wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko cokolwiek dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię, czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • Dlaczego „włanczam”?
  27.11.2014
  Dlaczego większość ludzi mówi włanczam zamiast włączam. Skąd wzięła się ta niepoprawna forma?
  Może z fałszywej analogii do czasowników typu wykończamwykańczam. Literze ą w słowie włączam odpowiada unosowiona głoska [o].
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • pytania dwa
  27.11.2014
  Dzień dobry,
  czy w takim tekście nazwy szybów powinno się zapisać w cudzysłowie, czy jeszcze inaczej?
  Dziś szyb „Artur” jest mniej znany niż „Szymon” czy „Andrzej”. Obok „Szymona” nie przejeżdżam, bo go zasypano, a przystanek nazywa się teraz „Kochłowice – Park Pamięci”.
  I jeszcze jedno pytanie. Jak poprawnie zapisać przedział w latach 60–80?
  Dziękuję
  Lidia Kowalczyk
  Nazw szybów nie trzeba ujmować w cudzysłów, ale gdyby miała powstać wątpliwość, czy chodzi o szyb, czy o osobę (np. „Obok Szymona nie przejeżdżam”), to cudzysłów będzie użyteczny. W takim wypadku trzeba używać go konsekwentnie, nawet w kontekstach, które nie budzą takich wątpliwości.
  Przedziały liczbowe można zapisywać z dywizem lub półpauzą bez spacji. SWO PWN pozwala w tej funkcji używać także myślnika, czyli długiej kreski ze spacjami (zob. [408]), w ale w Edycji tekstów Adama Wolańskiego (s. 57) można przeczytać, że w edytorstwie myślnik (pauza) w tej funkcji nie jest stosowany. Autor informuje za to, że zamiast dywizu i półpauzy można stosować kreskę liczbową, która ma długość półpauzy, ale jest drukowana nieco wyżej. W jednej publikacji należy stosować tylko jedno rozwiązanie.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • nazwy osiedli
  27.11.2014
  Witam serdecznie.
  Proszę o wyjaśnienie. Interesuje mnie prawidłowa nazwa OSIEDLE KASZUBSKIE. Dodam, że adres budynku to: osiedle Kaszubskie 27. Według mnie i słownika PWN (zasada nr 18.25.1) „jeśli stojący na początku nazwy wielowyrazowej wyraz ulica, kościół, klasztor (...) jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy – wielką literą”, np. osiedle Zawodzie. Czy więc poprawnie zapisałam adres – osiedle Kaszubskie 27?
  Pozdrawiam
  W świetle przywołanej zasady pisowni ma Pani prawo napisać osiedle Kaszubskie. Kłopot ze stosowaniem tej zasady polega jednak na tym, że często nie wiadomo, czy dany wyraz „jest tylko nazwą gatunkową”, czy właściwą częścią nazwy własnej. O tym decyduje twórca nazwy, np. inwestor osiedla, i jeśli uzna, że nazwą własną jest Osiedle Kaszubskie, to nie można mu nakazać zmiany decyzji. Zresztą zacytowany przez Panią WSO PWN pośrednio potwierdza to w haśle osiedle: znajdziemy tam powtórzone za częścią wstępna słownika osiedle Zawodzie, ale także Osiedle Młodych.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • poetycka sprawiedliwość
  27.11.2014
  Czy istnieje określenie/zwrot poetycka sprawiedliwość, a jeśli tak, to co on oznacza i czy zapisany jest we właściwym szyku? Bo mówimy np. sprawiedliwość społeczna, nie społeczna sprawiedliwość.
  Pozdrawiam serdecznie
  Anna
  Wyrażenie to wygląda na utworzone ad hoc, bez szerszego kontekstu trudno zgadnąć, jaki sens chciał nadać mu jego twórca. Może miał na myśli sprawiedliwość wymierzaną przez poetów albo głoszoną w ich wierszach?
  Jako doraźne powinno mieć raczej szyk: przymiotnik plus rzeczownik, a nie na odwrót. Umieszczenie przymiotnika po rzeczowniku sugerowałoby kategoryzację, np. „Istnieje sprawiedliwość poetycka i sprawiedliwość dramaturgiczna”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 27.11.2014
   W związku z wypowiedzią na temat wyrażenia poetycka sprawiedliwość chciałem zwrócić uwagę, że w języku angielskim znany jest idiom poetic justice. Wydaje mi się, że to polskie wyrażenie jest dosłowną kalką językową z tego idiomu.
   Michał Rosa
  Pokaż odpowiedź
 • Datta i Dagga
  26.11.2014
  Jak odmienić nazwiska: Datta i Dagga?
  Pozdrawiam
  Krzysztof
  Datta odmienia się jak Violetta, a Dagga jak kogga, czyli Datty i Daggi, Datcie i Dagdze, Dattę i Daggę, Dattą i Daggą. Liczba mnoga nie powinna sprawiać kłopotów, w każdym przypadku zachowuje się podwojone tt lub gg.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Dublin
  26.11.2014
  Szanowni Państwo,
  byłabym wdzięczna za pomoc w następującej sprawie, mianowicie która wersja wymowy nazwy miasta Dublin jest prawidłowa: [dublin] czy [dablin]?
  Pozdrawiam,
  Anna Compa
  Starsze wydawnictwa, na przykład Słownik poprawnej polszczyzny (red. W. Doroszewski, 1973) lub Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej (W. Lubaś, S. Urbańczyk, 1993), podają tylko wymowę [dublin], nowsze, np. Słownik nazw własnych (J. Grzenia, 1998) lub Nowy słownik poprawnej polszczyzny (red. A. Markowski, 1999), podają dwa warianty – [dublin] i [dablin]. Drugi wariant określają, odpowiednio, jako mniej tradycyjny lub rzadszy. Możliwe jednak, że dziś wcale nie jest on rzadszy, gdyż znajomość języka angielskiego rośnie, a znajomość tradycji maleje (bądź, jeśli ktoś woli: dawne tradycje odchodzą w przeszłość, a tworzą się nowe).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • morale
  25.11.2014
  Witam.
  Mam problem z jednym rzeczownikiem, mianowicie morale. Przejrzałam wiele różnych słowników z nadzieją, że znajdę w nich coś na temat odmiany przez przypadki tego słowa. Znalazłam jedynie informację, że jest ono nieodmienne, lecz nigdzie nie mogę znaleźć uzasadniania, dlaczego tak jest. Prosiłabym o pomoc w tej sprawie. Dlaczego rzeczownik morale nie odmienia się? Czy jest to związane z tym, że wyraz ten pochodzi z innego języka?
  Słowniki podają, że jest to wyraz pochodzący z języka francuskiego, zapożyczony za pośrednictwem angielskim. W obu tych językach jest akcentowany na ostatniej sylabie – w przybliżeniu [mor'al] – co byłoby przeszkodą w odmienianiu go w polszczyźnie, gdybyśmy go tak samo po polsku wymawiali. Polska wymowa jednak jest inna, słowo to kończy się u nas samogłoską [e] i teoretycznie można by je odmieniać jak inne rzeczowniki nijakie o tym zakończeniu (morale, morala itd.) lub przymiotnikowo (morale, moralego itd.), a nawet jak rzeczowniki plurale tantum, czyli używane tylko w liczbie mnogiej (morale, morali itd.). Nie wiem, czy morale miało kiedyś w polszczyźnie inną wymowę niż obecnie i zachowało do dziś zrozumiały w takich warunkach brak odmiany, czy też wymawiane było od początku tak jak dziś, ale nie odmienia się dotąd ze względu na stosunkowo niską frekwencję i wyraźne poczucie obcości. Ten drugi domysł wydaje mi się bardziej prawdopodobny.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • zielony kąt
  25.11.2014
  Jakie dwa różne znaczenia mają wyrazy zielony i kąt?
  Proszę otworzyć słownik i sprawdzić, to jest łatwe. Każde z tych słów ma po kilka znaczeń, co widać w kontekstach, np. „Łąki są o tej porze roku zielone”, „Wrócił z więzienia zielony na twarzy”, „W wyborach głosuję na zielonych” oraz „Trójkąt ma trzy kąty”, „Krzesło stało w kącie”, „Po sześciu latach mieszkania z rodzicami mieli wreszcie własny kąt”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • jednak to dziecko
  24.11.2014
  Szanowni Państwo!
  Zastanawiam się nad fenomenem ostatnich kilku lat, a mianowicie – coraz częściej spotykam się z używaniem zwrotów typu: te niebo, te dziecko, te pianino i tym podobnych. Słyszę to zarówno w swoim otoczeniu jak i w mediach (stosowane przez dziennikarzy i osoby znane). Zaczęłam się zastanawiać, czy jest to poprawne językowo (czy nie powinno używać się zwrotu to dziecko?), a także skąd w ogóle się wzięło?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  To nie jest fenomen ostatnich lat, ale wynik tendencji do upraszczania polskiego systemu zaimkowego, przejawiającej się na wiele sposobów od wielu stuleci. W danym wypadku przyczyną błędu (bo jednak jest to na razie błąd) jest dostosowywanie formy zaimka przymiotnego do formy przymiotników, por. dobre dziecko, grzeczne dziecko, pierwsze lub drugie dziecko (zawsze z -e), ale to dziecko, tamto dziecko, to samo dziecko, jedno dziecko (z końcowym -o). Jeśli zajrzy Pani do naszej poradni za sto lat, to jest dosyć prawdopodobne, że na podobne pytanie znajdzie Pani inną odpowiedź: „Ma się rozumieć, że te dziecko! Dawniej powszechna forma to dziecko jest dziś przestarzała, występuje tylko w mowie najstarszego pokolenia”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Jak mały może być zespół?
  24.11.2014
  Witam,
  jestem studentem architektury. Obecnie pracuję nad projektem małego zespołu domów jednorodzinnych. Wielkość obszaru wskazuje na to, że powinny się na nim znaleźć trzy domy, a może nawet dwa. Moje pytanie brzmi, czy dwa domy to ciągle zespół?
  Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
  W języku ogólnym, niefachowym, zespół może składać się z dwóch elementów, por. „[Jan Pospieszalski] Grał również w zespole Marek i Wacek [...]” (Gazeta.pl Forum) oraz „W wyniku reformy oświaty SMS [Szkołę Mistrzostwa Sportowego] ma tworzyć zespół złożony z gimnazjum i liceum” (za NKJP). Być może jednak dla architektów zespół musi mieć więcej niż dwie składowe. Jako student architektury ma Pan szansę przepytać na tę okoliczność swoich profesorów: warto spróbować!
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • jagoda i borówka
  24.11.2014
  Szanowni Państwo,
  ciekawi mnie jedno zagadnienie. Dlaczego czasami konzumentom jogurtu nie można dogodzić tłumaczeniem czeskiego borůvka (Vaccinium myrtillus) na polski jagoda? Na kubku czeskiego produktu mlecznego Bon Créme (sprzedawany w Biedronce) napisaliśmy do tekstu w zgodzie z polskim tłumaczem tylko jagoda. Teraz jest to czasami konzumentami polskimi krytykowane. Nie wiem, czy to jest tylko zadadnienie różnych gwar.
  Dziękuję i przepraszam za brak polskich liter
  Jerzy Berger
  Polskie litery uzupełniłem, innych rzeczy, w szczególności bohemizmów, w Pana e-mailu nie zmieniam, niech dodają mu kolorytu.
  Roślina, o którą Pan pyta, ma w Polsce botaniczną nazwę borówka czarna, w języku ogólnym natomiast jest przeważnie zwana jagodą (czasem czarną jagodą) i tylko w Małopolsce borówką. Ta pierwsza nazwa się upowszechnia i – jak niedawno widziałem – można w Krakowie kupić lody jagodowe, a nie tylko borówkowe, jak dawniej.
  Po czesku, o ile się mogłem zorientować, ta sama roślina nazywa się fachowo brusnice borůvka, a potocznie m.in. černá jahoda. W Polsce jednak borówka brusznica to inna roślina, o czerwonych, a nie ciemnoniebieskich owocach. W Warszawie nazywa się ją potocznie borówką, w Krakowie brusznicą.
  O jagodach i borówkach wypowiadał się już w naszej poradni dr Artur Czesak pod nagłówkiem jagoda czy borówka? Proszę spróbować odszukać tamtą odpowiedź w poradnianym archiwum.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Twer i twerski
  23.11.2014
  Jak zapisujemy nazwę miasta w Rosji: Twer czy Twier? Twerski czy twierski?
  Twer i twerski.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • akcent rzeczowników złożonych
  23.11.2014
  Jak akcentuje się wyrazy nurogęś, gadoptak, chorobodzień? Jeśli na sylabę ostatnią, to dlaczego inaczej niż nerwoból, miedzioryt czy jeżozwierz?
  W polszczyźnie dominuje akcent na przedostatniej sylabie, więc akcentowanie w taki sposób wyrazów złożonych, w których drugi człon ma jedną sylabę, można uważać za przejaw ich utrwalenia w języku. Gdybym doraźnie chciał nazwać skrzyżowanie bazaru i sklepu za pomocą słowa bazarosklep, to akcentowałbym je na ostatniej sylabie. Gdyby jednak mój neologizm spodobał się innym, to prawdopodobnie doszłoby z czasem do przeniesienia akcentu na przedostatnią sylabę.
  Jeśli nurogęś i gadoptak są akcentowane na ostatniej sylabie, to może po prostu dlatego, że są zbyt słabo znane ogółowi Polaków, by zasłużyć sobie na zwykły akcent, typowy dla polszczyzny. Chorobodzień z pewnością ma akcent oksytoniczny, chyba z tego samego powodu. Bardziej znany nerwoból, miedzioryt i jeżozwierz są jednak akcentowane paroksytonicznie i nikogo to nie dziwi.
  Ciekawe, czy nerwoból, miedzioryt i jeżozwierz, kiedy dopiero się pojawiły w polszczyźnie, były akcentowane inaczej niż obecnie. Wydaje się jednak, że nie musiały: mogły od razu otrzymać akcent paroksytoniczny przez analogię do innych podobnych wyrazów.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • oficjalny e-mail do współpracowników
  23.11.2014
  Szanowni Państwo,
  zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie zwroty/nagłówki są właściwe i stosowne w korespondencji e-mailowej kierowanej do większej zbiorowości, stosowanej w komunikacji wewnątrz firmy, której pracownicy zwracają się do siebie po imieniu, choć są wyjątki (np. do Dyrektora Generalnego zwracamy się Panie Dyrektorze). Dodam, że treść korespondecji emailowej dotyczy przeważnie spraw oficjalnych i ton wypowiedzi jest raczej formalny, np. „Informuję, że...”.
  Najbardziej elegancką formą zwrócenia się w e-mailu do adresata zbiorowego jest Szanowni Państwo. Jest ona zalecana także wtedy, gdy chociaż z jednym z adresatów (np. z dyrektorem) nadawca jest w relacji na pan/pani.
  Forma ta jest jednak często postrzegana przez korespondentów jako zbyt oficjalna, stwarzająca dystans między osobami, które w komunikacji bezpośredniej są ze sobą na ty. Dlatego wielu pracowników firm rozpaczliwie wręcz szuka innych form, bardziej odpowiadających relacji, w której są ze sobą. Stąd takie nieakceptowane przez normę grzecznościową skrótowe zwroty do adresata, jak Drodzy, Mili, a nawet Szanowni (o Kochani nie wspominając).
  Wracając do pytania. Jeżeli forma Szanowni Państwo jest we wskazanej przez Panią sytuacji odczuwana jako zbyt oficjalna, proponuję formę Drodzy Koledzy lub – gdy nadawcy zależy na wskazaniu, że wśród adresatów są i kobiety, i mężczyźni – Drodzy Koledzy, Drogie Koleżanki (przymiotniki określające adresata w nagłówku e-maila – dotyczy to także korespondencji tradycyjnej, „papierowej” – należy zapisywać wielką literą). Kolejność członów w zwrocie może być odwrotna: Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy; etykieta biznesu zrównuje prawa obu płci, dlatego kobiety – inaczej niż w etykiecie towarzyskiej – nie mają pierwszeństwa.
  Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • warsztaty
  22.11.2014
  Szanowni Państwo!
  Piszę z pytaniem dotyczącym bardzo popularnych w dzisiejszych czasach warsztatów i problemu językowego z nimi związanego. Czy poprawne są formy warsztaty z filmu, warsztaty z fotografii, warsztaty z jogi czy raczej warianty warsztaty filmu, warsztaty fotografii, warsztaty jogi? Na tej samej zasadzie – należy mówić o lekcjach matematyki czy lekcjach z matematyki oraz kursie fizyki czy kursie z fizyki?
  Dziękuję!
  Mówimy: lekcje matematyki i kurs fizyki, ale ćwiczenia z logiki. Warsztaty są chyba bliższe ćwiczeniom, gdyż ich nazwę łączymy z przyimkiem z.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Konia! Królestwo za konia!
  22.11.2014
  W jakim przypadku jest napisany wyraz konia?
  Mam nadzieję, że w pytaniu nie kryje się jakiś podstęp. Zaryzykuję więc: w dopełniaczu albo bierniku.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • problem z zającem
  22.11.2014
  Witam.
  Mam mały problem ze słowem zające... Czy jedyna poprawna forma dopełniacza brzmi zajęcy, czy może forma zająców również jest poprawna? Słownik podaje formę zająców jako poprawną tylko w wypadku nazwisk, jednak profesor Miodek w wywiadzie powiedział, że nie może powiedzieć, że forma zająców jest niepoprawna. Jaka jest prawda?
  Z góry bardzo dziękuje
  Nie znam wspomnianego wywiadu, więc trudno mi się odnieść do słów profesora Miodka. Forma zająców istotnie trafia się w tekstach, ale rzadko w odniesieniu nieosobowym. Wyrazy najbardziej podobne formalnie do zająca, czyli miesiąc i tysiąc, tworzą dopełniacz lm wyłącznie na -y (odstępstwa są tak rzadkie, że można je uznać za błędy). Dlatego doradzałbym dopełniacz zajęcy, formę zająców – ze względu na uzus – dopuszczając na prawach rzadszego wariantu. Dodam, że akceptuje ją też Nowy/Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. Andrzeja Markowskiego, kwalifikując ją jako rzadszą.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 22.11.2014
   [Dopisek do pytania z 14.11.2014]
   W środowisku biegaczy – a więc całkiem szerokim i ciągle rosnącym w siłę – zającami nazywa się tzw. pacemakerów, czyli osoby odpowiedzialne za nadawanie tempa na zawodach. W relacjach uczestników biegów można przeczytać zarówno, że „podczas biegu nie widzieli zajęcy'' i „wyprzedzali zajęcy'', jak i że „skorzystali z pomocy zająców'' i „nie było zająców''. Wygląda więc na to, że sytuacja w tym wypadku jest podobna jak przy nazywaniu żołnierzy najniższych w hierarchii kotami. Starsi stażem koledzy mogą powiedzieć, że „zrobili niespodziankę kotowi''. Dzięki tej zmienionej formie celownikowej, sugerującej nieżywotny desygnat (por. asystenciasystenty, pływacypływaki) nie ma wątpliwości, że nie chodzi im o harce z futrzastym zwierzakiem.
   Joanna Skutkiewicz
  Pokaż odpowiedź
 • trzy pytania
  22.11.2014
  Czytając książkę Milana Kundery, natrafiłam na pewne konstrukcje, których poprawności nie jestem pewna. Czy może, biorąc pod uwagę, że to proza artystyczna, są jednak poprawne?
  1. Schlebiony i poruszony tą nocną wizytą. (brak słowa schlebiony w słowniku)
  2. I jeden, i drugi wie, czego szuka na twarzy przed sobą; i jeden, i drugi wie, że szukają tego samego. (dlaczego nie szukają, wiedzą?)
  3. Położył kres próżnym próbom przywoływania jej do życia, jaką była. (taką, jaką była?)
  Ad 1. Słowo schlebiony wygląda jak imiesłów bierny, ale imiesłowem biernym być nie może, ponieważ pochodzi od czasownika, który nie rządzi dopełniaczem, biernikiem ani narzędnikiem, lecz celownikiem (schlebić – komu?). Można by je traktować jako przymiotnik odczasownikowy. Tyle o jego statusie gramatycznym.
  Jeśli chodzi o kwestię poprawności, to przytoczone zdanie jest zrozumiałe i stylistycznie zharmonizowane. W NKJP nie ma wprawdzie słowa schlebiony, nie znalazłem go także w słowniku Doroszewskiego, a na stronach WWW są tylko nieliczne przykłady. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że język artystyczny ma swoje prawa, a do przekładów literatury pięknej nie zabierają się na ogół ludzie językowo niekompetentni, uznałbym, że przytoczony przykład reprezentuje dobrą polszczyznę.
  Ad 2. Zasady łączenia tzw. podmiotu szeregowego z orzeczeniem są skomplikowane. Parę razy na dowód powoływałem się na książkę Piotra Zbroga, który pokazuje, że wybór formy orzeczenia podlega różnym uwarunkowaniom, przy czym czasem różne czynniki wzmacniają się, a czasem osłabiają. Myślę, że w przykładzie „I jeden, i drugi wie...” za wyborem orzeczenia w lp przemawia szczególna konstrukcja podmiotu, połączonego tzw. spójnikiem szeregowym i..., i... Mniejsze znaczenie ma tu chyba charakter połączonych nim członów nominalnych, powiedziałbym np. „I Jan, i Piotr dobrze wie...”, a nie „I Jan, i Piotr dobrze wiedzą...”. Z drugiej strony oczywiście wolimy powiedzieć: „Jan i Piotr dobrze wiedzą...”. Mam wrażenie, że w tym ostatnim zdaniu wiedza przysługuje zbiorowo obu referentom, podczas gdy w zdaniu zaczynającym się od słów „I Jan, i Piotr...” orzekane jest coś o każdym z nich z osobna.
  Ad 3. Zgadzam się z Panią, że lepiej było napisać taką, jaką byłą. Bez zaimka wskazującego przytoczone zdanie jest niejasne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Kiwali głową czy głowami?
  21.11.2014
  Szanowni Państwo,
  Czy zdanie: „Scena, która się rozgrywa, świadczy o odwiecznym błędzie mężczyzn, którzy przywłaszczywszy sobie rolę uwodzicieli, biorą pod uwagę tylko kobiety (...)” jest poprawne (rolę nie role)? Dlaczego w literaturze często zdarzają się zdania typu „Sąsiadki kiwnęły głową” – skoro były dwie sąsiadki i każda miała swoją głowę? Gdzie mogę znaleźć tę zasadę?
  Gdyby w zacytowanym zdaniu użyć formy lm, czyli role uwodzicieli, to czytelnik pewnie pomyślałby, że istnieją różne takie role. Sięgnięcie po formę lp nadaje wypowiedzi inny sens.
  Jeśli chodzi o drugi przykład, to teoretycznie zdanie „Kiwali głowami” mogłoby sugerować, że mowa o wielu osobach, z których każda ma więcej niż jedną głowę. Zdanie „Kiwali głową”, także czysto teoretycznie, mogłoby sugerować zaś, że mowa o wielu osobach mających w sumie tylko jedną głowę. W praktyce groźba nieporozumienia nie powstaje, a zwyczaj językowy daje tu pierwszeństwo konstrukcjom z dopełnieniem w lm. Nie jest to jednak ogólna zasada, gdyż np. w zwrocie leżeć do góry brzuchem rzeczownik występuje w lp. Tu akurat przyczyną jest zapewne idiomatyczny charakter tego zwrotu, lecz myślę, że problemu ta obserwacja nie wyczerpuje. Na wszelki wypadek lepiej każdorazowo sprawdzić frekwencję obu wariantów w NKJP lub choćby na stronach WWW.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • szeroka wiedza
  21.11.2014
  Szanowna Pani / Szanowny Panie,
  chciałabym zwrócić się do Pani/Pana z następującym pytaniem: czy błędem jest użycie wyrażenia szeroka wiedza zamiast szeroki zakres wiedzy?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Karolina
  Szeroka wiedza nie jest błędem, wyrażenie to można znaleźć w słownikach, nie tępi go słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. Andrzeja Markowskiego. Wiedza może być także rozległa, wielka, ogromna, a ponadto – choć to już trochę coś innego – głęboka, gruntowna, prawdziwa, rzetelna, solidna, szczegółowa.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź