etymologia

 
Jeśli nie wiesz, z jakiego języka pochodzi dane słowo, jakie było jego pierwotne znaczenie, czy lub jak zmieniło się jego znaczenie w naszym języku, dlaczego ma taką postać - tu dowiesz się wszystkiego o słowach, które pochodzą z innych języków, a zadomowiły się w polszczyźnie.
 • Małżeństwo a małż, kruczek a kruk, niestety
  13.07.2016
  Szanowni Państwo,
  mam trzy pytania, ale wszystkie z etymologii, więc mam nadzieję, że mogę je zadać naraz.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  • Małżeństwo i małż nie mają z sobą związku etymologicznego ani znaczeniowego. Małż prawdopodobnie wywodzi się (jak podaje A. Bańkowski w Etymologicznym słowniku języka polskiego PWN, 2000, t. II, s. 133) od wyrazu mauschl należącego do jednego z dialektów niemieckich, które w ogólnej niemczyźnie brzmi muschel; to samo słowo dało też naszą muszlę.
   Zupełnie inną etymologię nazwy tego mięczaka podaje W. Boryś w Słowniku etymologicznym języka polskiego(Wydawnictwo Literackie, 2005, s. 312) – wywodzi ją od prasłowiańskiego rzeczownika *(s)mļžь ‘ślimak’, przyznając, że dalsza etymologia jest niepewna.
   Małżeństwo ma zupełnie inną historię, bardzo ciekawą zresztą. Otóż jego poprzednikiem była starocerkiewna *malъžena oznaczająca parę złożoną z męża i żony, inaczej mówiąc – *malъžena była tym, czym dziś jest małżeństwo. Wyraz ten zawierał słowo žena, odnoszące się do kobiety, oraz zapożyczoną z niemieckiego cząstkę mal (w języku niemieckim mającą postać: mâl / mahal, por. współczesne Gemahl ‘mąż’) mającą znaczenie ‘mąż’. Jako że Słowianom dobrze był znany tylko ostatni element tego wyrazu – žena – zaczęli oni utożsamiać oni całe słowo tylko z żeńską częścią małżeństwa. Wyraz ten, który do polszczyzny wszedł jako małżona, zaczął więc oznaczać po prostu żonę, kobietą komuś poślubioną.
   Od niego utworzono formę męską: małżonek, a także nazwę, która wskazywała na parę: małżeństwo (tak jak hrabiostwo czy wujostwo).

  • Partykuła niestety nie powstała – jak się czasem sądzi – od wyrazu stety, bo taki nigdy nie istniał. U jej podstaw tkwi forma trybu rozkazującego zaprzeczonego czasownika staćniestojcie (skracana także do postaci: niestocie) znacząca tyle co współczesne nie stójcie. Okrzyk taki wydawano w sytuacjach zagrożenia, miał być apelem o aktywne działanie, odpowiednikiem współczesnych: Ratunku!, Pomocy!. Używano go wtedy, gdy działo się coś złego. Po jakimś czasie przestał pełnić funkcję zawołania, a stał się wyrazem żalu, ubolewania. W tej funkcji utrwalił się we współczesnej postaci, nieco zmienionej w stosunku do wcześniejszych niestojcie i niestocieniestety.

  • Kruczek występujący w wyrażeniu kruczek prawny ‘wybieg prawniczy’ nie powstał od nazwy ptaka. U jego podstaw tkwi zapożyczony z języka ukraińskiego rzeczownik kruk oznaczający mały hak, który w polszczyźnie utrwalił się w zasadzie głównie w formie zdrobniałej &ndah; kruczek właśnie (słowo to dziś jest używane głównie w gwarach).
   Kruczek podstawowo oznaczał zakrzywiony pręt, haczyk (o różnorakim zastosowaniu – mógł to być pogrzebacz, mały wieszak, mogła to być wędka, mogło to być narzędzie do czyszczenia paznokci), a wtórnie – coś, co jest zakrzywione w sensie przenośnym: coś trudnego, zawiłego. Nazywano więc kruczkami zawiłości obcego języka czy zawiłości prawne. Gdy jest się dobrze obeznanym w różnych trudnościach z zakresu prawa, wie się także, jak to prawo stosować w niekonwencjonalny sposób, umie się używać różnych wykrętów. I właśnie w odniesieniu do takich wybiegów prawnych używany jest kruczek obecnie.


  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Siemowit, Ziemowit
  17.06.2016
  Chciałbym się zapytać o to, które imię jest poprawniejsze z etymologicznego punktu widzenia: Siemowit od siemii czy Ziemowit od ziemi (czy nie powinien wtedy mieć zachowanego zmiękczenia m'?) Które jest „prawdziwsze” historycznie i etymologicznie?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Z poważaniem
  Magdalena
  Siemowit to starsza wersja imienia Ziemowit, oba więc mają tę samą etymologię. Składają się z dwóch członów: Siemo- ‘osoba, rodzina’ oraz -wit ‘pan’ (podaję za: J. Grzenia, „Słownik imion”, Warszawa, PWN 2002, s. 337).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Krasnolud i kość jarzmowa
  5.06.2016
  Mam dwa pytania.
  Pierwsze: Jaka jest geneza słowa krasnolud?
  Drugie: Jakie są koneksje kości jarzmowej i jarzma?

  Za odpowiedz z góry dziękuję
  Krasnolud to wyraz utworzony od słowa krasnoludek, który powstał przez połączenie przymiotnika krasny ‘czerwony’ z rzeczownikiem ludek . Krasnoludki mają, jak wiadomo, czerwone czapeczki.
  Co do kości jarzmowejjarzmem dawniej nazywano to, co łączy, czyli spoiwo. Kość, której nazwa Pana interesuje, łączy dwie części czaszki. Jej łacińska nazwa to os zygomaticum. Wchodzący w jej skład przymiotnik (zygomaticum) wywodzi się (niebezpośrednio) z greckiego czasownika ζυγο znaczącego ‘łączyć’. Tak więc polska nazwa powstała najprawdopodobniej jako kalka terminu łacińskiego.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Harcerstwo
  24.05.2016
  Szanowni Państwo,
  ciekawi mnie etymologia słowa harcerstwo.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Harcerstwo to rzeczownik utworzony od nazwy harcerz oznaczającej harcownika (żołnierza staczającego przed bitwą pojedynczą walkę z przeciwnikiem), zapożyczonej (w tym znaczeniu) w XV wieku z języka staroczeskiego (harcieř).
  W wieku XX, gdy powstał ruch skautowski, wyraz ten wrócił w nowym – współczesnym – znaczeniu.
  Wszystkie informacje podałam za: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego (Kraków 2005, s. 192).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Światło i świat
  24.05.2016
  Ciekawi mnie etymologia słowa światło i czy odnosi się ona do tła świata.
  Jak podaje Słownik etymologiczny języka polskiego W. Borysia (Kraków 2005, s. 621), światło i świat należą do tej samej rodziny wyrazów i dawniej miały to samo znaczenie – ‘jasność, świt’.
  Światło (podaję wciąż za przywołanym źródłem) wywodzi się od prasłowiańskiego rzeczownika *světъlo, który pierwotnie był przymiotnikiem rodzaju nijakiego *světъlь ‘jasny, świecący’. Tak więc światło od początku swego istnienia nie zmieniło znaczenia.
  Podobne znaczenie miał świat – odnosił się do jasności, świecenia, a pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika *světъ oznaczającego właśnie światło. Dziś, jak wiadomo, światło i świat nazywają zupełnie różne zjawiska. Światło pozostało przy dawnym znaczeniu, świat zaś ewoluował – od ‘jasności’, poprzez ‘miejsce, gdzie jest jasno, czyli miejsce na zewnątrz domu’, po obecne ‘glob’.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczny
  23.04.2016
  Skąd wzięła się cząstka bez- w wyrazie bezpieczeństwo? Czy bez pieczy jest bezpieczniej?
  Przymiotnik bezpieczny powstał od wyrażenia bez pieczy znaczącego ‘bez opieki, bez troski o coś’ (piecza to ‘opieka’). Dziś, jak wiadomo, bezpieczny oznacza coś innego – ktoś, kto jest bezpieczny, nie jest zagrożony, może być spokojny o swoje samopoczucie. „Łącznikiem” między tym – współczesnym – znaczeniem a znaczeniem dawnym (‘bez troski’) jest taki sposób używania tego słowa, w którym wskazywano na to, że można o kogoś być spokojnym, można pozostawić tę osobę bez opieki. Można kogoś pozostawić bez opieki, można się o kogoś nie troszczyć, bo – ta cecha wysuwa się na pierwszy plan w obecnym bezpiecznym – jest niczym niezagrożony.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Szmata a szmat
  15.04.2016
  Proszę o podanie etymologii słowa szmata i jak się ma to słowo do słowa szmat (drogi).

  Bawi mnie szukanie tego związku, zwłaszcza że poprzednio pytałam o zależność miedzy włóknem (z którego przecież zbudowana jest szmata) a włóczeniem ( w czasie którego przecież trzeba pokonać szmat drogi).

  Pozdrawiam serdecznie
  Maria
  Etymologia słówwa szmata i szmat jest niepewna (por. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 604), jednak pewne jest to, że mają one wspólne pochodzenie, a właściwie były kiedyś wariantami rodzajowymi (czyli stanowiły jeden wyraz mający różne formy rodzajowe, tak jak dziś np. klusek i kluska czy rodzynek i rodzynka).
  Początkowo miały znaczenie ‘duża część jakiejś płaskiej powierzchni’, które przysługuje dziś wyłącznie nazwie szmat (oczywiście, współcześnie ma ona bardzo ograniczoną łączliwość; mówimy głównie: szmat drogi, szmat ziemi). Ze znaczenie tego wyodrębniło się z czasem inne – ‘kawałek tkaniny’ – ono „przypadło” rzeczownikowi szmata, który później uległ degradacji (dziś szmata to zniszczona tkanina).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Piwo a piwnica oraz
  30.03.2016
  Szanowni Państwo,
  mam dwa pytania z etymologii.
  • Czy słowa piwo i piwnica są ze sobą spokrewnione? Może piwnica była pierwotnie pomieszczeniem, w którym niegdyś warzono lub przechowywano piwo?
  • Czy wyraz hart pochodzi z niemieckiego?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  • Tak, piwo i piwnica mają wspólne pochodzenie. Piwnica oznaczała chłodne miejsce, w którym przechowywano piwo (a także różne produkty spożywcze). Ponieważ takie miejsca znajdują się na ogół pod budynkami, to z czasem piwnica zmieniła swoje znaczenie i zaczęła oznaczać pomieszczenie położone pod budynkiem.
  • Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego wskazuje na niemieckie pochodzenie słowa hart – niemieckie hart = twardy.

  • Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Dzierżawczość w języku polskim
  22.03.2016
  Drodzy sąsiedzi,
  chciałbym zapytać o wyrażanie relacji dzierżawczych w języku polskim. W moim języku (czeskim) i w języku polskim są interesujące podobieństwa i różnice dotyczące posesywności.
  1. Dzierżawczość jest wyrażana zaimkiem – w czeskim jest tak samo jak w polskim.
   Oba języki mają zaimki dzierżawcze: můj/mój, tvůj/twój, svůj/swój, náš/nasz, váš/wasz, čí/czyj .
   Oba języki mają też dopełniacz dzierżawczy w 3. osobie: jeho/jego, její/jej, ich/ich.
  2. Dzierżawczość jest wyrażona odmienionym rzeczownikiem – w czeskim jest tak samo jak w polskim.
   W obu językach jest tu dopełniacz: můj otec – dům mého otce, mój ojciec – dom mojego ojca, drahý přítel – dům drahého přítele, drogi przyjaciel – dom drogiego przyjaciela
  3. Oprócz tego w języku czeskim są przymiotniki dzierżawcze: otec – otcův dům, přítel – přítelův dům, których nie ma w polskim. Co ciekawe, język czeski odróżnia wyrażenia typu otcův dům od wyrażeń typu dům mého otce – nie możemy powiedzieć můj-otcův dům.
   Zauważyłem w języku polskim takie słowa jak Kraków (= ‘należący do Kraka?), Janów (dom), Cieszyn.
  W związku z tym mam pytania:
  • Jakie są historyczne formy wyrażania dzierżawczości w dawnym języku polskim (rzeczowniki, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz dzierżawczy)?
   Czy używaliście kiedyś wyrażeń typu ojców dom?
  • Kiedy i jak rozwinęły się one do obecnej postaci?
  • Co się kryje za dychotomią zaimków (dopełniacz dla 3. osoby versus zaimki dzierżawcze dla pozostałych osób)?
  Serdecznie dziękuję za odpowiedź
  Jan Zidek
  Szanowny Panie,
  analiza historycznych danych językowych pozwala stwierdzić, że w języku polskim istniały różne sposoby wyrażania dzierżawczości. Najpopularniejszym był oczywiście dopełniacz rzeczownika, np. dom ojca, który (jako jeden z najpopularniejszych) przetrwał do dziś.

  Na płaszczyźnie morfologicznej dzierżawczość ujawnia się między innymi we wskazanych przez Pana toponimach dzierżawczych, które mogły być tworzone za pomocą sufiksów:

  Budowa ostatnich z wymienionych struktur jest współcześnie nieczytelna i nie są one odbierane jako formacje dzierżawcze, a o tym, że zostały utworzone za pomocą sufiksu z -j- w części podstawowej, świadczy miękkość tematu w mianowniku lub (w wypadku tematów zakończonych na wargową) w przypadkach zależnych (np. PoznańPoznania, RadomRadomia, JarosławJarosławia).
  Wszystkie wymienione wyżej formacje to relikty prostej odmiany przymiotników. Sufiksy z -ov- i -in- w części podstawowej zachowały się jednak również w płaszczyźnie apelatywnej, np. ojcowy dom czy maminy, babciny sweter.
  Dzierżawczą funkcję pełnił w języku polskim również sufiks -ski (oraz pochodne, np. -owski). Ta dzierżawczość sufiksu -ski ujawnia się w płaszczyźnie antroponimicznej, np. Kowalski mógł być synem Kowala, czyli Kowalskim synem, Janowski – synem Jana, czyli Janowskim synem), oraz apelatywnej, np. ojcowski bicz (= bicz ojca).
  Przymiotniki dzierżawcze tworzone za pomocą wymienionych sufiksów były w historii języka polskiego dość produktywne, wystarczy wspomnieć chociażby tytuł dzieła Jana Kochanowskiego z 1579 roku – Psałterz Dawidów, który świadczy o tym, że w polszczyźnie funkcjonował model składniowy reprezentowany przez rzeczownik (człon określany) + przymiotnik dzierżawczy w odmianie prostej (rzeczownikowej) utworzony za pomocą sufiksu -ów. Struktury tego typu ustępują miejsca formacjom znanym ze współczesności jeszcze w dobie staropolskiej, skoro w wieku XVI odmiana prosta przymiotników należy do rzadkości, używana jest często w tekstach o charakterze podniosłym lub archaizowanych (na przykład w przekładach psalmów).
  Zaimki dzierżawcze w języku polskim, podobnie jak w języku czeskim, są natomiast kontynuantem odpowiednich struktur prasłowiańskich, w którym powstawały jako wynik derywacji słowotwórczej zaimków osobowych 1 i 2 os. za pomocą znanego już (chociażby z formacji Poznan) sufiksu dzierżawczego jь, ja, je, np. *tu-o-jьtwój. Zaimek dzierżawczy 3 os. wykształcił się inaczej – jego funkcję przejął bowiem dopełniacz liczby pojedynczej i mnogiej zaimków on, ona, ono – stąd dychotomia z punktu widzenia analizy synchronicznej zaimków: mój, twój, jego.
  Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
 • Pochodzenie nazwy ar
  21.03.2016
  Szanowni Państwo,
  chciałbym się dowiedzieć, skąd się wzięła jednostka powierzchni (i słowo) ar.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Do polszczyzny ar trafił z języka francuskiego, w którym jego odpowiednik: are wywiódł się z łacińskiego area ‘powierzchnia’. Co ciekawe, ar „ukryty” jest też w nazwie większej jednostki – hektar, która powstała z dodania do niego cząstki hekt(o)- ‘sto’.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Pączek
  29.02.2016
  Szanowni Państwo,
  jaka jest etymologia wyrazu pączek? Ta informacja potrzebna mi jest do artykułu. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Z poważaniem

  P. Pokój
  Pączek ma dwa znaczenia: 1. ‘zawiązek pędu liścia lub kwiatu’, 2. ‘kuliste ciastko drożdżowe z nadzieniem, smażone w tłuszczu’. Pierwotne było, oczywiście, znaczenie pierwsze, a znaczenie drugie powstało przez podobieństwo kształtu ciastka do zawiązku liścia.
  Pączek 1 powstał jako zdrobnienie rzeczownika pąk (mającego to samo co on znaczenie). Ten z kolei występował kiedyś w formie pęk, która znana jest i dzisiaj, jednak funkcjonuje jako osobny rzeczownik, znaczący ‘grupa przedmiotów występujących razem’ (pęk kluczy, pęk tulipanów).
  Prasłowiańskim źródłem pęku jest rzeczownik *pǫkъ ‘coś pękatego, zwłaszcza pękata wiązka czegoś, kępa’, który powstał od czasownika pǫčiti ‘nadymać, wzdymać, czynić pękatym’. Ten sam czasownik dał w polszczyźnie takie wyrazy jak pęknąć, pękać czy pęcznieć.

  Informacje etymologiczne zaczerpnęłam ze Słownika etymologicznego języka polskiego W. Borysia (Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Opatrzny i opaczny
  29.02.2016
  Szanowni Państwo,
  jestem ciekaw etymologii słów opatrzność, opatrzny, opatrywać (chodzi o 'patrzenie na coś ze szczególną troską'?) i opak (z wyrażenia na opak), wspak (skąd cząstka -pak, znacząca jakby 'coś odwrotnego, niż należy'?).
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Mamy tu dwie rodziny wyrazów. Do jednej należą: opatrzność, opatrzny (daw. ‘troszczący się o coś’), opatrywać (daw. m.in. ‘przyglądać się czemuś uważnie’), do drugiej – (na) opak i wspak, a także (utworzony od wyrażenia na opak) przymiotnik opaczny.

  U źródeł (polskich) wyrazów należących do pierwszej rodziny jest czasownik patrzeć (patrzyć). Od niego powstał opatrzyć ‘zadbać, zatroszczyć się’, od którego z kolei utworzono przymiotnik opatrzny ‘troszczący się o coś’, który stał się podstawą rzeczownika opatrzność ‘doglądanie, opiekowanie się, dbałość o coś’. Pisze o tym W. Boryś w Słowniku etymologicznym języka polskiego (Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005, s. 392).

  Wyrażenie na opak powstało – według wspomnianego już Słownika etymologicznego języka polskiego W. Borysia – z prasłowiańskiego przymiotnika *opakъ ‘odwrotny’. Inną hipotezę podaje A. Bańkowski w Etymologicznym słowniku języka polskiego (Warszawa, PWN, 2000, t. II, s. 414, 486): mielibyśmy tu do czynienia z prasłowiańską cząstką *pakъ ‘wrogi, przeciwdziałający, zawracający do tyłu’ lub też z identycznie brzmiącym elementem oznaczającym tył.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Sprawiedliwość a prawo
  28.02.2016
  Szanowni Państwo,
  bardzo interesuje mnie pochodzenie słowa sprawiedliwość, jego historyczny rozwój oraz powiązanie znaczeniowe ze słowem prawo.

  Będę ogromnie wdzięczna, jeśli zechcą podzielić się Państwo wiedzą na ten temat.

  Pozdrawiam
  Rzeczownik sprawiedliwość został utworzony od przymiotnika sprawiedliwy, który jest zapożyczeniem czeskim, przybyłym do polszczyzny w XV wieku. Początkowo sprawiedliwy znaczył ‘uczciwy, prawy’, ‘zgodny z przepisami prawa’, ‘bezstronny’ oraz ‘oczyszczony z zarzutów, usprawiedliwiony, niewinny’ (podaję za: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 572).
  W językach słowiańskich prawo było utożsamiane ze sprawiedliwością. Oba te wyrazy miały ścisły związek etymologiczny z prawdą, która przez pewien czas także była rozumiana jako ‘sprawiedliwość’.
  Co ciekawe, przymiotnik prawy (z którego prawo powstało) początkowo znaczył to, co dziś znaczy prosty (‘skierowany do przodu’) – ze znaczenia ‘prosty’ rozwinęło się kolejne: ‘właściwy, taki, jak należy’, z którego z kolei wytworzyło się współczesne ‘uczciwy, szlachetny’. To pierwotne, przestrzenne znaczenie jeszcze prasłowiańskiego przymiotnika pravъ stało się początkiem znaczeń ‘sprawiedliwy’ i ‘prawdziwy’ – prosty kształt był bowiem uważany za najwłaściwszą formę, przez co stał się punktem odniesienia aksjologicznego. Inaczej mówiąc – z tym, co proste, zaczęto utożsamiać wszystko, co właściwe. Dlatego wyraz, który miał znaczenie ‘prosty’ (prawy), i ten, który znaczył ‘uczciwy’ (sprawiedliwy) należą do tej samej rodziny.
  Wszystkie informacje czerpałam ze znakomitej rozprawy doktorskiej Anny Mróz pt. „Sprawić się prawem i lewem – historyczne i językowe meandry prawa” napisanej pod kierunkiem prof. R. Pawelca, obronionej w Instytucie Języka Polskiego UW w 2014 r.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Włókno się wlecze
  10.02.2016
  Interesuje mnie nie znaczenie, ale pochodzenie słowa włókno – skąd się ono "wywlokło".
  Jak opisać źródłosłów włókno i włóczyć się (‘snuć’) – które z tych słów było pierwsze?
  Dziękuje za możliwie jak najszerszą odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Maria Kondrad
  Odpowiedź będzie jak najszczersza, oparta na ustaleniach zawartych w Słowniku etymologicznym języka polskiego W. Borysia (Kraków 2005).
  U źródeł obu wyrazów: włókno i włóczyć się tkwi prasłowiański czasownik *vļ’kti, *vlekǫ ‘ciągnąć, przesuwać, wlec’, którego bezpośrednim polskim kontynuantem jest wlec, pozostający niegdyś z włóczyć w relacji: jednokrotny – wielokrotny.
  Przed dodanie do czasownika *vļ’kti, *vlekǫ przyrostka *-ъno powstał prasłowiański „przodek” polskiego rzeczownika włókno*volkъno. A zatem nazwa cienkiej nitki znajdującej się pod ścianką łodygi lnu nawiązuje zapewne do tego, że ciągnie się ona („wlecze się”) po jakiejś powierzchni.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Popyt, podaż
  2.02.2016
  Zastanawia mnie pochodzenie dwóch słów: popyt oraz podaż. Szykuję pewien projekt zaliczeniowy i niezwykle istotne dla mnie jest, aby dowiedzieć się, skąd pochodzą te dziwnie (przynajmniej dla mnie) brzmiące słowa.

  Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  Etymologię obu wskazanych terminów wyjaśnia Andrzej Bańkowski w drugim tomie Etymologicznego słownika języka polskiego, w którym możemy przeczytać, że zarówno podaż, jak i popyt są kalkami strukturalnymi (czy też: „sztucznymi przekładami”) z języka niemieckiego. Podaż wywodzi Andrzej Bańkowski od niemieckiego Angebot (anbieten – ‘podawać, oferować’), popyt zaś od niemieckiego Nachfrage. Warto zaznaczyć, że ten drugi termin wyparł wcześniejsze rodzime rzeczowniki pokup i popłat. Zarówno popyt, jak podaż są w polszczyźnie wyrazami nowymi, notowanymi od II połowy XIX wieku.
  Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
 • Ladacznica a ladaco
  24.01.2016
  Dzień dobry Państwu!
  Pytanie o treści nieszczególnie wyszukanej, jednak spowodowało konflikt między mną a moim rozmówcą. Czy słowo ladacznica ma coś wspólnego ze słowem ladaco? Moim zdaniem tak – kobiety określanej takim mianem raczej nie darzy się estymą, a ladaco oznaczało ‘byle jaki, marny’ lub, o osobie właśnie, ‘człowiek lichy, bezwartościowy’. Czy słusznie doszukuję się pokrewieństwa tych dwu słów?

  Łączę wyrazy szacunku, przepraszając za banalność swojego pytania.
  AK
  Pytanie jest bardzo ciekawe, ponieważ dotyczy sposobu postrzegania przez naszych przodków osób niedarzonych szacunkiem. Ma Pan rację – ladacznica i ladaco są blisko z sobą spokrewnione, a do ich rodziny należy jeszcze łajdak.
  Wszystkie te rzeczowniki zawierają w sobie (jak Pan słusznie zauważył) partykułę lada, która wskazuje na to, że osoba lub rzecz, o której mowa, niczym specjalnym się nie wyróżnia, nie jest godna uwagi. Ladacznica to forma żeńska rzeczownika ladaco, który powstał z wyrażenia lada co, czyli ‘byle co, coś niegodne uwagi’; oczywiście, ladacznica ma dziś bardzo zawężone znaczenie w stosunku do nazwy ladaco.
  Dawne wyrażenie lada jaki „zapisało się” natomiast w wyrazie łajdak.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Ekipa, lider, problem
  23.01.2016
  Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest etymologia słów: ekipa, lider oraz problem.
  Każde z tych słów jest zapożyczeniem.
  Ekipa wywodzi się z języka francuskiego, w którym rzeczownik l’équipe oznacza grupę ludzi, którzy wspólnie coś wykonują (np. drużynę sportową).
  Lider to z kolei zapożyczenie angielskie. Angielski rzeczownik leader ma (w przybliżeniu) to samo znaczenie co polski lider, a pochodzi od czasownika to lead znaczącego ‘przewodzić (komuś)’.
  Rzeczownik problem natomiast pojawił się w polszczyźnie za sprawą łaciny, w której odpowiadający mu wyraz (problema) powstał z greckiego słowa oznaczającego m.in. jakąś barierę, ogrodzenie, wystającą część np. skały.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Rzyć, żyć
  29.12.2015
  Proszę o informację o etymologii słowa rzyć. Czy ma ono coś wspólnego z czasownikiem żyć albo z rzeczownikiem życie?
  Słowa te mają różne pochodzenie. Rzyć (‘tyłek’) jest kontynuantem prasłowiańskiego rzeczownika *ritь, a żyć pochodzi od, też prasłowiańskiego, czasownika *žiti. Oba prasłowiańskie wyrazy miały te same znaczenia, które mają ich współczesne polskie kontynuanty.
  Byłoby mało prawdopodobne, by wyrazy zawierające ż i rz miały wspólne pochodzenie, ponieważ głoska zapisywana jako rz do XVIII wieku brzmiała inaczej niż obecnie (była zbliżona do miękkiego /r/), czyli była zupełnie inna niż głoska zapisywana jako ż. Zdarzało się, że w toku rozwoju języka nastąpiła zmiana zapisu i w miejscu dawnego rz obecnie występuje ż. Tak się stało np. z wyrazem pasożyt, który powstał jako złożenie czasownika paść i rzeczownika rzyć (pasorzyt; dosłownie: ‘ten, kto pasie swoją rzyć’).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • nefryt, jadeit
  23.12.2015
  Dlaczego nazwa ważnego w chińskiej mitologii kamienia 玉 w innych językach tłumaczona jest jako jadeit, a w polskim jako nefryt (por. Nefrytowy Cesarz)? To dwa różne minerały. Czy mając na uwadze polską tradycję nazewniczą można tłumaczyć angielski tytuł gry Jade Empire (inspirowanej chińskimi legendami) jako Nefrytowe Cesarstwo czy też musi być ono jadeitowe? Czy drugi człon można zapisać wielką literą, skoro chodzi o nazwę krainy (jak np. Państwo Środka)?
  Pozdrawiam
  Dariusz
  Szanowny Panie,
  Pana pytanie jest właściwie pytaniem o wiedzę pozajęzykową, ściślej mineralogiczną. Nefryt i jadeit również w języku polskim odnoszą się do dwóch różnych desygnatów: jadeit to minerał o wzorze chemicznym NaAlSi2O6, jadeit zaś odmianą amfibolu. Źródłem nieporozumień jest zapewne fakt, że zarówno nefryt, jak i jadeit mają kolor zielony, a poddane obróbce jubilerskiej są niemalże nie do odróżnienia przez mineralogicznych laików. Kolejnym źródłem nieporozumień jest etymologia obu nazw: zarówno nefryt, jak i jadeit wiążą się z nerkami – pierwszy w języku greckim oznacza nerkę (nephrós), drugi w języku francuskim – zapalenie nerek (jadéite). Z tego względu Nefrytowy Cesarz nazywany jest również Jadeitowym Cesarzem.
  Jeśli zaś chodzi o drugą część Pana pytania: nie wiem, z którego minerału zbudowane jest Jade Empire – jeśli z nefrytu, to nazwę należy tłumaczyć jako Nefrytowe Cesarstwo, jeśli z jadeitu – jako Jadeitowe Cesarstwo. Po raz kolejny jest to zatem pytanie natury niejęzykoznawczej. Oczywiście, i w jednym, i w drugim wypadku oba człony tej nazwy własnej należy zapisywać wielkimi literami.
  Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
  1. 23.12.2015
   W pełni zgadzając się ze stwierdzeniami doktor Moniki Kresy, pozwalam sobie uzupełnić informację o nefrycie i jadeicie. Otóż chiński morfogram 玉 (pinyin: ) i angielski wyraz jade stanowią nazwę, którą posługujemy się tradycyjnie zarówno w odniesieniu do nefrytu (ang. nephrite; chiń. 軟玉, pinyin: ruǎn yù), jak i jadeitu (ang. jadeite; chiń. 硬玉, pinyin: yìng yù). Polskim odpowiednikiem owej wspólnej nazwy jest wyraz żad (‘ozdoba, przedmiot wykonany z jadeitu lub nefrytu’), por. żad nefrytowy i żad jadeitowy. Nazwa wywodzi się od hiszpańskiego wyrażenia piedra de ijada (odnotowana po raz pierwszy w 1565 r.) i oznacza dosłownie ‘kamień lędźwiowy’. Kamień ten uznawano bowiem za środek profilaktyczny i leczniczy w przypadku dolegliwości nerek.
   Adam Wolański
 • Laska, las, laser
  19.12.2015
  Czy wyrazy laska, laser należą do rodziny wyrazu las?
  Każdy z tych wyrazów ma inne pochodzenie. Laska i las to wyrazy słowiańskie, a laser jest zapożyczeniem.
  Laska wywodzi się od prasłowiańskiej nazwy leszczyny (*lěska) – współczesne znaczenie rozwinęło w następujący sposób: ‘leszczyna’ > ‘kij z leszczyny’ > ‘kij do podpierania się’.
  Las jest kontynuantem prasłowiańskiego rzeczownika *lěsъ, który przez wieki nie zmienił znaczenia.
  Rzeczownik laser zaś to zapożyczenie z języka angielskiego, w którym powstał jako akronim (skrótowiec) wyrażenia Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (dosł. ‘wzmacnianie światła przez stymulowaną emisję promieniowania’).
  Tak więc te trzy wyrazy, choć podobne pod względem formy, należą do trzech różnych rodzin.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego