składnia

 
Znajdziesz tu różnorodne informacje o budowie zdania, o wymaganiach jego składników, o szyku wyrazów w zdaniu, o właściwych formach orzeczenia i jego miejscu w zdaniu, o skrótach składniowych, o zapożyczonych konstrukcjach.
 • Dwa typy orzeczenia imiennego
  15.10.2016
  Szanowni Państwo,
  czy istnieje jakakolwiek różnica pomiędzy dwoma zdaniami: Bieganie jest zabawą i Bieganie to zabawa pod względem stylu, częstotliwości użycia lub inna?

  Z poważaniem
  Anna Pachocka
  Między zdaniami, które Pani przytoczyła, w zasadzie nie ma żadnej różnicy stylistycznej. Podobnie jest z parami zdań: Ten wazon jest pamiątką i Ten wazon to pamiątka, Ten film to arcydzieło> i Ten film jest arcydziełem itd. O frekwencji obu tych konstrukcji nie mogę się wypowiadać, ponieważ nie dysponuję wiarygodnymi danymi.
  Różnica stylistyczna między konstrukcją orzeczenia imiennego „jest + rzeczownik w narzędniku” a „to + rzeczownik w mianowniku” występuje natomiast w zdaniach z podmiotem osobowym. O ile bowiem zdania typu Jan jest Polakiem, On jest lekarzem, Maria jest biologiem uznamy za neutralne stylistyczne, o tyle ich odpowiedniki z „to + rzeczownik w mianowniku”: Jan to Polak, On to lekarz, Maria to biolog w niektórych sytuacjach mogą uchodzić za nieco nienaturalne.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Jestem Polakiem – dlaczego narzędnik?
  15.10.2016
  Mój kolega z Włoch zapytał mnie, dlaczego polskie zdanie typu Jestem Włochem, Jestem Polakiem zawiera narzędnik, nie zaś jak w innych językach, które podlegają deklinacji, z mianownikiem (niem. Ich bin italienisch, wł. Sono Italiano). W łacinie widzimy podobną zależność – Jestem człowiekiem, Ecce homo.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Z pozdrowieniami
  Albert Gorzelak
  Narzędnikowe orzeczenie imienne ustabilizowało się dopiero w XIX wieku. Jak pisze Krystyna Pisarkowa w Historii składni języka polskiego (Wrocław 1984, s. 247):

  Historia tej części zdania [orzecznika] ma kilka faz. W pierwszej fazie mianownik (rzeczownika) zostaje wyparty przez narzędnik (rzeczownika), zaś przymiotniki pozostają w mianowniku. W następnym stadium narzędnik przechodzi w mianownik rzeczownika, zaś mianownik przymiotnika zostaje wyparty przez narzędnik (przymiotnika). W końcu także narzędnik przeskakuje w mianownik, zaś mianownik zastępuje się narzędnikiem.

  A zatem nie przez cały okres rozwoju polszczyzny posługiwaliśmy się konstrukcją narzędnikową przy orzeczniku rzeczownikowym (Jestem Polakiem). Na pytanie o przyczyny pojawienia się tu narzędnika, w zasadzie nie ma odpowiedzi. Wspomniana już badaczka historii składni języka polskiego wskazuje:
  […] zmiana od mianownika do narzędnika i prawdopodobnie do mianownika! – brak nam dokładnych badań współczesności – dokonywała się i trwa od początku zapisanej polszczyzny i wcale nie została zamknięta. Brak tu niestety krytycznego sprawdzenia, czy rzeczywiście motywy semantyczne nie odegrały roli (choćby zmiennej) w różnych okresach.
  Klemensiewicz odrzuca próby rozwiązań semantycznych. Pytanie, prawdopodobnie słuszne, czy repartycja mian.[ownika] i narz.[ędnika] nie jest związana ze znaczeniem konkretnych leksemów, wydaje mu się błędne. Skoro według starych gramatyków mianownik oznaczał cechę stałą, to czemu dziś – pyta – możliwe jest zdanie z narzędnikiem: jestem Polakiem?; czemu formy absolutne zawsze mają narzędnik? [K. Pisarkowa, Historia składni języka polskiego, Wrocław 1984, s. 47]

  Gwoli sprostowania – w łacinie w konstrukcji z orzeczeniem imiennym rzeczownik przybiera postać mianownika (Iulius Marci amicus estamicus to mianownik), a nie narzędnika. W języku włoskim zaś rzeczowniki się nie deklinują. Niemieckie zdanie, które Pan przywołał: Ich bin italienisch, zawiera przymiotnik; odpowiednie zdanie z rzeczownikiem (rzeczywiście w mianowniku) brzmiałoby: Ich bin Italianer.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Dwoje zajęć
  14.10.2016
  Nurtuje mnie problem łączenia z liczebnikami rzeczowników, które w odpowiednim znaczeniu nie mają liczby pojedynczej, jak: zajęcia, życzenia, zawody, ćwiczenia, zakupy, konsultacje itp.
  Z porady o tytule zajęcia wynikałoby, że należy unikać łączenia takich rzeczowników z liczebnikami, z Dwoje zwłok zaś, że liczebniki zbiorowe są na miejscu. Jak to w końcu jest?
  Dodam, że nie mam pomysłu na opisowe obejście problemu w takich zdaniach jak Mam jutro 3 zajęcia.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Porada prof. Bańki dotycząca zajęć miała charakter bardziej deskryptywny niż preskryptywny – opisywała sposób użycia języka bez jego oceny i bez wskazówki normatywnej. Gdyby mnie ktoś zapytał, jak należy mówić o „dwóch jednostkach” zajęciowych (a właściwie: gdy mnie ktoś o to pyta), powiedziałabym (mówię), że rzeczownik zajęcia (podobnie jak drzwi, skrzypce, schody, plecy – jeśliby je ktoś chciał liczyć – mistrzostwa itd.) łączymy z liczebnikami zbiorowymi:
  Dwoje zajęć się nie odbyło,
  Zatrzymał się na dwojgu światłach,
  Zdobywał medale na trojgu kolejnych mistrzostwach,
  Lekarz sądowy przyglądał się pięciorgu zwłokom.

  Nic bowiem się w tej kwestii nie zmieniło – rzeczowniki niemające liczby pojedynczej łączą się z liczebnikami zbiorowymi.
  Gdyby mnie jednak ktoś zapytał, jaki jest uzus, powiedziałabym, że użytkownicy języka często nie znają tej zasady i mówią dwa mistrzostwa, cztery światła. Ale przecież poradnie językowa jest – jak sama nazwa wskazuje – od tego, żeby radzić. A zatem radzę: mówmy dwoje zajęć!
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego