interpunkcja

 
Tu znajdziesz informacje, w jakich sytuacjach stosować poszczególne znaki przestankowe, jakie mają inne zastosowania poza swoją podstawowa funkcją. Dowiesz się, gdzie postawić przecinek, kiedy lepiej użyć średnika, czy można pominąć kropkę, kiedy konieczny jest cudzysłów, jaką funkcję ma wielokropek. Jeśli chcesz, by twój tekst był właściwie zrozumiany, czytaj odpowiedzi naszych ekspertów.
 • Przecinek w zdaniu złożonym
  8.11.2015
  Mam pytanie dotyczące przecinka przed to w następujących przypadkach. Czy powinien on się tam znaleźć?
  • Jeśli jednak przed zajściem w ciążę byłaś zatrudniona to teraz szczególnie powinnaś dbać o to, aby pracodawca przestrzegał twoich praw.
  • Jeśli przed ciążą nigdzie nie pracowałaś, ale byłaś zarejestrowana w Urzędzie Pracy to podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  • W chwili, gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych to Urząd Pracy ma również obowiązek.
  W polskiej interpunkcji, która ma charakter składniowy, wypowiedzenia złożone w stosunku nadrzędno-podrzędnym oddziela się od siebie przecinkiem (rzadko myślnikiem). Nie odgrywa tu roli pozycja części podrzędnej. Bez względu na to, czy część ta występuje po zdaniu nadrzędnym, przed zdaniem nadrzędnym czy w środku części nadrzędnej, musi zostać oddzielona przecinkiem (w ostatnim przypadku wydzielona przecinkami).
  We wszystkich trzech przytoczonych zdaniach spójnik to wprowadza zdanie nadrzędne i poprzedza się go przecinkiem. W dwóch pierwszych zdaniach to stanowi składnik spójnika skorelowanego jeślito. Człon jeśli poprzedza zdanie podrzędne warunkowe, a człon to – zdanie główne.
  Adam Wolański
  1. 8.11.2015
   Warto może zaznaczyć, że w zdaniu trzecim mamy do czynienia z niepotrzebnie (błędnie) postawionym przecinkiem przed gdy. Rozpoczyna się ono od spójnika zestawionego w chwili gdy i obowiązuje tutaj reguła cofania przecinka (tak samo jak w wypadku spójników zestawionych tam gdzie...; tam skąd...; teraz gdy... czy pod warunkiem że...). Wstawianie tego znaku przestankowania po tam, po teraz, po pod warunkiem bywa powszechne. Z tego względu przywołane zdanie powinno było przybrać postać graficzną: W chwili gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to Urząd Pracy ma również obowiązek.
   Maciej Malinowski
 • Interpunkca w SMS-ach
  5.11.2015
  Szanowni Państwo,
  Pisząc ostatnio dość oficjalny SMS, miałem drobny problem interpunkcyjny. Wiem, że w korespondencji nie oddziela się przecinkiem zwrotu pożegnalnego od podpisu (co najwyżej wykrzyknikiem). Tyle że w formie listownej te dwie części znajdują się w różnych wierszach, a w treści SMS-a nie ma takiej możliwości. Czy w tej sytuacji należałoby napisać Z wyrazami szacunku, Czytelnik czy Z wyrazami szacunku. Czytelnik? (Nie lubię w takich sytuacjach wykrzyknika).
  Czytelnik
  W SMS-ach mamy możliwość dzielenia tekstu a linea. Służy do tego dostępny na wirtualnej klawiaturze przycisk w kształcie zakręconej w lewo strzałki (↩), taki jak na innych klawiaturach. Jeśli z jakichś przyczyn nie możemy go użyć, lepiej w omawianym przypadku zastosować przecinek.
  Adam Wolański
 • Przecinek w zdaniu złożonym
  5.11.2015
  Mam pytanie dotyczące przecinka przed to w następujących przypadkach. Czy powinien on się tam znaleźć?
  • Jeśli jednak przed zajściem w ciążę byłaś zatrudniona to teraz szczególnie powinnaś dbać o to, aby pracodawca przestrzegał twoich praw.
  • Jeśli przed ciążą nigdzie nie pracowałaś, ale byłaś zarejestrowana w Urzędzie Pracy to podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  • W chwili, gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych to Urząd Pracy ma również obowiązek.
  W polskiej interpunkcji, która ma charakter składniowy, wypowiedzenia złożone w stosunku nadrzędno-podrzędnym oddziela się od siebie przecinkiem (rzadko myślnikiem). Nie odgrywa tu roli pozycja części podrzędnej. Bez względu na to, czy część ta występuje po zdaniu nadrzędnym, przed zdaniem nadrzędnym czy w środku części nadrzędnej, musi zostać oddzielona przecinkiem (w ostatnim przypadku wydzielona przecinkami).
  We wszystkich trzech przytoczonych zdaniach spójnik to wprowadza zdanie nadrzędne i poprzedza się go przecinkiem. W dwóch pierwszych zdaniach to stanowi składnik spójnika skorelowanego jeślito. Człon jeśli poprzedza zdanie podrzędne warunkowe, a człon to – zdanie główne.
  Adam Wolański
 • I tak już zostało
  14.10.2015
  Dzień dobry
  Mam takie pytanie czy stwierdzenie czy związek frazeologiczny nie wiem jak to prawidłowo nazwać i tak już zostało używając w kontekście chłopaka i dziewczyny to oznacza że oni będą razem do końca życia czy to idzie zmienić bo nie wiem jak to rozumieć. Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Miałem kłopot, do której kategorii włączyć do pytanie (w poradni dokonujemy kategoryzacji pytań), i w końcu zdecydowałem się na interpunkcję, ponieważ pokazuje ono, że gdy brak przecinków (żadnego nie dostawiłem!), można naprawdę pogubić się w treści. Prócz tego zaś brak mi kontekstu, nie tylko chyba leksykalnego, żeby zadowalająco odpowiedzieć na Pana pytanie. Są silniej skonwencjonalizowane zwroty o znaczeniu takim, jak Pan sugeruje, np. „Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”. Samo „I tak już zostało” ma sens dosłowny i doraźnie może oznaczać różne rzeczy, zależnie od konkretnej sytuacji.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Inna sprawa to (,) czy...
  8.07.2015
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie interpunkcja w zdaniu „Czy ma to wpływ na ludzkie zachowania, to inna sprawa”. Gdyby zamienić kolejność członów oddzielonych przecinkiem, widoczna byłaby podrzędność frazy „Czy...” i konieczność przecinka, więc chyba powinien się znaleźć również w wyjściowej wersji? A co ze zdaniem „Inna sprawa to czy ma to wpływ na ludzkie zachowania”?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Nie ma wątpliwości, że przecinek potrzebny jest w konstrukcji „Inna sprawa, czy...”. Konstrukcja „Inna sprawa to czy...” jest składniowo równoważna takim, w których zamiast zdania podrzędnego pojawia się fraza nominalna, np. „Inna sprawa to możliwość...”, dlatego mam opory przed postawieniem przecinka między to a czy. Nie stawiałbym go też w analogicznych zdaniach z zaimkiem otwierającym pytanie zależne, np. „Inna sprawa to kto...”, „Inna sprawa to kiedy...”.
  Wydaje się, że ten szczegół nie został uwzględniony w zasadach interpunkcji, praktyka jest różna (łącznie ze stawianiem przecinka przed to, co uważam za zupełnie nieuzasadnione), a moją argumentację przedstawioną wyżej można podważać, np. wskazując, że zdanie podrzędne bardzo często wchodzi w pozycję otwieraną dla frazy nominalnej, a mimo to przecinkiem je poprzedzamy, por. „Powiedział nam wszystko” i „Powiedział nam, że...”.
  Jeśli zgodzić się z moim stanowiskiem, że w zdaniach „Inna sprawa to czy...” przecinek jest niepotrzebny (a nawet niepożądany), to powinno się go unikać także w zdaniach o odwróconym szyku, jak w Pana przykładzie: „Czy ma to wpływ na ludzkie zachowania to inna sprawa”. Ale powtarzam: kwestia jest dyskusyjna i bardzo możliwe, że jako autor postawiłbym odruchowo przecinek, choć teraz kwestionuję jego zasadność.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 8.07.2015
   Nie może być wątpliwości, że zdanie „Czy ma to wpływ na ludzkie zachowania, to inna sprawa’’ pozostaje konstrukcją podrzędną, co widać, kiedy przekształci się je w wariant: „Czy ma to wpływ na ludzkie zachowania, jest inną sprawą’’ (to jest przecież skrótem orzeczenia to jest). Przywołanie w tym miejscu kryterium składniowego (dwa orzeczenia) rządzącego interpunkcją polską, mówiącego o tym, że przecinki stawia się na granicy zdań, nie pozostawia żadnych wątpliwości interpretacyjnych…
   Można by też napisać: „Czy ma to wpływ na ludzkie zachowania? – to inna sprawa’’ i wówczas wstawienie po członie zachowania pytajnika, a następnie myślnika przed to załatwia sprawę całkowicie (myślnik to taki przyjazny znak przestankowania, rzadko niestety stosowany, który nie rozdziela członów zdania, ale je sobie przeciwstawia…).
   Co do zdania rozpoczynającego się od „Inna sprawa to czy…’’. Łatwo daje się je zmienić w konstrukcję podrzędną „Inną sprawą jest to, czy ma to wpływ na ludzkie zachowania’’ lub „Jest inną sprawą, czy ma to wpływ na ludzkie zachowania’’ (uwaga: bez znaku zapytania). Jak wiadomo, przed czy wprowadzającym wypowiedzenie podrzędne m u s i się pojawić przecinek. Powinno się go zatem również – według mnie – postawić w tożsamej konstrukcji „Inna sprawa to, czy ma to wpływ na ludzkie zachowania’’.
   Kłopot z uznaniem jej za jednoznacznie poprawną polega tylko na tym, że w członie nadrzędnym („Inna sprawa to…’’) „czegoś brakuje”, a mianowicie… zaimka to (to występuje tutaj jako elipsa orzeczenia to jest). Właściwie więc należałoby napisać: „Inna sprawa to to, czy ma to wpływ na ludzkie zachowania’’. Można być pewnym, że autor przestraszył się owegu zbiegu dwóch różnych to (a jest jeszcze trzecie to w zdaniu podrzędnym…; przypomina się angielskie potoczne powiedzenie „Please two beers to two two two’’ ‘Proszę dwa piwa do pokoju nr 222’). By uniknąć niezręczności, trzeba by się zatem posłużyć zwrotem „Inną sprawą jest to, czy ma to wpływ na ludzkie zachowania’’. Wstawienie przecinka przed czy nie podlega – jak wspomniałem – dyskusji…
   Zamiast przecinka można by też dać myślnik i napisać „Inna sprawa to – czy ma to wpływ na ludzkie zachowania’’.
   Znajdzie się wreszcie inne rozwiązanie – otóż kiedy zrezygnuje się z zaimka to (jest on tutaj właściwie niepotrzebny), otrzymujemy frazę „Inna sprawa, czy ma to wpływ na ludzkie zachowania’’, niesprawiającą trudności przestankowych.
   Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
  2. 8.07.2015
   Nie przeczę, że przecinki w różnych alternatywnych redakcjach kłopotliwego zdania, zaproponowanych przez pana dr. Macieja Malinowskiego, są postawione poprawnie, ale nie widzę powodu, abyśmy musieli to zdanie, poprawne przecież, zamieniać na inne. A już sugestia, że w zdaniu „Inna sprawa to (,) czy...” czegoś brakuje, że „właściwie (...) należałoby napisać: «Inna sprawa to to, czy...», wydaje mi się zupełnie nietrafna. Nie zastępujmy dobrego gorszym.
   Pytanie brzmi więc, czy stawiać przecinek w zdaniach typu „Inna sprawa to (,) czy...’’, „Najważniejsza rzecz to (,) kto...’’, „Osobna kwestia to (,) kiedy...’’, a nie jakich zdań użyć w zamian, aby uniknąć problemu z interpunkcją. Według pana dr. Malinowskiego sprawa jest oczywista: „przecinki stawia się na granicy zdań [składowych]’’, moim zdaniem natomiast ona wcale taka nie jest, gdyż rozważane konstrukcje są nietypowe, a zasady stosowane w typowych sytuacjach nie muszą się odnosić do sytuacji wyjątkowych (o zdaniach typu „Inna sprawa to (,) czy...’’ kodyfikatorzy polskiej interpunkcji prawdopodobnie w ogóle nie myśleli).
   Wyjaśnię, na czym polega nietypowość tych zdań. Otóż słowo to pełni w nich funkcję łączącą, bliską tej, jaką pełnią spójniki. Na spójniku zaś nie zawiesza się – że tak powiem – zdania podrzędnego. Można zawiesić je na czasowniku („Powiedz, czy...’’), rzeczowniku („Pytanie, czy...’’), przymiotniku („Ciekawe, czy...’’), zaimku („To, czy...’’), ale nie na spójniku. W zdaniu podobnym strukturalnie do rozważanego, mianowicie „Najważniejsza rzecz to żebyśmy zdrowi byli’’ też nie postawimy przecinka i mam nadzieję, że pan dr Malinowski ze mną się tutaj zgodzi.
   Można słowo to w zdaniach typu „Inna sprawa to (,) czy...’’ traktować nie jako spójnik, lecz jako część orzeczenia imiennego (taką interpretację przyjęliśmy swego czasu w Innym słowniku języka polskiego PWN i za taką interpretacją opowiada się dr Maciej Malinowski). Po usunięciu elipsy otrzymamy jednak zdanie: „Inna sprawa to jest (,) czy...’’, które chyba każdy odruchowo zakwestionuje jako niepoprawne.
   Powtórzę, choć mówiłem to już w poprzedniej wypowiedzi dwa razy: interpunkcja zdań typu „Inna sprawa to (,) czy...’’ nie jest oczywista, są argumenty – moim zdaniem warte rozważenia – które pozwalają w nich przecinek pominąć. Problem wymaga dalszych analiz, ale raczej nie na łamach poradni, tylko w periodyku językoznawczym.
   MB
 • stare, dobre czasy
  20.06.2015
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie interpunkcja wyrażenia stare(,) dobre czasy. Wytyczne o przydawkach równorzędnych lub nie są tu dla mnie trudne do zastosowania. Ja bym postawił przecinek, bo bez niego wygląda to tak, jakbyśmy spośród różnych dobrych czasów wspominali te stare. Zdaje mi się, że po to określenie sięga się raczej, myśląc o czasach zarówno dawnych, jak i takich, które dobrze wspominamy.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  W tym wyrażeniu stare znaczy dobre, przydawki te są zatem tak równorzędne, że bardziej już nie można. Przecinek uważam za uzasadniony.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Rób, co chcesz
  12.06.2015
  Dzień dobry,
  w poradzie z dn. 26.04.2008 r. pojawiła się informacja, że przed frazami czego chcesz, co chcesz, kim chcesz nie stawia się przecinka, nawet jeśli zdanie zawiera dwa czasowniki. W Tangu Mrożka pada zdanie: „My twardo wywalczyliśmy sobie te prawa i jeżeli dzisiaj możesz sobie robić z babcią, co chcesz, to dzięki nam”. Czy przecinek jest tu postawiony błędnie, czy też zasada ta nie zawsze ma zastosowanie?
  Dziękuję
  Tamta porada dotyczyła innych konstrukcji, np. wybieraj z czego chcesz. W zdaniu z Mrożka oba przecinki są potrzebne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • a zwłaszcza...
  10.06.2015
  Szanowni Państwo,
  bardzo proszę o podpowiedź, które zdanie jest poprawne:
  a) W czasie wojny Azerbejdżan, a zwłaszcza miasto Baku stało się przestrzenią krwawych walk.
  b) W czasie wojny Azerbejdżan, a zwłaszcza miasto Baku, stał się przestrzenią krwawych walk.
  c) W czasie wojny Azerbejdżan, a zwłaszcza miasto Baku stały się przestrzenią krwawych walk.
  Dziękuję
  Pozdrawiam
  Pewien fragment reguły [386] zasad pisowni i interpunkcji w Wielkim słowniku ortograficznym PWN skłania do wyboru wersji (b), mianowicie: „(...) dopowiedzenie występujące wewnątrz zdania wydzielamy za pomocą przecinków z obu stron”. Podano nawet podobny przykład, ale niefortunny o tyle, że drugi przecinek obecny w nim jednocześnie zamyka dopowiedzenie i otwiera zdanie podrzędne, nie widać więc jednego powodu, dla którego został postawiony: „Lubi jazz, zwłaszcza tradycyjny, choć ceni też muzykę poważną”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dwie opinie w sprawie dwukropka
  6.06.2015
  Dzień dobry,
  1. W WSO [426] 96,3 czytam: „Nie stosuje się też dwukropka, gdy wymieniamy tylko dwa wyrazy lub wyrażenia połączone spójnikiem i, np. «Najwybitniejszymi polskimi pisarzami romantycznymi są Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki»”.
  2. W książce Edwarda Łuczyńskiego WSPÓŁCZESNA INTERPUNKCJA POLSKA (str.1) czytam dedykację: „Moim drogim: żonie i synowi”.
  3. PYTANIE: czym wytłumaczyć dwukropek w owej dedykacji?
  Za poradę językową wyrażam wielką wdzięczność.
  Jan Tambor
  Sformułowanie zawarte w WSO PWN wydaje mi się zbyt mocne, lepiej by było powiedzieć: „Na ogół nie stosuje się też dwukropka, gdy wymieniamy tylko dwa wyrazy lub wyrażenia połączone spójnikiem i, np. «Najwybitniejszymi polskimi pisarzami romantycznymi są Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki«»”. W zasadzie bowiem w tym samym zdaniu, które zacytowano w słowniku, dwukropek można by postawić, a to w celu wyodrębnienia frazy rzeczownikowej, która po nim następuje. Byłaby to oczywiście interpunkcja nacechowana, zwracałaby uwagę, ale nie powiedziałbym, żeby była błędna, np. sprzeczna z funkcją dwukropka.
  W przykładzie z książki Edwarda Łuczyńskiego mamy do czynienia właśnie z sytuacją, gdy wyodrębnienie frazy nominalnej było wskazane. Proszę zauważyć, że gdyby dedykację poświęcono nie żonie i synowi, ale siostrom i braciom, to zdanie bez dwukropka byłoby dwuznaczne: „Moim drogim siostrom i braciom”. Nie wiadomo by było, czy przymiotnik odnosi się tylko do sióstr, czy także do braci. Ja widać, mogą się zdarzyć przykłady, w których dwukropek – wbrew zasadzie zacytowanej za WSO PWN – będzie wręcz konieczny.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przecinki w konstrukcji apozycyjnej
  26.05.2015
  Dzień dobry.
  Moje pytanie dotyczy interpunkcji. Oto typ zdania, z którym mam problem: „Amerykański aktor komediowy, Adam Sandler, zdobył prestiżową nagrodę...”. Czy te dwa przecinki, przed i po imieniu i nazwisku, postawiłem prawidłowo? Czy może powinienem umieścić przecinek tylko w jednym miejscu albo wcale?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  To zależy od tego, czy słowa Amerykański aktor komediowy mają referencję określoną, czy nie. Jeśli tak, to przecinki należy postawić, por. „Twórca teorii względności, Albert Einstein, był...”. Jeżeli natomiast słowa Amerykański aktor komediowy odnoszą się do nieznanej osoby, to przecinki są niepotrzebne, por. „Aktor Adam Sandler zdobył...”, „Amerykański aktor Adam Sandler zdobył...” i analogicznie „Amerykański aktor komediowy Adam Sandler zdobył...”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • otworzyć i zamknąć
  25.05.2015
  Szanowni Państwo,
  proszę o wskazanie zdania z poprawnie wstawionymi przecinkami:
  To, co mogę w tej sytuacji, to zaproponować pomoc.
  To, co mogę w tej sytuacji to zaproponować pomoc.
  Dziękuję i pozdrawiam
  Sylwia
  Pierwsze zdanie jest poprawne interpunkcyjnie, drugie nie. Wypowiedzenie podrzędne trzeba nie tylko otworzyć przecinkiem, ale i zamknąć.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • chcąc nie chcąc i rad nierad
  23.05.2015
  Szanowni Językoznawcy,
  czy wyrażenia typu: chcąc nie chcąc, rad nierad wymagają oddzielenia ich przecinkami z obu stron od reszty tekstu?
  Pozdrawiam
  Anna
  Nie ma takiego obowiązku. Wydzielenie pierwszego zwrotu przecinkami wydaje się naturalniejsze o tyle, że ma on postać imiesłowowego równoważnika zdania (choć nim nie jest). Aby drugi zwrot wydzielić przecinkami, trzeba mieć specjalny powód, zapewne zwróci to uwagę czytelnika. Ale w zasadzie można, np. „Stamtąd Magda przeniosła się do okazałego mieszkania w centrum Berlina. Za które on, rad nierad, płacił” (Janusz Rudnicki, Mój Wehrmacht).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • a zarazem
  18.05.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Czy przed zwrotem a zarazem nie powinno się stawiać przecinka? Nigdy? W zasadzie a można zawsze wymienić na i. A może właśnie powinno? Czy jest to kwestia uznaniowa? „Była piękna (,) a zarazem niebezpieczna”, „Mógł (,) a zarazem nie mógł tego powiedzieć”.
  Pozdrawiam
  Anna
  Proszę stawiać przecinek i nie szukać drugiego dna. Bezprzecinkowe a synonimiczne wobec i jest rzadkie i przestarzałe, por. „Słowik śpiewał cicho a łagodnie” (za Kieszonkowym słownikiem interpunkcyjnym Jerzego Podrackiego i Aliny Gałązki), więc nie warto rozszerzać jego interpunkcji na a zarazem.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przecinek a wypowiedzenie
  17.05.2015
  Szanowni Państwo,
  od kilku dni zastanawiam się, czy w wypowiedzeniu: „Praktyczne porady, jak pokonać oszustów ich własną bronią” powinien być przecinek. Nie widząc żadnego orzeczenia, byłam gotowa go usunąć. Zapytałam jednak o zdanie kilka osób, które w moim odczuciu powinny „wiedzieć lepiej”, a te broniły owego nieszczęsnego przecinka z przekonaniem równym mojemu, aby go usunąć. Zwracam się do Państwa o rozstrzygnięcie kwestii.
  Z wyrazami szacunku
  Ewelina Leszczyńska
  Przecinek oddziela zdanie podrzędne od nadrzędnego, ale dotyczy to także równoważników zdań. W szczególności wypowiedzenia podrzędne przydawkowe – jak w Pani przykładzie – rozwijają treść frazy nominalnej i od niej są w rzeczywistości zależne, a nie tyle od całego wypowiedzenia nadrzędnego. Gdyby więc nawet wypowiedzenie nadrzędne zredukować do samego rzeczownika, a pominięcie kontekstu oznaczyć wielokropkiem, to i tak konstrukcja taka wymagałaby przecinka: „(...) porady, jako pokonać oszustów ich własną bronią”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • trzy zdania w cudzysłowie
  12.05.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Czy w przypadku kilku przypuszczalnych wypowiedzi ujętych w cudzysłów, jeśli każda z nich kończy się pytajnikiem, wykrzyknikiem lub wielokropkiem, nie potrzeba pomiędzy nimi żadnych znaków interpunkcyjnych? Przykład:
  „Gdzie jeszcze możemy się spotkać?” „Hmm, może na plaży…” „Zgoda!” – tak pewnie się to odbyło.
  Pozdrawiam
  Anna
  Pytajnik, wykrzyknik i wielokropek zastępują znaki interpunkcyjne oddzielające. Gdyby zatem miało dojść do takiego zbiegu znaków przestankowych, znak zapytania, wykrzyknienia oraz wielokropek pozostawiamy, a przecinek, średnik i kropkę zwykle pomijamy, np.
  Pytania te, wywodzące się z rzymskiej retoryki Kwintyliana, tworzą następujący schemat: kto? co? kiedy? gdzie? dlaczego? jak?
  Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy wyliczamy np. różne wypowiedzenia bądź tytuły, których omawiane tu znaki stanowią integralną część. Wówczas poszczególne elementy wyliczenia oddzielimy zwykle przecinkami, por.
  Zazwyczaj zadawano trzy pytania: „Jak masz na imię?”, „Jak masz na drugie imię?”, „Jak masz na nazwisko?”.
  Nie znał autorów następujących publikacji: Mój syn mordercą?, Kocham i cierpię!, Noce i dnie.
  Jeszcze inaczej sprawa będzie się przedstawiała, gdy przyjdzie nam przytoczyć w ciągu – jako cytat – wymianę dialogową dwóch osób. O takiej bowiem sytuacji jest chyba mowa w pytaniu. Autor tekstu rekonstruuje hipotetyczną wymianę wypowiedzi – a więc dialog – dwóch osób.
  Staniemy tu przed problemem, w którym z jednej strony trzeba pokazać ciągłość treściową kolejnych wypowiedzi, z drugiej zaś – skutecznie zasygnalizować zmienność ról nadawcy i odbiorcy. Kiedy taki dialog byłby przedstawiany w książce beletrystycznej lub zbeletryzowanej, poszczególne kwestie byłyby zapisane od nowego wiersza i rozpoczynałyby się pauzą dialogową. Byłby to bardzo mocny sygnał, pokazujący, że mamy do czynienia z dialogiem lub polilogiem. W przytoczonym zdaniu nie widać na pierwszy rzut oka, że to dialog. Dialogowość całości ujawnia się po przeczytaniu kolejnych zdań w cudzysłowach.
  Pomija Pani znaki interpunkcyjne oddzielające, jakby w obawie, że zamienią one pewne kontinuum wypowiedzi w wyliczankę i przez to zaginie gdzieś sens wymiany dialogowej jako całości. Rozstrzygnięciu temu trudno postawić zarzut. Jednak zapis w ciągu z użyciem cudzysłowów nie pokazuje dość wyraźnie, że mamy do czynienia z wymianą dialogową (pierwsze i trzecie zdanie wypowiada jedna osoba, drugie – inna).
  By unaocznić zmienność ról nadawczo-odbiorczych w przytaczanych wypowiedziach, warto się być może posłużyć pauzą dialogową. Wówczas omawiane tu zdanie miałoby następujący zapis:
  „– Gdzie jeszcze możemy się spotkać?” „– Hmm, może na plaży…” „– Zgoda!” – tak pewnie się to odbyło.
  Wówczas cudzysłowy podkreślałyby „obcość” przytaczanych słów (mimo iż autor wymyśla te słowa, to siłą rzeczy wstawia je w cudze usta), a myślniki pokazywały, że jest to wymiana dialogowa. Przy czym nie jest tu istotne, czy jest to zapis rozmowy realnej, czy hipotetycznej, czy jakiejkolwiek innej.
  Adam Wolański
 • Przeglądaj słowniki
  Przeglądaj Słownik języka polskiego
  Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
  Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego