różne

 
Zebraliśmy tu odpowiedzi na pytania dotykające różnych problemów językowych, czasem bardzo szczegółowych lub indywidualnych. Dotyczą one niemal wszystkich dziedzin języka. Każdy może tu znaleźć coś, czego nie wiedział, a co go zainteresuje.
 • Zaproszenia ślubne
  22.04.2016
  Układam tekst zaproszeń ślubnych i mam takie pytania:

  Sakrament to ustanowiony przez Chrystusa znak, z którym związana jest łaska uświęcająca, a zatem sakrament się przyjmuje, nie zaś zawiera (zawrzeć można ślub).
  Zaproszenie ślubne jest tekstem uroczystym, więc nadmiar kurtuazji nie zaszkodzi. Napisałabym: Sz. Panią Annę Małą i Sz. Pana Jana Kosa.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Pisownia odpowiedzi do ćwiczeń
  13.04.2016
  Przytoczę ćwiczenie z drugiej klasy szkoły podstawowej: „Napisz w kolejności alfabetycznej litery, po których trzeba pisać rz”.
  Syn wymienił litery następująco:
  b, ch, d, g, j, k, p, t, w
  Pani nauczycielka pierwszą literę napisała z dużej litery B i na końcu dała kropkę. Oczywiście obniżyła ocenę. Jaka wersja jest poprawna?
  Pani nauczycielka oczekiwała zapewne, iż odpowiedzi będą ortograficznymi zdaniami bądź równoważnikami zdań, a więc będą się zaczynać wielką literą i kończyć kropką lub innym znakiem dopuszczalnym na końcu wypowiedzenia. Jeśli wyraźnie sformułowała takie zalecenie, miała prawo je egzekwować. Jeśli tego nie uczyniła, można uznać, iż postąpiła nadgorliwie, ponieważ zasadniczo odpowiedź jest poprawna merytorycznie.
  Niepokój w przywołanym poleceniu budzi jednak coś innego. Otóż autor ćwiczenia miał zapewne na myśli spółgłoski, po których trzeba pisać rz, a nie litery. Dwuznak (digraf) ch nie jest bowiem literą. Pani nauczycielka zdaje się tego nie dostrzegać, akceptując „literę” ch w odpowiedzi ucznia.
  Adam Wolański
 • Doktor inżynier
  30.03.2016
  Ukończyłem studia magisterskie, a potem inżynierskie. Wiem, że nie daje mi to stopnia mgr inż., tylko – mgr jednego, inż. drugiego. Teraz jednak kontynuuję swoją edukację i zamierzam obronić doktorat z nauk technicznych. Czy będę mógł posługiwać się stopniem dr inż.?

  Z poważaniem,
  K.K.
  Tak, oczywiście, będzie Pan doktorem inżynierem – nazwa inżynier wskazuje tu na to, że jest Pan absolwentem uczelni technicznej, nie zaś na stopień naukowy.
  Dodam, że jej skrótem jest inż. – z kropką na końcu, natomiast skróty wyrazów magister i doktor nie mają kropki (mgr, dr).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego