hucpa

 
hucpa
20.09.2004
Witam. Potoczne określenie bezczelności, tupetu to hucpa czy chucpa? Dziękuję i kłaniam się.
Grzegorz Mazur
Hucpa to wyraz zapożyczony z hebr. huspah. Zapisany po raz pierwszy w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, udokumentowany cytatami z książek M. Ukniewskiej Strachy z 1939 i T. Borowskiego Mała kronika wielkich spraw z 1952 r. Zapisany również w Słowniku wyrazów obcych PWN pod red. J. Tokarskiego, Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego oraz w Nowym słowniku ortograficznym PWN pod red. E. Polańskiego. A zatem ta pisownia obowiązuje.
Pisownię chucpa (obok hucpa) wprowadził po raz pierwszy Wielki słownik wyrazów obcych PWN z 2003 r. Sądzę, że zapis hucpa wiąże się z pisownią oryginalną tego wyrazu, natomiast nowszy zapis chucpa uwzględnia jego wymowę w polszczyźnie.
— Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski

W związku z wcześniejszą dyskusją pisowni słowa chucpa / hucpa (odpowiedź dr Długosz-Kurczabowej) chciałbym dodać, ze hebrajska pisownia odpowiada polskiemu ch. Po hebrajsku słowo to pisze się przy pomocy spógłosek CHET-CADY-PE (samogłoski są pomijane w potocznej pisowni). Standardowa transkrypcja fonetyczna litery CHET to polskie ch.
Załączam wyrazy uszanowania
Marek Karliner, prof., Tel Aviv University
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!