składnia

 
Znajdziesz tu różnorodne informacje o budowie zdania, o wymaganiach jego składników, o szyku wyrazów w zdaniu, o właściwych formach orzeczenia i jego miejscu w zdaniu, o skrótach składniowych, o zapożyczonych konstrukcjach.
 • Owczarek niemiecki dlugowłosy – długowłosy owczarek niemiecki
  14.11.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałam zapytać, które zdanie jest poprawne:
  To owczarek niemiecki długowłosy
  czy To długowłosy owczarek niemiecki.
  Dziękuję za pomoc.
  Oba zdania są poprawne, każde z nich jednak znaczy coś innego. Różnica znaczeniowa między nimi wynika z usytuowania przymiotnika długowłosy. W języku polskim przymiotnik na ogół stoi przed rzeczownikiem (biały dom, ładny pies, niemiecki samochód itp.). Wskazuje wówczas na doraźną cechę obiektu nazwanego rzeczownikiem (jest to tzw. przydawka charakteryzująca, inaczej: jakościowa). Jeśli przymiotnik stoi po rzeczowniku (komentator dyplomatyczny, niedźwiedź brunatny, aktor komiczny itp.), to wraz z rzeczownikiem tworzy pewną nazwę i służy klasyfikacji obiektu, wskazuje na jego przynależność do jakiegoś zbioru (jest to tzw. przydawka gatunkująca, inaczej: klasyfikująca).
  W zdaniu To owczarek niemiecki długowłosy przymiotnik długowłosy tworzy wraz z wyrażeniem owczarek niemiecki nazwę rasy. Mowa jest w nim o psie rasy owczarek niemiecki długowłosy (nie wnikam w szczegóły taksonomiczne i nie będę rozstrzygać, czy jest to nazwa rasy, czy nazwa odmiany rasy zwanej owczarek niemiecki). Natomiast w zdaniu To długowłosy owczarek niemiecki mowa jest o psie rasy owczarek niemiecki, który ma długie włosy. Opisujemy w nim wygląd psa, a nie wskazujemy, jaką odmianę owczarków niemieckich on reprezentuje. Przymiotnik długowłosy wskazuje w nim bowiem na cechę psa, a nie na kategorię w obrębie ras psów.
  Zapewne w większości sytuacji oba zdania odnoszą się do tego samego psa. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której pies należący do rasy owczarek niemiecki długowłosy z jakichś powodów ma krótką sierść – wówczas powiedzielibyśmy o nim: krótkowłosy owczarek niemiecki długowłosy. Teoretycznie moglibyśmy też powiedzieć: długowłosy owczarek niemiecki długowłosy, co byłoby zarówno opisem sierści psa, jak i wskazaniem na przynależność do określone odmiany rasy.
  W wyrażeniu owczarek niemiecki długowłosy przydawką gatunkującą jest nie tylko długowłosy, lecz także niemiecki. Jeśli wchodzi w skład nazwy rasy, to musi stać po rzeczowniku: owczarek niemiecki. Postawienie jej przed rzeczownikiem (niemiecki owczarek) powodowałoby zmianę sensu wyrażenia – wskazywałoby na to, że mowa o jakimś owczarku (np. kaukaskim, australijskim, belgijskim) pochodzącym z Niemiec (np. niemiecki owczarek belgijski).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Zarówno
  14.11.2015
  Szanowni Państwo!
  Proszę o rozstrzygnięcie mojej wątpliwości. Czy konstrukcja typu zarówno pieprz, jak i wanilia jest jedyną poprawną? A może dopuszczalna jest także wersja przestawna: pieprz, zarówno jak i wanilia? Nie znalazłem rozstrzygającej odpowiedzi w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny ani materiałach zamieszczonych na stronie Poradni.
  Z poważaniem
  Marek Kornacki
  Poprawna jest tylko pierwsza konstrukcja. Spójnik skorelowany zarówno…, jak i… wskazuje na to, że czynność wyrażona czasownikiem odnosi się w równym stopniu do obu obiektów, np.
  Zarówno brat, jak i siostra lubili wychodzić z psem.
  W takim zdaniu mamy do czynienia z podmiotem szeregowym (czyli złożonym z więcej niż jednego elementu), a orzeczenie musi wystąpić w liczbie mnogiej (podobnie jak przy tych składnikach podmiotu, które są połączone spójnikami i, oraz itp.). Jeśli więc chcemy wskazać, że oba elementy podmiotu są równorzędne, stosujemy konstrukcję zarówno…, jak i…
  W wyrażeniu pieprz, zarówno jak i wanilia podmiotem jest tylko pieprz, a wanilia – dopowiedzeniem. W takim wypadku stosujemy konstrukcję porównawczą podobnie jak, tak jak, lecz nie: zarówno jak i, np.
  Brat, podobnie jak siostra, lubił wychodzić z psem.
  Gramatycznie zdanie to różni się od poprzedniego tym, że tu podmiotem jest tylko brat, natomiast siostra jest dopowiedzeniem, w związku z czym orzeczenie odnosi się tylko do pierwszego rzeczownika, co sprawia, że występuje w liczbie pojedynczej. Różnica znaczeniowa zaś polega na tym, że pierwsze zdanie miało dwoje „bohaterów” (brata i siostrę), a drugie tylko jednego (brata).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • pół iks
  20.10.2015
  Szanowny Panie Profesorze,
  przypominam się z moim przedwakacyjnym zapytaniem. Gdyby – wedle Pańskiej propozycji – x wynosił 30 stopni, jego połowa byłaby równa 15 stopni i już. Może powinienem był lepiej objaśnić kontekst. Redagowałem rozwiązanie zadania matematycznego, w którym pewien kąt był początkowo nie znany, więc potrzebował oznaczenia, np. x. Dokonano obrotu o połowę tego kąta. Pytanie składniowe brzmi: obrót o pół iks stopni czy pół iks stopnia?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Dobrze, że przypomniał Pan kontekst, gdyż przedwakacyjnej korespondencji (w poradni?) zupełnie już nie pamiętam. Struktura, o którą Pan pyta, nie jest typowa, ale myślę, że decydować powinno słowo iks: skoro iks stopni, to pół iks stopni. Tak przynajmniej w sytuacji ogólnej, gdy nieznana jest wartość iks. Gdyby było wiadomo, że iks jest ułamkiem, mielibyśmy iks stopnia i analogicznie pół iks stopnia.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Gdybym ja była wiedziała...
  14.10.2015
  Moje pytanie dotyczy czasu zaprzeszłego w języku polskim. Moja babcia często go używała. Za przykład niech posłuży sytuacja, w której moja mama powiedziała, że babcia mogła obrać więcej ziemniaków, a wtedy babcia odpowiadała: „Gdybym ja była wiedziała, że więcej dzieci przyjdzie, to byłabym naskrobała więcej”. Tego czasu już się nie używa i nie uczy się go w szkołach i zawsze zastanawiało mnie, czy jest to poprawna forma?
  Takie konstrukcje to wyższa szkoła jazdy, może dlatego nie są przedmiotem nauki w szkole powszechnej. Gramatyki akademickie ujmują je raczej jako przykład trybu warunkowego nierzeczywistego niż czasu zaprzeszłego. Typowe przykłady czasu zaprzeszłego pojawiają się w trybie orzekającym, np. „Naskrobała była babka ziemniaków, zanim się okazało, że gości nie będzie”. Tu oczywiście wystarczyłoby zwykłe naskrobała, ale przy czasownikach winien i powinien różnica nie jest obojętna, por. „Powinien się uczyć” (rok temu? teraz? za rok?) i „Powinien był się uczyć”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • po wyjściu za szkoły...
  14.10.2015
  Mam problem z rzeczownikami odczasownikowymi. Czy zawsze powinny odnosić się do podmiotu zdania? Nie ma raczej wątpliwości, że zdania typu „Po wyjściu ze szkoły przyjechał autobus” są niepoprawne, można więc tak samo traktować zdania w rodzaju „Po kliknięciu przycisku pokaże się animacja”. Co jednak w przypadku, gdy podmiot nie jest wyraźnie zaznaczony (semantycznie), na przykład „Po kliknięciu przycisku następuje powrót do strony głównej” albo „Po kliknięciu przycisku nic się nie dzieje”?
  Zdanie „Po wyjściu ze szkoły przyjechał autobus” rzeczywiście jest nieudane, sugeruje, że autobus wyszedł ze szkoły i przyjechał. Jest tak dlatego, że nie wskazano osoby, która opuściła szkołę. Jeśli tak zrobić, zdanie wraca do normy, np. „Po wyjściu dzieci ze szkoły przyjechał autobus”. Pozostałym Pani przykładom niczego nie brakuje, a groźba ich mylnego odczytania jest teoretyczna.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • zdania z liczebnikami
  27.06.2015
  Szanowni Państwo,
  czytałem porady dotyczące składni fraz liczebnikowych i zastanawiam się, dlaczego można powiedzieć te pięć książek, te dziesięć minut, ale te pięć dolarów już nie. Czy chodzi o to, że w trzecim przypadku rzeczownik w lp jest rodzaju męskiego, a w pozostałych żeńskiego?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Nie udało mi się znaleźć w archiwum poradni przykładów, które Pan podał. Ogólnie biorąc, konstrukcje typu te pięć książek są trudne do opisania, gdyż grupa pięć książek ma w nich inne wymagania co do liczby i rodzaju wobec zaimka niż wobec czasownika, por. „Te [lm nmos] pięć książek zginęło [lp n]”. Trudności interpretacyjne mogą być przyczyną wątpliwości, czy konstrukcje typu te pięć książek są w ogóle poprawne, czy nie powinno być to pięć książek. Trudno tę kwestię rozstrzygnąć, gdyż w wypadku większości innych zaimków, które mogą pojawić się w tym kontekście forma analogiczna do to i forma analogiczna do te są synkretyczne, por. jakieś pięć książek, nasze pięć książek, każde pięć książek, wszystkie pięć książek. Opozycję analogiczną do to – te wykazuje tylko zaimek tamten oraz kilka innych, które w danym kontekście są nieodpowiednie, np. jeden i sam.
  Być może istnieje subtelna różnica w znaczeniu między te pięć książek a to pięć książek: w pierwszym wypadku zaimek odnosiłby się do całego pięć książek, w drugim wypadku do samego liczebnika. Intuicyjnie to pięć książek wydaje mi się dziwne, a te pięć książek – ze względu na trudności w opisie gramatycznym – też podejrzane. Dlatego polecam konstrukcję tych pięć książek, która ponadto ma tę zaletę, że można jej używać niezależnie od szyku, por. „Tych pięć książek już czytaliśmy”, wątpliwe „To/te pięć książek już czytaliśmy” i tylko „Czytaliśmy już tych pięć książek”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • w Ukrainie czy na Ukrainie?
  20.06.2015
  Chciałbym poznać Państwa opinię na temat pewnego zjawiska. Otóż coraz częściej spotykam się z pisaniem w Ukrainie i w Litwie, co – jak mi tłumaczono – wynika z poprawności politycznej, gdyż przyimek na sugeruje w tym kontekście, że traktujemy powyższe kraje jako prowincje (jak Śląsk i Mazury) i akcentujemy ich dawną przynależność do Rzeczpospolitej. Nikt nie pisze w Słowacji, gdyż to państwo zawsze było od Polski odrębne. Czy jednak przyimek na istotnie jest (politycznie) niepoprawny?
  Częstość użycia wyrażania w Ukrainie wzrosła po 1991 r., po powstaniu niepodległej Ukrainy. Podobne zjawisko dało się zauważyć w okresie międzywojennym, po powstaniu państwa litewskiego. Przyimek w rzeczywiście zdaje się lepiej podkreślać samoistność polityczną danych obszarów, gdyż łączymy go z nazwami większości państw (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi wschodnich i południowych sąsiadów Polski oraz niektórych państw wyspiarskich). Przyimek na zaś zwykle łączymy z nazwami ziem czy regionów, por. w Polsce, ale na Mazowszu.
  Mimo to nie można sprowadzać całego problemu do poprawności politycznej. Na pewno nie wyjaśnia ona wariancji na Litwiew Litwie w okresie międzywojennym. Nie jest też tak, że „nikt nie pisze w Słowacji”. Owszem, pisze, i to często, proszę sprawdzić w Narodowym Korpusie Języka Polskiego.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • zaimek względny
  18.06.2015
  Jaką formę powinny mieć zaimek i czasownik przy podmiocie grupa dzieciktóra zrobiła czy które zrobiły? Czy dopuszczalna jest dowolność?
  Dziękuję
  Oba możliwości wchodzą w rachubę i czasem nie ma to wpływu na znaczenie wypowiedzi, np. grupa dzieci, która pojechała na wycieczkę i grupa dzieci, które pojechały na wycieczkę to prawdopodobnie (choć niekoniecznie) to samo. Innym razem jednak widać różnicę, por. grupa dzieci, która rozmawiała z wychowawcą (odbyło się spotkanie wychowawcy z całą grupą) i grupa dzieci, które rozmawiały z wychowawcą (jak wyżej bądź każde dziecko rozmawiało z wychowawcą niezależnie: dokładnie nie wiadomo).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • adiektywizacja imiesłowów
  17.06.2015
  Czy mogłabym prosić o informację, jak rozpoznać przymiotniki będące genetycznymi imiesłowami?
  Chodzi Pani o imiesłowy, które z czasem podlegały tzw. adiektywizacji, czyli przekształciły się w przymiotniki? Najlepsze jest kryterium składniowe, np. dzieci kochane przez rodziców (imiesłów), ale Kochana Mamo! (przymiotnik), podobnie osoby śpiące w podróży (imiesłów), ale jestem śpiący (przymiotnik). Czasem na różnice składniowe nakładają się fleksyjne (por. rzeczownikowe użycie słów typu mówiący, służący, wierzący) lub znaczeniowe (por. ocena celująca, której związek z celowaniem jest już zatarty). Może Pani przejrzeć hasła o typowo imiesłowowych zakończeniach na liście uporządkowanej a tergo i przekonać się, że sygnały adiektywizacji imiesłowów są różne, choć powtarzalne. Istnieje też klasyczna już książka na ten temat: Barbara Bartnicka-Dąbkowska, Adiektywizacja imiesłowów w języku polskim, 1970 i wiele późniejszych prac.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • X to Y
  15.06.2015
  Jaką częścią mowy jest słowo to w zdaniach definiujących (np. „Kwadrat to czworokąt foremny”) i klasyfikujących (np. „Dąb to jedno z drzew”)? Czy to partykuła? A może spójnik?
  Moim zdaniem – czasownik, ponieważ konstytuuje wypowiedzenie. Ściślej biorąc zaś część czasownika złożonego z to i być, przy czym w czasie teraźniejszym być może być pominięte, por. „Kwadrat to czworokąt foremny”, „Kwadrat to jest czworokąt foremny”, „Tamta figura to był czworokąt foremny”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • facet, którego samochód...
  15.06.2015
  Czy druga para (fragmentów) zdań jest równie poprawna co pierwsza?
  1a. Człowiek, o którego żonie rozmawialiśmy…
  1b. Facet, którego samochód widziałeś…

  2a. Człowiek, o żonie którego rozmawialiśmy…
  2b. Facet, samochód którego widziałeś…
  Innymi słowy: czy jeśli zaimek względny który jest w dopełniaczu dzierżawczym, to można dokonać takiej inwersji?
  Pierwsze dwa zdania są bez zarzutu. Dwa następne prawie każdy, kto się zajmuje tematem, oceni jako błąd. Podobne zdania trafiają się w tekstach, np. „Niezwykle wartościowy i przydatny preparat, o zaletach którego można by napisać całą publikację (...)” (za NKJP). Są jednak wyraźnie gorszym „wariantem” (bądź po prostu – błędem).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • spory rodzinne
  14.06.2015
  Szanowni Państwo,
  bardzo proszę o zabranie głosu w naszym rodzinnym sporze i wskazanie poprawnego wariantu: „Cokolwiek byś zrobił / czegokolwiek byś nie zrobił, zawsze będziesz żałował”.
  Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie!
  Dobrze jest łagodzić spory, zanim się przerodzą w konflikty, więc najchętniej uznałbym, że obie konstrukcje są poprawne: „Cokolwiek byś zrobił...” i „Czegokolwiek byś nie zrobił...”. W słownikach poprawnej polszczyzny jednak tylko pierwsza uchodzi za poprawną, krytykowany jest jako rusycyzm jej wariant: „Czego byś nie zrobił...”, natomiast druga z konstrukcji przytoczonych w pytaniu nie jest przedmiotem uwagi.
  Szkoda, wolelibyśmy wiedzieć, co o niej sądzą redaktorzy. Sam wobec niej byłem kiedyś krytyczny, uważałem ją za nieuzasadnioną stylistycznie kontaminację wariantu wzorcowego i tego, który w słownikach uchodzi za naganny. Dziś w zasadzie bym tę ocenę podtrzymał, mimo że krytykowany wariant można znaleźć u uznanych autorów, np. u Kapuścińskiego: „Gdziekolwiek nie pojechać, w każdym kraju ludzie będą chlubić się tym, gdzie to ich przodkowie kiedyś się zapędzali” (za NKJP). A poza tym: czy wybór wariantu dłuższego („Czegokolwiek byś nie zrobił...") zamiast krótszego („Cokolwiek byś zrobił...”) czemuś służy?
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dwa zdania z negacją
  12.06.2015
  Zdanie: „Nie mogli zakwestionować mojego prawa” wydaje się™ poprawne – połą…czony z zaprzeczeniem rzeczownik przyjmuje formę dopeł‚niacza. A jednak w zdaniu „Nie bardzo mogli zakwestionować mojego prawa” aż chce się™ poprawić ostatnie dwa wyrazy na moje prawo. Czy sł‚usznie i dlaczego?
  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  Różnica bierze się stąd, że w pierwszym zdaniu negacja obejmuje czasownik, a w drugim przysłówek. Proszę porównać prostsze zdania różniące się w taki sam sposób: „Nie lubię szpinaku” i „Nie bardzo lubię szpinak”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • zwrotna czy wzajemna?
  12.06.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałam się dowiedzieć, czy w formie: bawiące się (dzieci) mamy do czynienia ze stroną zwrotną, czy wzajemną czasownika.
  Dziękuję za odpowiedź
  W polskiej gramatyce nie ma strony wzajemnej, ale niektóre konstrukcje z cząstką się dają się interpretować w taki sposób, por.
  Chłopcy się biją. (prawdopodobnie jeden drugiego)
  Chłopcy się biją po udach. (prawdopodobnie każdy siebie)
  Jak widać, to samo zdanie poza kontekstem można interpretować na dwa sposoby, dodanie słowa wzajemnie lub nawzajem przechyla jednak szalę na rzecz interpretacji wzajemnej.
  Jeśli chodzi o przykład podany w pytaniu, to nie reprezentuje on w ścisłym sensie ani strony zwrotnej, ani wzajemnej, gdyż się nie stoi w pozycji dopełnienia. Z wielkim trudem mogę sobie wyobrazić sytuację, w której taka interpretacja byłaby możliwa, tzn. w której zdanie „Dzieci się bawią” znaczyłoby 'Dzieci bawią siebie' (z dalszym rozróżnieniem między: 'Każde bawi siebie' i 'Bawią siebie nawzajem'). Zabawa jest czymś aktywnym, można bawić kogoś, np. dykteryjkami, ale bawić samego siebie, czyli być jednocześnie sprawcą i obiektem? Jakoś mi wyobraźni nie starcza.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • za pośrednictwem
  8.06.2015
  Szanowna Poradnio!
  Czy wyrażenie za pośrednictwem może odnosić się do przedmiotów? Czy poprawne są nagminnie pojawiające się w Internecie twory typu za pośrednictwem sieci Wi-Fi/aplikacji/kabla USB itp.?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Joanna
  Wyrażenie za pośrednictwem nie musi łączyć się z nazwami osób. Równie dobrze może poprzedzać nazwy instytucji (np. „za pośrednictwem portugalskiej poczty”), urządzeń („skorzystać z badania lekarskiego za pośrednictwem modemu”), a także innych bytów („za pośrednictwem zmysłów”, „za pośrednictwem magicznych czcionek”, „za pośrednictwem śliny chorego zwierzęcia”). Przykłady zacytowałem z Narodowego Korpusu Języka Polskiego.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dwa zdania
  8.06.2015
  Dzień dobry,
  proszę o pomoc. Która forma zdania jest poprawna?
  Wyzwanie, z jakim się mierzysz i sposób jak sobie z nim radzisz.
  Wyzwanie, z jakim się mierzysz i sposób, w jaki sobie z nim radzisz.
  Dziękuję
  Pozdrawiam
  JZ
  Oba zdania są dobrze zbudowane, osobiście wybrałbym drugie, gdyż realizuje częstszy schemat łączliwości składniowej rzeczownika sposób. W obu zdaniach zabrakło przecinków, dostawiam więc:
  Wyzwanie, z jakim się mierzysz, i sposób, jak sobie z nim radzisz.
  Wyzwanie, z jakim się mierzysz, i sposób, w jaki sobie z nim radzisz.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • ukośnik w zdaniu
  8.06.2015
  Szanowni Państwo,
  często pisząc tekst, nie jesteśmy w stanie określić, czy w danym momencie będziemy mieć do czynienia z liczbą pojedynczą czy mnogą. Czy poprawne jest zdanie „Dokumenty tworzone są w ramach podpisanej/nych umowy/ów”? Podobna sytuacja występuje z rzeczownikami różnego rodzaju. Czy poprawne jest zdanie „Asystent przygotowuje umowę/aneks, którą/ry wysyła do biura zarządu”? Proszę o wskazówki, jak należy postąpić w podobnych przypadkach.
  Serdecznie pozdrawiam
  Magda J.
  Jeśli chodzi o pierwszy przykład, to nie ma potrzeby wskazywać za pomocą ukośnika (ani w inny sposób, np. przez użycie nawiasów), że rzeczownik może mieć referencję jednostkową lub ponadjednostkową. Wystarczy napisać: „Dokumenty tworzone są w ramach podpisanych umów”, co nie wyklucza przecież, że w jakiejś konkretnej sytuacji decyduje tylko jedna umowa jako jedyna podpisana lub jedyna odnosząca się do tematu. Jeżeli jednak dla nadawcy i odbiorcy jest jasne, że istnieje tylko jedna umowa merytorycznie właściwa, to wolno napisać też: „Dokumenty tworzone są w ramach podpisanej umowy”.
  Inaczej można poradzić sobie z drugim przykładem: „Asystent przygotowuje umowę lub aneks, które wysyła do biura zarządu”. W tym wypadku zamiast ukośnika lepiej użyć spójnika, a zaimka względnego – ze względu na niezgodność rodzaju gramatycznego rzeczowników – użyć w liczbie mnogiej.
  W ogromnej większości tego rodzaju przykładów ukośnik jest niepotrzebny, a nadmiar precyzji może tylko zaciemnić myśl i utrudnić komunikację.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego