składnia

 
Znajdziesz tu różnorodne informacje o budowie zdania, o wymaganiach jego składników, o szyku wyrazów w zdaniu, o właściwych formach orzeczenia i jego miejscu w zdaniu, o skrótach składniowych, o zapożyczonych konstrukcjach.
 • tysiące osób
  15.09.2014
  Witam,
  jak powinno się mówić: „Tysiące osób pragną” czy „Tysiące osób pragnie”?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Pokaż odpowiedź
 • latte
  14.09.2014
  Dzień dobry!
  Chciałam zapytać, jakiego rodzaju jest słowo latte. Czy mam powiedzieć: „Zrobiłam pyszne latte”, czy „Zrobiłam pyszną latte”?
  Pozdrawiam
  Magda
  Pokaż odpowiedź
 • stawać w szranki
  14.09.2014
  Dzień dobry, Szanowny Panie Profesorze,
  dlaczego w związku frazeologicznym stawać w szranki występuje forma rzeczownika w bierniku, a nie w miejscowniku? Czy ma to związek z historią języka?
  Pokaż odpowiedź
 • o szklance i wodzie
  12.09.2014
  Jaka wypowiedź jest poprawna:
  – woda w szklance
  – szklanka z wodą
  – szklanka wody
  Pokaż odpowiedź
 • Mam problem z sobą czy ze sobą?
  12.09.2014
  Mam problem ze związkiem... z sobą czy może ze sobą. Jak powinienem powiedzieć: „Biorę z sobą kurtkę” czy „Biorę ze sobą kurtkę”?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam
  Pokaż odpowiedź
 • przejawiać się – czymś czy w czymś?
  8.09.2014
  Dzień dobry,
  czy należy pisać trudności przejawiają się nieumiejętnością stosowania reguł, czy trudności przejawiają się w nieumiejętności stosowania reguł. A może obie wersje są poprawne?
  Dziękuję i pozdrawiam.
  Pokaż odpowiedź
 • rościć (sobie)
  7.09.2014
  Czy słowa rościć – poza utworzonym od niego gerundium – można używać bez sobie?
  Pokaż odpowiedź
 • Nie ma słowników bez ale
  1.09.2014
  Niektóre źródła (np. Inny słownik j.p.) klasyfikują wyraz ale – w jednym ze znaczeń – jako rzeczownik (= zastrzeżenia). Czy przez analogię za rzeczownik można uznać wyrazy tak (np. sakramentalne tak) oraz nie (np. moje stanowcze nie)?
  Pokaż odpowiedź
 • kondycja Kościoła
  1.09.2014
  Między mną oraz moim kolegą, będącym tzw. blogerem, wynikł spór na gruncie fleksji. W jednym z wpisów napisał on: „(...) kilka zdań na temat kondycji kościoła, którego należałoby zburzyć i postawić jeszcze raz”. Myślę, że w urywku znajduje się błąd fleksyjny, bo idąc tym tropem, autor chciałby zburzyć „tego kościoła”, a nie „ten kościół”. Poprawnie byłoby chyba: „kondycji kościoła, który należałoby zburzyć”. Pominę już, że tu chodziło pewnie o wspólnotę, a nie budynek, więc powinno być Kościoła.
  Pokaż odpowiedź
 • Coś jest nie tak
  30.06.2014
  Witam.
  Podczas rozmowy ze swoim znajomym, napisał mi on: „Poprawi mi humor i się czegoś dowiadujesz”. Mowa tu o obejrzeniu pewnego programu historycznego. Kiedy przeczytałem to zdanie, poczułem, że coś jest „nie tak”. Zastanawiam się, czy takie zdanie jest poprawne językowo.
  Pokaż odpowiedź
 • Jak trudno wychowywać
  30.06.2014
  Dzień dobry,
  chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie, który z podanych zwrotów jest poprawny: wychowujemy ku wartościom czy wychowujemy do wartości?
  Pokaż odpowiedź
 • Medale zalegają w gablotach
  29.06.2014
  „Marek przeszedł wzdłuż sali, w ciszy przyglądając się medalom pamiątkowym zdobiącym ściany i zalegającym w gablotach”. Jak powinnam odmienić zdobiące i zalegające. Czy tak jak jest, czy -ych, bo to liczba mnoga? Nie mogę sobie poradzić.
  Dziękuję!
  Pokaż odpowiedź
 • żywotny laptop
  29.06.2014
  Szanowna Poradnio,
  ostatnio, podczas rozmowy w gronie koleżeńskim, użyłem formy „Sięgam po laptop”, za której użycie, delikatnie mówiąc, zostałem upomniany. Moje pytanie: czy ta forma jest poprawna? Czy dopuszczalna jest, tudzież poprawna, forma „Sięgam po laptopa”?
  Z wyrazami szacunku
  Pokaż odpowiedź
 • Tu pisze, że...
  26.06.2014
  Temat tu pisze kontra tu jest napisane poruszany był na forum wielokrotnie. Forma jest napisane zawsze okazywała się tą lepszą. Chciałbym zapytać, czy użycie tu pisze jest równie niepoprawne w przypadku, gdy podmiot domyślny został zawarty w zdaniu poprzednim. Przykładowo: „Denerwuje mnie ten redaktor. Zupełnie nie rozumiem, co tu pisze”. Lub jeśli podmiotem jest instytucja: „Ciągle otrzymuję ponaglenia z ZUS. Tu pisze, że muszę zapłacić odsetki”.
  Pokaż odpowiedź
 • dwa psy, pięć psów
  26.06.2014
  Witam,
  dlaczego mówimy „Są dwa/trzy/cztery psy”, ale już „Jest pięć/sześć/siedem... psów”. Mam tu na myśli czasownik, który występuje raz to w liczbie pojedynczej, a raz w mnogiej oraz rzeczownik, który raz w mianowniku a raz w dopełniaczu.
  Pozdrawiam,
  Kamil
  Pokaż odpowiedź
 • wspólny przymiotnik
  22.06.2014
  Szanowni Państwo,
  w przypadku przymiotnika odnoszącego się do dwóch rzeczowników czy poprawne jest sformułowanie: odwrócone kurs i drabina? (Chodzi o odwrócony kurs i odwróconą drabinę).
  Pokaż odpowiedź
 • dwie premie
  22.06.2014
  Szanowni Państwo,
  inwestor otrzymał dwie premie i jedną premię zapłacił. Jak należy zatem poprawić następujące zdanie: „Wynik finansowy równy saldu otrzymanych i zapłaconej premii”?
  Pokaż odpowiedź
 • widełki kursów
  22.06.2014
  Szanowni Państwo,
  które formy są poprawne: kurs pomiędzy 2500 a 2513 punktów/punktami, pomiędzy 2731 a 2800 punktów/punktami?
  Z wyrazami szacunku
  Pokaż odpowiedź
 • Barany i Byki
  22.06.2014
  Szanowni Państwo,
  czy Barany, Byki, Raki, Lwy, Skorpiony, Koziorożce, Wodniki (osoby) mają biernik liczby mnogiej tożsamy z dopełniaczem, czy z mianownikiem? Jak brzmią formy deprecjatywne i niedeprecjatywne?
  Z uszanowaniem
  Czytelnik
  Pokaż odpowiedź
 • pleksi
  11.06.2014
  Zastanawiam się, jakiego rodzaju jest rzeczownik pleksi. Niepoprawna forma pleksa sprawia, że zazwyczaj kojarzy się on z rodzajem żeńskim, ale z drugiej strony właściwie użyty synonim szkła akrylowego pochodzi od słowa pleksiglas, a więc może jednak rodzaj męski (na co wskazywałaby końcówka) lub nijaki (jak szkło)?
  Pokaż odpowiedź