bronzer czy brązer?

 
bronzer czy brązer?
15.09.2008
Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak w języku polskim należy pisać słowo bronzer – no właśnie, czy brązer? Jestem korektorką w wydawnictwie prasowym i widzę, że coraz częściej to słowo pojawia się w czasopismach. W nazwach niepolskich uzasadniona jest pisownia oryginalna, ale w znaczeniu potocznym???
Wahania w pisowni bronzer || brązer wskazują, ze jest to nowe zapożyczenie. W tekstach współczesnych dominuje zapis z -on-, nawiązujący do pisowni oryginalnej (tak jest np. w języku angielskim, francuskim, włoskim). Natomiast zapis z -ą-, choć rzadszy, to jednak dowodzi, że ten wyraz zaczął stopniowo asymilować się do fonetyczno-graficznego systemu polszczyzny. Za formą z -ą- przemawia analogiczny przebieg procesu przyswajania wyrazu bronz, obecnego w języku polskim od poł. XVIII w. W Słowniku języka polskiego z 1900 r. forma brąz jest zaopatrzona kwalifikatorem „rażący błąd!”, ale już od 1936 r. jest jedyną poprawną i obowiązującą formą. Por. także przekształcenia w pozostałych wyrazach z tej rodziny etymologicznej, m.in.: bronzbrąz, bronzalbrązal, bronzowybrązowy, bronzowaćbrązować, bronzowićbrązowić, bronzowiećbrązowieć. Do tej rodziny należy też bronzer || brązerbrązer.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów kluczowych kolejnych miesięcy mijającego roku. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!