternacji i jednoczesnemu zadowoleniu… nie miałoby sensu. W takiej sytuacji należałoby użyć przymiotnika w liczbie mnogiej: Ku jego jednoczesnym konsternacji i zadowoleniu…, co, choć poprawne gramatycznie, wydaje się nieco dziwne (takie konstrukcje są unikane przez użytkowników). Proponowałabym zatem przekształcenie zdania tak, aby uniknąć kłopotliwej konstrukcji, np. Ku jego konsternacji, a zarazem zadowoleniu.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego