pan i Pan w wywiadach

 
pan i Pan w wywiadach
28.03.2007
W gazetach oraz internecie często można natknąć się na wywiady. Czasem w pytaniach pojawiają się w nich zaimki wskazujące lub zwroty adresatywne (np. „Co pan sądzi o...”). Zależnie jednak od gazety wymienione przeze mnie elementy pisane są wielką lub małą literą. Czy w przypadku prasy także stosuje się zasadę powszechnie obowiązującą w listach o używaniu wielkiej litery, gdy chcemy komuś okazać szacunek? A może jest to nadużycie dziennikarzy i błąd ortograficzny?
Z poważaniem,
Po roku 1989 etykieta językowa się upraszcza. Przejawem tego procesu jest między innymi skracanie dystansu i wprowadzanie równości między partnerami komunikacji. W przekonaniu młodych Polaków ma to służyć szybszemu i skuteczniejszemu porozumiewaniu się.
Wskazane zjawisko – niestosowania w piśmie wielkich liter w formach odnoszących się do adresata wypowiedzi – jest ilustracją tych przemian. Występuje ono zresztą nie tylko w wywiadach - również w tak rozpowszechnionej dziś korespondencji e-mailowej.
Nie jest to jednak zjawisko godne poparcia. Tradycyjna polska etykieta wymaga od nas szacunku dla partnera rozmowy bezpośredniej i pośredniej, przejawiajacego się między innymi zapisywaniem form jego dotyczących wielkimi literami.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego