interpunkcja

 
Tu znajdziesz informacje, w jakich sytuacjach stosować poszczególne znaki przestankowe, jakie mają inne zastosowania poza swoją podstawowa funkcją. Dowiesz się, gdzie postawić przecinek, kiedy lepiej użyć średnika, czy można pominąć kropkę, kiedy konieczny jest cudzysłów, jaką funkcję ma wielokropek. Jeśli chcesz, by twój tekst był właściwie zrozumiany, czytaj odpowiedzi naszych ekspertów.
 • tytuł w cudzysłowie
  10.03.2015
  Szanowni Państwo,
  moje pytanie dotyczy cudzysłowu. Czy ten znak interpunkcyjny jest wymagany w tytułach artykułów, opowiadań czy wypracowań szkolnych? Wydawało mi się do tej pory, że w cudzysłowie zapisuje się tytuł przytaczany, np. „Wczoraj napisałam opowiadanie pod tytułem «Wiosna»”. Natomiast na kartce z opowiadaniem, nad tekstem tytułu w cudzysłowie się nie zapisuje. Podobnie rzecz się ma z tytułami książek czy artykułów. Jeśli jestem w błędzie, proszę o wyprowadzenie mnie z niego.
  Dziękuję
  Tytuł można wyróżnić cudzysłowem lub kursywą, przy czym w tekście pisanym ręcznie stosuje się cudzysłów. Potrzeba wyróżnienia tytułu w jeden lub drugi sposób nie dotyczy oczywiście sytuacji, gdy jest on wyodrębniony, np. znajduje się na początku tekstu w osobnym wierszu, w linii żywej paginy lub na stronie tytułowej.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • cudzysłów w nazwach własnych
  8.03.2015
  Dzień dobry,
  mam dwa pytania dotyczące używania cudzysłowów. Jeżeli w nazwie własnej pojawia się cudzysłów, np. MDK „Koszutka”, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Żabka”, to czy potem należy samodzielnie występujące w tym samym tekście wyrazy Koszutka czy Żabka nadal pisać w cudzysłowie? I drugie pytanie: czy Trójka w nazwie radiowa Trójka powinna być w cudzysłowie?
  Dziękuję za odpowiedź
  Iwona
  Nie ma obowiązku, aby stosować cudzysłów w nazwach własnych: zasady interpunkcji dają taką możliwość, ale nie musimy z niej korzystać. Oczywiście jeżeli utrwalona pisownia jakiejś nazwy zawiera znak cudzysłowu, to lepiej zrobimy, zachowując go. W pozostałych wypadkach należy kierować się zrozumiałością tekstu: okoliczność ta może przemawiać za użyciem cudzysłowu w wielowyrazowej nazwie własnej i pomijaniem go w nazwie skróconej, por. przykład z WSO PWN (zasada [466]): Polskie Biuro Podróży „Orbis”, co nie wyklucza użycia skróconej nazwy bez cudzysłowu, np. „Co najmniej 50 mln dolarów zainwestuje Orbis w sieć swoich krakowskich hoteli” (Metropol, za NKJP).
  O użycie cudzysłowu w nazwach własnych już nas pytano, proszę poszukać w archiwum poradni.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przecinek a
  1.03.2015
  Szanowni Państwo,
  czy w następującym cytacie przed powinien wystąpić przecinek? Według mnie tak, ale usłyszałem odmienne opinie: „Na wersje dla Androida twórcy kazali czekać aż do grudnia 2014...”.
  W podanym zdaniu nie jest spójnikiem i nie łączy zdań składowych (inaczej niż w przykładzie: „Czekali i czekali, aż się doczekali”). Dlatego przecinek byłby w Pana zdaniu niepożądany.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • interpunkcja w tytule
  19.02.2015
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie dotyczące zasad interpunkcji w zdaniu: „Nieznane listy Witkacego czyli całujcie mnie, gdzie chcecie”. Moim zdaniem powinien się w nim pojawić przecinek przed czyli. Czy mam rację? Co z przecinkiem przed gdzie? Jest poprawny? I jeszcze jedna kwestia: jest to tytuł audycji, w związku z czym, jeżeli pisownia tytułu wygląda jak powyżej podane zdanie, to czy należy zachować taką pisownię (oczywiście bez kropki)? A może należy ją poprawić?
  Z wyrazami szacunku
  K.S.
  Przed czyli powinien być przecinek, przed gdzie też. Zasady polskiej interpunkcji nie są na szczęście aż tak subtelne, aby postawienie przecinka uzależniać od stopnia idiomatyczności wyrażenia.
  Jeśli tytuł jest wyodrębniony w tekście, jak np. na stronie tytułowej, to należy pominąć kropkę, a także cudzysłów, który w tekście ciągłym mógłby służyć wyodrębnieniu tytułu. Jeśli przecinek wypada na końcu wersu, można pominąć także przecinek, por.
  Nieznane listy Witkacego
  czyli
  całujcie mnie, gdzie chcecie
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Wyszło, jak wyszło
  10.02.2015
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie interpunkcja w zwrotach typu „wyszło(,) jak wyszło”, „jest(,) jak jest”. Oba można rozwinąć, dodając przed ewentualnym przecinkiem tak, i otrzymamy porównania paralelne, w których przecinek zależy, jak się zdaje, od naszego wyboru. Czy zatem bez wstawienia tak też mamy wybór?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Konstrukcje te obejmują zdanie podrzędne, więc w zasadzie powinny zawierać przecinek. Argumentować za jego pominięciem można by ewentualnie na tej podstawie, że są to konstrukcje szczególnego rodzaju, w których schemat X, jak X (gdzie X jest formą finitywną czasownika) służy przekazaniu określonej treści, mniej więcej takiej: 'sytuacja nie jest zachwycająca, ale nie mówmy już o tym'. Zasady interpunkcji jednak nie dotykają takich subtelności (i dobrze). Myślę, że lepiej przecinek postawić.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • trudne zdanie z niż
  6.02.2015
  Szanowni Państwo,
  mam wątpliwość interpunkcyjną w zdaniu z cytatem:
  To brzmi znacznie lepiej niż „zrób to sobie sam”.
  Chodzi mi o przecinek przed niż. Cytat stanowi tutaj pewną zwartą całość i nie jestem pewien co do interpunkcji. Nie wiem, czy należy go traktować jak zwykłe zdanie podrzędne, czy jakoś inaczej?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Cytat sprawia, że mamy do czynienia ze zdaniem typu:
  To brzmi znacznie lepiej niż ABC.
  Traktując cytowany fragment jako swego rodzaju czarną skrzynkę, możemy przecinka nie postawić. Widząc jednak, że w cudzysłowie jest zdanie składowe, możemy pójść za regułą, która każe poprzedzać przecinkiem przedzdaniowe niż. W sumie więc sytuacja jest niejasna, przepisy się do niej nie odnoszą. Piszący muszą sami podjąć decyzję.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przecinek przed tym, co konieczne
  5.02.2015
  Chcę zapytać o wyrażenia z to co, wszystko co itp., gdzie po zaimku co nie ma już czasownika. Czy przed co stawia się wtedy przecinek, czy nie? Przykłady:
  Trzeba zostawiać to co ciemne, co grzeszne.
  Widząc to co dobre i to, co wymaga przemiany, zobacz też nadchodzącego Pana.
  Człowiek wygrywa, jeśli trwa w tym co słuszne.
  Niech więc nie pociąga nas to co efektowne, ale to co prawdziwe.
  Idź za wszystkim co dobre i słuszne.
  Wybieraj wszystko co szlachetne.
  Zasada 90.A.1 w WSO PWN stanowi, że nie tylko zdania podrzędne należy wydzielać przecinkami, ale też równoważniki zdań. Rzecz zilustrowano m.in. przykładem: „Późno, bo dopiero po trzech miesiącach, przyszedł pierwszy list”.
  W Pana przykładach wolno widzieć równoważniki zdań powstałe przez pominięcie czasownika być, np. „Trzeba zostawiać to, co [jest] ciemne, co [jest] grzeszne”. Tak więc przecinki, moim zdaniem, są tu uzasadnione.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przecinek przed przedzdaniowym niż
  5.02.2015
  Szanowni Państwo,
  raz jeszcze piszę w związku z niż i interpunkcją. Czytałem, że czasowniki zakończone na -no i -to zalicza się do finitywnych, tzn. fraza z takim czasownikiem tworzy zdanie. Poprawnie będzie więc: „Chcieli więcej, niż im proponowano”? Czytam pewną książkę, raczej porządną pod względem korekty, w której konsekwentnie w tego typu wypowiedzeniach nie ma przecinka przed niż.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Powinien być.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • kłopotliwe niż
  27.01.2015
  Szanowny Panie Profesorze,
  wielokrotnie pisał Pan, że wypowiedzenie typu „Woleli oszukiwać niż/zamiast zwyciężać” nie jest zdaniem złożonym i dlatego nie należy stawiać w nim przecinka. E. Łuczyński podaje we Współczesnej interpunkcji polskiej, że wypowiedzenie z członem bezokolicznikowym uznaje się czasem za złożone, a sam bezokolicznik za równoważnik zdania. Fakt, napiszemy przecież: „Woleli oszukiwać, by / ale / lecz zwyciężać”. Dlaczego więc niż czy zamiast należy potraktować inaczej?
  Pisałem, jak rzecz ujmują słowniki ortograficzne (w WSO PWN odpowiednia zasada ma numer [379]). Nie porównywałem jednak różnych kodyfikacji i nie przyglądałem się, jak norma skodyfikowana ma się w tym zakresie do uzusu. Profesor Edward Łuczyński poświęcił interpunkcji wiele publikacji, więc ma do sprawy inny stosunek. Jego obserwacje i ustalenia można by wykorzystać w celu lepszego ujęcia wielu problemów interpunkcyjnych w następnych słownikach ortograficznych. Na razie mogę powiedzieć tylko, że w zasadzie przed niezdaniowym niż nie umieszczamy przecinka, ale są podstawy, by kiedyś ten stan rzeczy zmienić.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • pisownia skrótów czasopism i gier komputerowych
  26.01.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Tytuły czasopism ujmujemy w cudzysłów, rozumiem, że podobnie powinny być wyróżnione tytuły gier komputerowych (lub kursywą). Czy dopuszczalna jest opcja niewyróżniania jednych i drugich w żaden sposób? I co z ich skrótowcami (np. Kobieta i Życie – KiŻ, World of Warcraft – WoW)? Spotkałam się ze stwierdzeniem, że już skrótowce absolutnie nie powinny być w cudzysłowie.
  Anna
  Przytaczane w tekście tytuły książek oraz ich części (tomów, rozdziałów itp.), gazet i czasopism, wierszy, artykułów, obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, filmów, gier komputerowych, programów telewizyjnych i audycji radiowych umieszcza się zwyczajowo w cudzysłowie lub składa kursywą. Jeśli w tym samym tekście przytacza się tytuły nieperiodyków (tytuły książek, filmów, gier itp.) i periodyków (tytuły gazet i czasopism, serii wydawniczych, cykli programów tv itp.), to pierwsze składa się zazwyczaj kursywą, a drugie umieszcza w cudzysłowie. Bez cudzysłowu i bez kursywy podaje się zwyczajowo tylko tytuły aktów prawnych, odezw, deklaracji, tytuły domyślne oraz utarte określenia tytułowe, np. Konstytucja 3 maja, Uniwersał połaniecki, Kronika Helmolda, Roczniki kwedlinburskie, Geograf Bawarski. Tak pokrótce wygląda praktyka edytorska w odniesieniu do różnego typu tytułów.
  Powodem, dla którego zwykło się polskojęzyczne tytuły wyróżniać cudzysłowem lub kursywą, jest pisownia tylko pierwszego wyrazu wielką literą (wyjątek stanowią tytuły periodyków i ksiąg biblijnych). Wyróżnienie typograficzne bądź interpunkcyjne sprawia, że właściwie identyfikujemy początek i koniec tytułu i nie będziemy mieli kłopotu z interpretacją zdania zawierającego tak oznaczony tytuł (por. „Pan Tadeusz został wczoraj do nas przysłany, a Martę trzeba było odesłać do domu klienta” i „«Pan Tadeusz» został wczoraj do nas przysłany, a «Martę» trzeba było odesłać do domu klienta)”. Nie ma natomiast potrzeby ujmowania w cudzysłów bądź składania kursywą skrótowców utworzonych od tytułów, ponieważ wielkie litery są już dostatecznym wyróżnikiem typograficznym.
  Adam Wolański
 • przecinek w odesłaniach do aktów normatywnych
  26.01.2015
  Szanowni Państwo,
  moje pytanie dotyczy zapisu skrótu publikatora aktu prawnego po wejściu w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw, która zniosła numery dzienników ustaw. Czy powinniśmy zatem pisać np. DzU 2012 poz. 1015 czy DzU 2012, poz. 1015? Czy przecinek ma być, czy nie? Dodam, że senaccy legislatorzy piszą bez przecinka.
  Pozdrawiam
  Jolanta Sierakowska
  Jest to sprawa umowy, przy czym w praktyce redakcyjnej dominuje zapis bez przecinka, por. Dz.U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004 i 1146. Jest to zresztą zgodne z ogólną regułą interpunkcyjną, która mówi, iż przecinkiem oddzielamy zasadniczo jednorodne elementy zdania. Numer pozycji jest niejako częścią składową danego rocznika (roku, w którym został opublikowany dany akt prawny). Podobnie zresztą postępuje się w przypadku powoływania kolejnych jednostek redakcyjnych aktu prawnego, por. art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a.
  Oczywiście zastosowanie przecinka nie będzie błędem. Stosuje się go zazwyczaj w analogicznej sytuacji w opisach bibliograficznych gazet i czasopism, gdzie datę roczną oddziela się od numeru wydania lub zeszytu właśnie przecinkiem.
  Adam Wolański
 • dopowiedzenie czy nie?
  25.01.2015
  Szanowni Państwo,
  mam problem interpunkcyjny w zdaniach: „Praca wymagająca codziennej, jakże często żmudnej(,) aktywności”, „Nie był przyzwyczajony do jego niekonwencjonalnych, często rubasznych(,) metod nauczania”. Czy dobrze mi się wydaje, że mamy do czynienia z szeregiem przydawek, więc za podstawową wersję należałoby uznać brak przecinka w nawiasie, a opcjonalnie można by ten przecinek dostawić, gdyby widzieć tam wyraźne dopowiedzenie?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Podzielam Pański punkt widzenia. W ocenie, czy jakiś fragment tekstu jest dopowiedzeniem i jako taki wymaga obustronnego wydzielenia przecinkami, czy jest tylko kolejnym członem szeregu i jako taki powinien mieć przecinek z lewej strony, mamy pewną swobodę.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • jechać ósemką
  23.01.2015
  Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy określenia jedynka, dwójka itd., używane w odniesieniu do np. szkoły, stopnia zagrożenia lawinowego, numeru drogi itd., powinny być zapisywane w cudzysłowie.
  Dziękuję
  Nie ma takiej potrzeby, por. „(...) opowiadała, że widziała Mateusza, jak jechał ósemką . Ale ona stała na przystanku, widziała go przez szybę (...)” (Gazeta Pomorska).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • wołacz a przecinek
  4.01.2015
  Dzień dobry!
  Moje pytanie brzmi: czy w nagłówku listu zawsze stawiamy przed imieniem, w wołaczu, przecinek? „Witaj, Olu!”, „Cześć, Olu!” itp.
  Pozdrawiam!
  Rzeczownik w wołaczu w zasadzie zawsze wydzielamy z kontekstu znakami interpunkcyjnymi, nagłówki listów nie są wyjątkiem. Ściślej biorąc jednak, obowiązek ten dotyczy nie pojedynczych rzeczowników, lecz całych fraz wołaczowych, stąd np. „Witajcie, Olu i Alu!” oraz „Droga Olu, dawno się nie widziałyśmy”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • wtrącenie
  9.12.2014
  Szanowni Państwo,
  mam wątpliwości dotyczące interpunkcji zdania: „Jeżeli (,) mimo przekazanej w etapie pierwszym informacji (,) sytuacja się nie zmienia, w drugim etapie możesz dać wyraz swoim emocjom – rozdrażnieniu, złości”. Czy przecinki wydzielające fragment mimo przekazanej w etapie pierwszym informacji są konieczne? Czy musi być ten fragment potraktowany jako wtrącenie? Jakie reguły składniowe, interpunkcyjne tu obowiązują? Będę wdzięczna za odpowiedź.
  Przecinki umieszczone w nawiasach nie są konieczne. Nie są też zakazane, gdyż trudno komuś odmówić prawa, aby zawarty między nimi ciąg słów potraktował jako treść uboczną. Niemniej jednak postawienie ich sprawia, że zdanie stanie się nacechowane, zwłaszcza zaś obecność przecinka po spójniku może budzić wątpliwość. Jeśli już bardzo Pani zależy na wydzieleniu danego fragmentu, to radziłbym użyć myślników: „Jeżeli – mimo przekazanej w etapie pierwszym informacji – sytuacja się nie zmienia, w drugim etapie możesz dać wyraz swoim emocjom – rozdrażnieniu, złości”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dlatego (,) że
  19.11.2014
  W Słowniku interpunkcyjnym J. Podrackiego i A. Gałązki na s. 132 jest następujące wyjaśnienie: „dlatego – wyraz zapowiadający zdanie składowe (podrzędne przyczynowe), wyjaśniające sytuację opisaną w zdaniu głównym. Stawiamy przecinek po dlatego, a przed że”. I poniżej: „dlatego że – połączenie wyrazów wprowadzające zdanie składowe (podrzędne przyczynowe), wyjaśniające sytuację opisaną w zdaniu głównym. Przecinek stawiamy przed całym wyrażeniem”. Przyznam, że nie rozumiem różnicy.
  Najlepiej wsłuchać się w akcent: „Zajęła się wolontariatem, dlatego że chciała pomagać ludziom” i „Zajęła się wolontariatem DLATEGO, że chciała pomagać ludziom, a nie DLATEGO, że ją proszono”. Powtórzenie słowa dlatego nie jest konieczne, aby można je było poprzedzić przecinkiem, jest natomiast konieczne położenie na nim akcentu.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • lista pytań
  18.11.2014
  Szanowni Państwo,
  czy poniższy sposób zadania pytania z wyliczeniem jest poprawny interpunkcyjnie?
  Które z tych zdań jest prawdziwe:
  – zdanie A;
  – zdanie B;
  – zdanie C?
  Czy może lepiej byłoby użyć pytajnika zamiast dwukropka i kropki zamiast pytajnika na końcu? A co w sytuacji, gdy same zdania będą pytaniami?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Można użyć pytajnika po każdym punkcie wyliczenia:
  Które z tych zdań jest prawdziwe:
  – zdanie A?
  – zdanie B?
  – zdanie C?
  Czasem jednak intencja nadawcy będzie czytelniejsza, jeśli zdanie poprzedzające listę zakończymy pytajnikiem. Tak właśnie warto postąpić, gdy w poszczególnych punktach wyliczenia występują zdania pytajne:
  Które z tych zdań jest poprawne?
  – Czy wujostwo poszli z wizytą?
  – Czy wujostwo poszło z wizytą?
  Zamiast Które z tych zdań można napisać też Które z następujących zdań.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Ale mamo...
  11.11.2014
  Szanowni Państwo,
  mam wątpliwości, czy przy wyrażeniu Ale, mamo... powinien znajdować się przecinek. Wołacz powinno oddzielać się przecinkiem, ale chodzi mi o sytuację, w której już nic po tym się nie mówi i wypowiada się to na jednej tonacji.
  Z góry dziękuję za wyjaśnienie tej kwestii.
  Zdanie podrzędne też powinno się wydzielać przecinkami, ale np. w ciągu Ale kiedy? przecinka nie postawimy. Widzę tu analogię do wyrażenia podanego w pytaniu, toteż przecinka bym w nim nie postawił. Co innego np. „Ale, ale, panie Wacku, nie tak szybko!”. Tu jest potrzebny przecinek, a nawet trzy przecinki.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • szereg zaimków
  10.11.2014
  Witam, mam problem ze zdaniami, w których zaimki pytajne (?) występują na końcu zdania. Jak postąpić z interpunkcją, gdy na końcu zdania występuje więcej niż jeden owy zaimek, np. „Niedługo spotkanie, ale nie wiem, gdzie, kiedy i o której”.
  Pozdrawiam
  Mateusz Chomicki
  Zasady pisowni mówią, aby nie oddzielać przecinkiem zaimka względnego, który nie jest rozwijany, np. „Nie wiem gdzie”. Wątpliwość może dotyczyć tego, co znaczy rozwijany, mianowicie – czy tylko za pomocą członów niewspółrzędnych („Nie wiem, gdzie iść”), czy także współrzędnych („Nie wiem, gdzie i kiedy”). Jestem zdania, że należy zastosować interpretację szeroką, czyli postawić przecinek także w ostatnim przykładzie.
  Interpunkcja polska działa na poziomie całych fraz, czyli jednostek składniowych równoważnych pod względem swojej łączliwości składniowej, niezależnie od tego, jak bardzo są złożone. Ciągi typu: 1. gdzie, 2. gdzie iść, 3. gdzie i kiedy, 4. gdzie iść i kiedy wrócić, 5. gdzie iść, jeśli w ogóle iść, i co zrobić, żeby wrócić na czas są sobie równoważne i wszystkie – z wyjątkiem nierozwiniętego ciągu oznaczonego numerem 1 – powinny być poprzedzone przecinkiem, gdy pojawią się jako fraza zależna od czasownika, np. w kontekście „Nie wiem...”.
  Logicznie byłoby nawet ciąg 1 umieszczać po przecinku. Nie wiem, jaka jest geneza tego wyjątku, czy zadecydowały względy estetyczne, czy jakieś inne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przecinek a inicjalny okolicznik
  6.11.2014
  Czy w przykładowym zdaniu „Pół godziny po podaniu śniadania dzieciom mama umyła naczynia i wyszła do pracy” między słowami dzieciom i mama powinien znaleźć się przecinek? W miarę możliwości proszę o podanie odpowiedniej zasady interpunkcji.
  Nie umieszcza się przecinka po okoliczniku otwierającym zdanie. Trudno mi wskazać odpowiednią zasadę w WSO PWN, ponieważ zasady interpunkcji na ogół mówią, gdzie stawiać przecinek, a nie gdzie go nie stawiać. Jeżeli jednak zgodzi się Pani ze mną, że nie trzeba przecinka w zdaniu „Rano mama wyszła do pracy”, to proszę zauważyć, że pół godziny po podaniu śniadania dzieciom to tyle, co rano, tyle że dłużej.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski