interpunkcja

 
Tu znajdziesz informacje, w jakich sytuacjach stosować poszczególne znaki przestankowe, jakie mają inne zastosowania poza swoją podstawowa funkcją. Dowiesz się, gdzie postawić przecinek, kiedy lepiej użyć średnika, czy można pominąć kropkę, kiedy konieczny jest cudzysłów, jaką funkcję ma wielokropek. Jeśli chcesz, by twój tekst był właściwie zrozumiany, czytaj odpowiedzi naszych ekspertów.
 • a zarazem
  18.05.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Czy przed zwrotem a zarazem nie powinno się stawiać przecinka? Nigdy? W zasadzie a można zawsze wymienić na i. A może właśnie powinno? Czy jest to kwestia uznaniowa? „Była piękna (,) a zarazem niebezpieczna”, „Mógł (,) a zarazem nie mógł tego powiedzieć”.
  Pozdrawiam
  Anna
  Proszę stawiać przecinek i nie szukać drugiego dna. Bezprzecinkowe a synonimiczne wobec i jest rzadkie i przestarzałe, por. „Słowik śpiewał cicho a łagodnie” (za Kieszonkowym słownikiem interpunkcyjnym Jerzego Podrackiego i Aliny Gałązki), więc nie warto rozszerzać jego interpunkcji na a zarazem.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przecinek a wypowiedzenie
  17.05.2015
  Szanowni Państwo,
  od kilku dni zastanawiam się, czy w wypowiedzeniu: „Praktyczne porady, jak pokonać oszustów ich własną bronią” powinien być przecinek. Nie widząc żadnego orzeczenia, byłam gotowa go usunąć. Zapytałam jednak o zdanie kilka osób, które w moim odczuciu powinny „wiedzieć lepiej”, a te broniły owego nieszczęsnego przecinka z przekonaniem równym mojemu, aby go usunąć. Zwracam się do Państwa o rozstrzygnięcie kwestii.
  Z wyrazami szacunku
  Ewelina Leszczyńska
  Przecinek oddziela zdanie podrzędne od nadrzędnego, ale dotyczy to także równoważników zdań. W szczególności wypowiedzenia podrzędne przydawkowe – jak w Pani przykładzie – rozwijają treść frazy nominalnej i od niej są w rzeczywistości zależne, a nie tyle od całego wypowiedzenia nadrzędnego. Gdyby więc nawet wypowiedzenie nadrzędne zredukować do samego rzeczownika, a pominięcie kontekstu oznaczyć wielokropkiem, to i tak konstrukcja taka wymagałaby przecinka: „(...) porady, jako pokonać oszustów ich własną bronią”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • trzy zdania w cudzysłowie
  12.05.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Czy w przypadku kilku przypuszczalnych wypowiedzi ujętych w cudzysłów, jeśli każda z nich kończy się pytajnikiem, wykrzyknikiem lub wielokropkiem, nie potrzeba pomiędzy nimi żadnych znaków interpunkcyjnych? Przykład:
  „Gdzie jeszcze możemy się spotkać?” „Hmm, może na plaży…” „Zgoda!” – tak pewnie się to odbyło.
  Pozdrawiam
  Anna
  Pytajnik, wykrzyknik i wielokropek zastępują znaki interpunkcyjne oddzielające. Gdyby zatem miało dojść do takiego zbiegu znaków przestankowych, znak zapytania, wykrzyknienia oraz wielokropek pozostawiamy, a przecinek, średnik i kropkę zwykle pomijamy, np.
  Pytania te, wywodzące się z rzymskiej retoryki Kwintyliana, tworzą następujący schemat: kto? co? kiedy? gdzie? dlaczego? jak?
  Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy wyliczamy np. różne wypowiedzenia bądź tytuły, których omawiane tu znaki stanowią integralną część. Wówczas poszczególne elementy wyliczenia oddzielimy zwykle przecinkami, por.
  Zazwyczaj zadawano trzy pytania: „Jak masz na imię?”, „Jak masz na drugie imię?”, „Jak masz na nazwisko?”.
  Nie znał autorów następujących publikacji: Mój syn mordercą?, Kocham i cierpię!, Noce i dnie.
  Jeszcze inaczej sprawa będzie się przedstawiała, gdy przyjdzie nam przytoczyć w ciągu – jako cytat – wymianę dialogową dwóch osób. O takiej bowiem sytuacji jest chyba mowa w pytaniu. Autor tekstu rekonstruuje hipotetyczną wymianę wypowiedzi – a więc dialog – dwóch osób.
  Staniemy tu przed problemem, w którym z jednej strony trzeba pokazać ciągłość treściową kolejnych wypowiedzi, z drugiej zaś – skutecznie zasygnalizować zmienność ról nadawcy i odbiorcy. Kiedy taki dialog byłby przedstawiany w książce beletrystycznej lub zbeletryzowanej, poszczególne kwestie byłyby zapisane od nowego wiersza i rozpoczynałyby się pauzą dialogową. Byłby to bardzo mocny sygnał, pokazujący, że mamy do czynienia z dialogiem lub polilogiem. W przytoczonym zdaniu nie widać na pierwszy rzut oka, że to dialog. Dialogowość całości ujawnia się po przeczytaniu kolejnych zdań w cudzysłowach.
  Pomija Pani znaki interpunkcyjne oddzielające, jakby w obawie, że zamienią one pewne kontinuum wypowiedzi w wyliczankę i przez to zaginie gdzieś sens wymiany dialogowej jako całości. Rozstrzygnięciu temu trudno postawić zarzut. Jednak zapis w ciągu z użyciem cudzysłowów nie pokazuje dość wyraźnie, że mamy do czynienia z wymianą dialogową (pierwsze i trzecie zdanie wypowiada jedna osoba, drugie – inna).
  By unaocznić zmienność ról nadawczo-odbiorczych w przytaczanych wypowiedziach, warto się być może posłużyć pauzą dialogową. Wówczas omawiane tu zdanie miałoby następujący zapis:
  „– Gdzie jeszcze możemy się spotkać?” „– Hmm, może na plaży…” „– Zgoda!” – tak pewnie się to odbyło.
  Wówczas cudzysłowy podkreślałyby „obcość” przytaczanych słów (mimo iż autor wymyśla te słowa, to siłą rzeczy wstawia je w cudze usta), a myślniki pokazywały, że jest to wymiana dialogowa. Przy czym nie jest tu istotne, czy jest to zapis rozmowy realnej, czy hipotetycznej, czy jakiejkolwiek innej.
  Adam Wolański
 • Słowo ad w odnośnikach do planu
  12.05.2015
  Witam,
  czy w protokołach po użyciu słowa ad i liczebnika porządkowego powinna stać kropka? „Ad 1 Pani Dyrektor powitała...” czy może „Ad 1. Pani Dyrektor powitała...”?
  Kropkę należy postawić po liczbie (zamiast niej można czasem użyć dwukropka albo myślnika, ale kropka jest w tej funkcji używana najczęściej). Nie należy stawiać kropki po słowie ad, które nie jest skrótem, tylko łacińskim przyimkiem o znaczeniu 'do'. Uświadomienie sobie tego uzmysławia, że po liczbie jakiś znak interpunkcyjny trzeba umieścić. W polskim przekładzie nie napisalibyśmy przecież: „Do [punktu] 1 Pani Dyrektor powitała...”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Wie pan jaki?
  10.05.2015
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie o interpunkcję w następującym zestawie zdań (jest to zapis części dialogu między bohaterami opowieści): „Zostanie tylko jeden sposób, aby ją uwolnić... Wie pan(,) jaki”. Ten ostatni człon, zdaje się, należałoby potraktować jako jednowyrazowe zdanie eliptyczne. Jednocześnie przecinek przed nim wygląda co najmniej dziwnie – oddzielamy raptem jeden wyraz i to ten finalny... Jak zatem należy potraktować to zdanie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  KK
  Przecinek w oznaczonym miejscu należy pominąć, zob. zasadę [363] (90.A.2), uwagę 2 w WSO PWN.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Przecinki chodzą parami
  9.05.2015
  Dzień dobry,
  chciałbym zapytać o zasadność przecinków (umieszczonych w nawiasie) w poniższych zdaniach:
  Powiedział, że się nie zgadza(,) i wyszedł.
  Utrzymywał, że miał rację(,) i powiedział, że nie wyjdzie.
  Zapytałem, czy to prawda(,) i odszedłem.
  Pozdrawiam
  Zdanie podrzędne ujmujemy w przecinki z obu stron. Pomijamy przecinek tylko wtedy, gdy miałby on sąsiadować z innym znakiem, np. kropką, średnikiem lub nawiasem. Zdanie: „Powiedział, że się nie zgadza, i wyszedł” mówi więc coś o tej samej osobie, która coś powiedziała, a potem wyszła. Gdyby napisać: „Powiedział, że się nie zgadza i wyszedł”, można by pomyśleć, że chodzi tu o dwie osoby, z których jedna coś powiedziała, a druga się nie zgodziła i wyszła. Jeśli piszący naprawdę miałby to na myśli, to dla jasności mógłby napisać: „Powiedział, że się nie zgadza i że wyszedł”. W ten sposób uniknąłby też podejrzeń, że nie zna interpunkcji.
  Przy normalnej interpretacji, jaką nasuwa znaczenie wyrazów i doświadczenie życiowe, w podanych przez Pana przykładach wszystkie przecinku są potrzebne, także te podane w nawiasie. Niepotrzebne są tylko nawiasy.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • co prawda
  8.05.2015
  Czy mogą mi państwo wyjaśnić, dlaczego przed co prawda nie stawia się przecinka? Przed co przeważnie się stawia, jaka jest więc różnica? Mam też konkretny przykład: „Mogłem, co prawda zatroszczyć się o niego, tak jak troszczyłem się przez ostatnie pół roku o Viktorię”. Tutaj definitywnie przecinek jest zbędny, nie potrafię jednak wyjaśnić znajomej, dlaczego tego przecinka w tym miejscu nie należy stawiać.
  Nie mogę potwierdzić, aby przed co prawda nie stawiało się przecinka, z pewnością wolno go postawić, przy czym jeśli użyjemy pierwszego, to koniecznie musimy postawić też drugi, a więc: „Mogłem, co prawda, zatroszczyć się o niego, tak jak troszczyłem się przez ostatnie pół roku o Viktorię”. Bez przecinków zdania takie też uchodzą za poprawne, choć według mnie tracą na czytelności.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • A co, jeśli...
  8.05.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałem zapytać o interpunkcję w zdaniu: „A co(,) jeśli/gdy prognozy zawiodą?”. Chodzi o podany w nawiasie przecinek. Pytanie łatwo uzupełnić o czasownik, uzasadniający obecność przecinka, ale co, (!) gdy go nie ma? Gdybym w poprzednim pytaniu dostawił wtedy, nie wahałbym się, ale bez dodatkowego słowa mamy zestawienie spójników i zaimków, których radzi się raczej nie oddzielać. Fakt, gdyby np. w pierwszym pytaniu zrezygnować z A, przecinek po co wyglądałby kiepsko.
  Bez przecinka należy napisać: „A jeśli prognozy zawiodą?”. Słowo a nie jest tu spójnikiem, lecz partykułą, która wprowadza wypowiedzenie, zwykle kwestię dialogową, i oznacza jego początek.
  W przykładzie „A co, jeśli prognozy zawiodą?” mamy elipsę czasownika w pierwszym wypowiedzeniu składowym, po uzupełnieniu pustego miejsca potrzeba użycia przecinka staje się oczywista, np. „A co będzie, jeśli prognozy zawiodą?”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • zaimek względny a interpunkcja
  30.04.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Czy interpunkcja w poniższym zdaniu jest poprawna?
  Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego, jak tylko dostaję do ręki książkę, to robię się głodny, choćbym przed chwilą jadł.
  Chodzi mi o przecinek przed słowem dlaczego (i ewentualnie po nim). Z jednej strony jakoś kłuje mnie w oczy, z drugiej – jakby sprowadzić to zdanie do postaci: „Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego robię się głodny”, wydaje się całkowicie zasadny.
  Pozdrawiam
  Anna
  Interpunkcja w podanym przykładzie jest poprawna. Zaimki względne zachowują się w takich wypadkach inaczej niż spójniki, por.
  Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego, jak tylko dostaję do ręki książkę, to...
  Nie potrafię odpowiedzieć, ale jak tylko dostaję do ręki książkę, to...
  Proszę zwrócić uwagę na obecność przecinka między dlaczego i jak oraz brak przecinka między ale i jak.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • cytat w nawiasie
  28.04.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Jak powinna wyglądać interpunkcja w zdaniu, gdzie jako komentarz w nawiasie pojawia się cytat. Chodzi mi o kropkę zamykającą cytowane zdanie, którą stawia się po cytacie, i drugą na koniec całego zdania, po nawiasie. Czy w tym przypadku wystarczy jedna kropka – po nawiasie? Na przykład: Treść zdania („Będący cytatem komentarz, stanowiący zdanie, czyli zaczynający się wielką literą”). A co z kropką po cytacie w przypadku, gdyby po nawiasie szedł dalszy ciąg zdania głównego?
  Anna
  Rozumiem, że cytat w nawiasie składa się tylko z jednego zdania (w przeciwnym razie cała konstrukcja byłaby zbyt skomplikowana i należałoby ją zmienić). W takim wypadku zdania w cudzysłowie nie trzeba zamykać kropką. Podaję przykład:
  Pojawia się element kontestacji i świadomego kreowania swego wizerunku („A przy tym, na przekór kaczkom,/ Czesała się wykałaczką”), powraca też koncept frazeologiczny („Kupiła raz maczku paczkę,/ By pisać list drobnym maczkiem”).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • taki, jak
  26.04.2015
  Czy w podanym zdaniu należałoby postawić przecinek przed słowem jak"?
  To było przerażające, takie jak mówiła Julia, choć niezupełnie.
  Między taki a jak można uczynić pauzę albo nie, ale zasady użycia przecinka zależą od budowy zdania, a ta każe postawić przecinek przed jak, gdyż od tego słowa zaczyna się zdanie podrzędne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • wyliczenie
  24.04.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Czy poniższe zdanie jest interpunkcyjnie poprawne?
  Dalsze losy autorów tego dzieła: pana A, pana B i pana C są nadzwyczaj ciekawe.
  Chodzi mi o konstrukcję: dwukropek, wyliczanie po nim i dalszy ciąg zdania. Nie mam wątpliwości, jeśli po wyliczaniu następuje kropka (jak powyżej), przecinek czy średnik. Ale jakoś tak dziwnie, gdy po prostu leci dalszy ciąg zdania (zwłaszcza gdy wyliczanie jest długie).
  Pozdrawiam
  Anna
  Chyba czegoś nie rozumiem. Pisze Pani: „jeśli po wyliczaniu następuje kropka (jak powyżej)”, ale przecież w Pani przykładzie po wyliczeniu nie ma kropki, jest dopiero na końcu przykładu. Poza tym wszystko w porządku, interpunkcja w przykładowym zdaniu jest poprawna.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • zbieg wykrzyknika i nawiasu
  22.04.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Który z poniższych zapisów jest poprawmy?
  1) Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz!). – jeśli ten zapis jest błędny, jaki będzie poprawny, aby nawias pozostał częścią zdania?
  2) Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz!) – bez kropki na końcu, skoro w nawiasie jest wykrzyknik?
  3) Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz). – przypadek, kiedy oba zdania w nawiasie kończą się kropką.
  Pozdrawiam
  Anna
  Wtrąceniem nawiasowym może być tekst w formie całego zdania lub nawet ciągu zdań. Wtrącenie takie zazwyczaj tworzy element międzywypowiedzeniowy. Kropkę zamykającą zdanie (lub zdania) wtrącenia umieszcza się zawsze po nawiasie, a więc poprawny będzie przykład 3, por.
  Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz).
  Jeżeli natomiast zdanie w nawiasie (lub ostatnie zdanie w przypadku ich większej liczby) kończy się pytajnikiem, wykrzyknikiem, wielokropkiem lub kombinacją tych znaków, to pozostawia się te znaki przed nawiasem, a po nim nie stawia się już dodatkowo kropki, a więc poprawny będzie przykład 2, por.
  Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz!)
  Jeśli pierwszy przykład miałby być poprawny, a wstawka nawiasowa miałaby być częścią jednego zdania ortograficznego (rozumianego tu jako ciąg znaków od wielkiej litery do kropki), to schemat mógłby np. wyglądać w następujący sposób:
  Zdanie (komentarz do niego; dodatkowy komentarz!).
  przy czym oba komentarze mogłyby zawierać osobową formę czasownika (być w sensie gramatycznym zdaniami), nie zawierać osobowej formy czasownika (być równoważnikami zdania) lub mieć formę mieszaną.
  Adam Wolański
 • jako – z przecinkiem czy bez?
  13.04.2015
  Dzień dobry,
  mam wątpliwość, czy w zdaniu: „Jako spółka firma istnieje od 25 lat” po spółce powinien być przecinek?
  Będę zobowiązana za pomoc
  Pozdrawiam
  Nie ma takiej potrzeby. Słownik interpunkcyjny PWN (Jerzy Podracki, Alina Gałązka) przewiduje możliwość użycia przecinka, gdy wyrażenie wprowadzone słowem jako określa przyczynę czegoś (autorzy zilustrowali to przykładem: „Jako nauczyciel, powinien czuć się zawsze młodo”). Jest więc taka możliwość, ale nie ma obowiązku, zresztą do Pani przykładu interpretacja przyczynowa się nie stosuje. Nie mówi on przecież, że firma istnieje od 25 lat, ponieważ jest spółką.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • ... ale podejrzewam, że tak
  10.04.2015
  Czy w tym zdaniu powinien być jeszcze jakiś przecinek: „Niezbyt udana, ale podejrzewam że prawdziwa historia”?
  Nietypowy przykład, charakterystyczny raczej dla polszczyzny mówionej, z jej zaburzonym porządkiem składniowym. Całostką składniową jest fraza niezbyt udana, ale prawdziwa, której interpunkcja nie sprawia kłopotów. Jej drugi człon można poprzedzić partykułą, która nie wymaga dodatkowego przecinka, np. niezbyt udana, ale przypuszczalnie prawdziwa. Słowa podejrzewam że są funkcjonalnym odpowiednikiem takiej partykuły i gdyby interpunkcję uzależnić od tak postrzeganej budowy zdania, to do przykładu podanego w pytaniu żadnego przecinka bym nie dopisał. Zasady polskiej interpunkcji nie są jednak oparte na składni dystrybucyjnej, lecz tradycyjnej, która zdanie dzieli dość mechanicznie na odcinki (tzw. zdania składowe) skupione wokół form finitywnych czasownika. Myślę więc, że bardziej w duchu interpunkcji polskiej będzie przecinek postawić: „Niezbyt udana, ale podejrzewam, że prawdziwa historia”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • hasło reklamowe
  8.04.2015
  Dzień dobry!
  Czy w haśle reklamowym: „Laptop czy tablet? Oto jest pytanie!” powinien pojawić się przecinek po słowie laptop?
  Dziękuję za pomoc!
  AB
  Przecinek jest zbyteczny, ale to nie najważniejsza rzecz. Pozwolę sobie ponarzekać na samo hasło, choć mnie nie proszono. Odbiorca rozpozna w nim aluzję do pewnej historii opowiedzianej przez znanego Anglika i uświadomi sobie, że tragizm jej bohatera nie ma się nijak do rozterek współczesnego nabywcy. Jeśli jest między nimi jakiś związek, to taki, że to, co kiedyś miało wymiar tragiczny, dziś służy zabawie. Może więc, nie owijając w bawełnę, zrobić aluzję do innego klasyka, który pisał: „Osiołkowi w żłoby dano...”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Powiedział (,) co i jak
  3.04.2015
  Szanowna Poradnio!
  Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości dotyczących wyrażenia co i jak w zdaniu: „Przyszedł do nas i powiedział (,) co i jak”. Czy należy je oddzielić przecinkiem i potraktować jak równoważnik, czy może nie oddzielać podobnie jak zaimek dlaczego w podobnym zdaniu?
  Pozdrowienia
  Mira
  Do kwestii tej odnosi się uwaga 2 w regule [363] WSO PWN: „Przecinek należy również pominąć przed zaimkami względnymi wprowadzającymi takie pozorne zdania podrzędne, które nie są rozwijane, np. Nie dostał kolacji i nie miał pojęcia dlaczego”. W słowniku podano na tę okoliczność jeszcze kilka innych przykładów, ale w żadnym nie ma zaimków połączonych spójnikiem, jak w Pani pytaniu. Piszący muszą więc decydować sami.
  Moim zdaniem zacytowany tu przepis jest niepotrzebny. Nie ma sensu normalizować wszystkiego, zwłaszcza gdy regulacja nie obejmuje całości problemu. Oczekiwanie użytkowników polszczyzny – a więc pewnie też korespondentów naszej poradni – jest jednak takie, aby na wszystko był jakiś przepis (czytaj: paragraf). Nie mogę się więc uchylić od odpowiedzi i proponuję, aby zacytowanej wyżej uwadze 2 nie nadawać interpretacji rozszerzającej, lecz stosować ją tylko do samotnych zaimków, tak jak w przykładach podanych w słowniku. W innych sytuacjach, gdy w wypowiedzeniu podrzędnym brak orzeczenia, radzę używać przecinka, np.
  1. Powiedział, co i jak.
  2. Nie wiemy, kto, z kim, kiedy i dlaczego.
  3. Siostra? Ciekawe, czyja siostra?
  Przykład 2 powinien służyć za najlepsze uzasadnienie: gdyby pominąć przecinek przed kto, doszłoby do dziwnej sytuacji, w której przecinek wskazywałby na granice między zaimkami, a nie wskazywał strukturalnie ważniejszej granicy między wypowiedzeniem nadrzędnym a podrzędnym.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • mowa rozwiązana
  2.04.2015
  Kochana Poradnio,
  w jednej z piosenek łódzkiego zespołu Coma znajduje się taki oto cytat:
  Dopiero teraz wiem jak nisko upada
  Kto nie wypełnił swego czasu w pokorze.
  Oto dlaczego tak się obawiam
  Że za minutę trzeba
  Będzie wstawać i żyć.
  Gdyby potraktować cytat ten bez podziału na wersy jako dwa odrębne zdania, to czy przed słowami jak i kto (pierwsze zdanie) oraz dlaczego (drugie zdanie) powinny znajdować się przecinki? Pomijam oczywisty przecinek przed że w drugim zdaniu.
  Czytelnik
  Jeszcze nikt do nas nie zwracał się słowami „Kochana Poradnio”. Sprawdziłem, że ciąg -kocha- występuje w archiwum poradni 135 razy, ale zawsze w innych uwikłaniach. Czuję się wzruszony.
  Odwdzięczę się wyznaniem, że bardzo podoba mi się pomysł przetworzenia mowy wiązanej (czyli wiersza) na – by tak rzec – mowę rozwiązaną. Sklejamy wersy, zamieniamy wielkie litery na małe, dostawiamy znaki interpunkcyjne – świetne ćwiczenie z interpunkcji. W wypadku piosenki zespołu Coma wynik jest taki:
  Dopiero teraz wiem, jak nisko upada, kto nie wypełnił swego czasu w pokorze. Oto dlaczego tak się obawiam, że za minutę trzeba będzie wstawać i żyć.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • wykrzyknik nie na końcu wypowiedzenia
  30.03.2015
  Szanowni Państwo,
  nurtuje mnie kwestia stosowania dużej bądź małej litery w przypadku wyrazów następujących po umiejscowionych w środku zdań eksklamacjach. „Mogłem go dostrzec, lecz – ach! – nie mogłem sięgnąć” albo „Ostatni raz widziałem go hen! za rzeką”. Czy można uznać za poprawny spotykany w starszych publikacjach, zaprezentowany uprzednio zapis i bezpiecznie stosować go? Czy zakończenie słów w podanych sytuacjach wykrzyknikiem jest zasadne?
  Z poważaniem
  Wykrzykniki mogą znajdować się w różnych miejscach zdania, niekoniecznie na końcu, i niezależnie od swojej pozycji mogą być zamykane znakiem wykrzyknienia, po którym nie musi następować wielka litera. Zwyczaj ten nie dotyczy tylko starszych publikacji, oto dwa współczesne przykłady z wierszy Agnieszki Frączek: „Szur, szur, szur!… szurał szczur” i „Grrr! rozlega się po domu…/ Grrr! aż ściany drżą z betonu”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • tytuł w cudzysłowie
  10.03.2015
  Szanowni Państwo,
  moje pytanie dotyczy cudzysłowu. Czy ten znak interpunkcyjny jest wymagany w tytułach artykułów, opowiadań czy wypracowań szkolnych? Wydawało mi się do tej pory, że w cudzysłowie zapisuje się tytuł przytaczany, np. „Wczoraj napisałam opowiadanie pod tytułem «Wiosna»”. Natomiast na kartce z opowiadaniem, nad tekstem tytułu w cudzysłowie się nie zapisuje. Podobnie rzecz się ma z tytułami książek czy artykułów. Jeśli jestem w błędzie, proszę o wyprowadzenie mnie z niego.
  Dziękuję
  Tytuł można wyróżnić cudzysłowem lub kursywą, przy czym w tekście pisanym ręcznie stosuje się cudzysłów. Potrzeba wyróżnienia tytułu w jeden lub drugi sposób nie dotyczy oczywiście sytuacji, gdy jest on wyodrębniony, np. znajduje się na początku tekstu w osobnym wierszu, w linii żywej paginy lub na stronie tytułowej.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski