Przedewsie – przedewsieński

 
Przedewsie – przedewsieński
14.02.2017
Jaki jest prawidłowy przymiotnik od rzeczownika Przedewsie (dzielnica miejscowości)?

K. Karweta
Jak podaje oficjalny wykaz nazw miejscowości stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, w Polsce jest trzynaście nazw Przedewsie odnoszących się do części miejscowości oraz jedna taka nazwa całej miejscowości (wsi w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim). Co ciekawe, wspomniany wykaz podaje formę przymiotnika – przedewsieński – tylko przy nazwie wsi. Także przy innych nazwach odnoszących się do części miejscowości nie podano form przymiotnika, choć istnieją one dla identycznych nazw wsi czy miast.
Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by takich przymiotników używać. A zatem, niezależnie od tego, czy mowa o dzielnicy, czy o całej miejscowości o nazwie Przedewsie, to przymiotnik od niej brzmi: przedewsieński.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego