oparty na

 
oparty na
9.02.2011
Czy określenie oparty na w takich kontekstach, jak system oparty na procesorze, funkcja oparta na technologii, jest poprawne i mieści się w granicach normy językowej?
Zwrot oprzeć coś na czymś (w formie imiesłowowej coś oparte na czymś) może mieć znaczenie dosłowne (np. oprzeć drabinę o ścianę) lub przenośne (np. akcja oparta na rzeczywistych wydarzeniach). W tym drugim znaczeniu był nieraz krytykowany jako natrętny szablon językowy, radzono, by szukać innych określeń. Szablony są jednak potrzebne, gdy mówiącemy lub piszącemu się spieszy i gdy oryginalność wysłowienia nie jest konieczna, np. w tekstach urzędowych, naukowych, w wiadomościach prasowych (ale już nie w publicystyce). Myślę więc, że przytoczone w pytaniu zwroty – i inne podobne – można tolerować. Trzeba tylko uważać, aby mimowolnie nie zasugerować słuchaczowi lub czytelnikowi ich dosłownej interpretacji. System oparty na procesorze nie budzi moich obiekcji, ale komputer oparty na procesorze brzmi niebezpiecznie – wiąże się z ryzykiem interpretacji dosłownej i absurdalnej zarazem.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!