wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko cokolwiek dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię, czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • Jessica
  18.01.2017
  Szanowni Panstwo!
  Proszę o podanie prawidłowej odmiany oraz pisowni zdrobnień imienia Jessica.

  Z poważaniem
  Ewelina
  Odmiana:
  M. Jessica
  D. Jessiki
  C. Jessice
  B. Jessicę
  N. Jessicą
  Ms. (o) Jessice.

  Jak widać, w dopełniaczu (tam, gdzie głoska |k| wymienia się na |k’|) zamiast c należy zapisać k.
  Większy kłopot jest ze zdrobnieniem. Imię Jessica nie jest spolszczone, więc trudno dodać do niego przyrostek, a tylko dzięki takiemu elementowi możemy utworzyć zdrobnienie lub spieszczenie. Nie wiadomo też, jak zdrobnienie (spieszczenie) tego imienia miałoby brzmieć: Jessiczka, Jessisia? Jeśli formy te są w użyciu (wydają się najbardziej naturalne), to należy je zapisać tak, jak właśnie to zrobiłam.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Byliśmy
  18.01.2017
  Szanowni Państwo,
  czy jeśli kobieta mówi np. Byliśmy w muzeum, kiedy była tam w towarzystwie samych kobiet, to popełnia błąd językowy czy po prostu nie oddaje informacji równie precyzyjnie, co mówiąc Byłyśmy w muzeum?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Byliśmy to forma rodzaju męskoosobowego, a zatem użycie jej w odniesieniu do grupy kobiet jest błędem. Podobnym błędem jest np. odniesienie zdania Ale ładna! do obiektu, którego nazwa jest rzeczownikiem męskim (np. sad) lub nijakim (np. pole).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Implementacja
  18.01.2017
  Szanowna Redakcjo,
  czy użycie słowa implementacja w tekście dla nieprawników, zwykłych użytkowników języka, jest poprawne? Jeśli nie, jakim słowem można ją zastąpić?

  Z poważaniem
  Kasia
  Implementacja jakiś czas temu stała się słowem nadużywanym, szczególnie w tekstach urzędowych. Zdecydowanie lepiej jednak brzmi np. wdrożenie przepisów niż implementacja przepisów.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego