frazeologia

 
W tym miejscu dowiesz się wszystkiego o polskich związkach frazeologicznych: skąd się wzięły, co znaczą, jaką mają postać, czy można je odmieniać lub w jakich kontekstach mogą być użyte.
 • Kurtyna w górę
  17.03.2017
  Szanowni Państwo,
  w moich stronach (Ziemie Odzyskane, a więc tygiel językowy) funkcjonuje quasi-przekleństwo kurtyna w górę, akcentowane nietypowo (brzmi nieco jak „kurtynawgóre” lub „kurty-nawgóre”, na końcu jest [e], nigdy [ę]). Interesuje mnie etymologia tego eufemizmu, pytani o nią krajanie nie znali odpowiedzi. Czy gdybym chciał użyć tego zwrotu w utworze literackim, powinienem go zapisać jako kurtyna w górę, czy może jakoś zaznaczyć ową specyficzną wymowę?

  Z wyrazami szacunku
  Kamil
  Etymologia tego eufemizmu jest oczywista – pierwsza sylaba jest identyczna z początkiem popularnego wulgaryzmu. Jest to jeden z wielu łagodnych odpowiedników tego dosadnego słowa – najbardziej popularne to: kurczę, kurka, kurza twarz, kurza morda, kurka wodna, kurde (to już mniej łagodne) czy sama kurtyna. Język potoczny lubi obrazowość, dlatego kurtyna w górę może się wydawać atrakcyjniejsza niż sama kurtyna (tak jak kurczę pieczone albo nawet kurczę pieczone w pysk wydaje się lepsze niż samo kurczę).
  Frazeologizm ten zapisujemy tak, jakby miał być wymawiany i akcentowany jako zwykłe połączenie wyrazów – kurtyna w górę. W takiej formie notuje go Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie Anny Dąbrowskiej (PWN, Warszawa 1998, s. 215).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • A co za tym idzie
  17.03.2017
  Chciałabym zapytać, czy poprawne jest sformułowanie a co za tym idzie. Czy użycie takiego sformułowania jest błędem językowym?
  A co za tym idzie jest całkiem poprawną frazą wskazującą na wynik, następstwo czegoś, np. Pracował na wysokim stanowisku, a co za tym idzie – dużo zarabiał.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Lary i penaty
  21.02.2017
  Szanowni Państwo,
  skąd się wzięło wyrażenie lary i penaty?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Lary i penaty to żartobliwe określenie sprzętu domowego, czyjegoś dobytku. Występujące w nim rzeczowniki: lary, penaty są nazwami rzymskich bóstw opiekujących się rodziną, domem.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • W koło Macieju
  31.01.2017
  Szanowni Państwo,
  ciekawi mnie etymologia wyrażenia w koło Macieju. Skąd ów Maciej?
  Przy okazji chciałbym złożyć całej redakcji najserdeczniejsze – bardzo zaległe – życzenia świąteczne oraz wszystkiego dobrego na cały ten rok, a szczególnie dalszej wytrwałości i cierpliwości w zmaganiach z niezmordowanymi czytelnikami poradnikami. Wykonują Państwo fantastyczną pracę!

  Ze szczególnymi wyrazami szacunku
  Niezmordowany Czytelnik
  Szanowny Panie,
  bardzo dziękujemy za życzenia, których pierwszą część z całą serdecznością (i jeszcze większym opóźnieniem) odwzajemniamy.
  Co do wyrażenia w koło Macieju – wywodzi się ono najprawdopodobniej z obserwacji bociana krążącego nad gniazdem. Maciek bowiem to gwarowe „imię” bociana, podobnie jak Wojtek. Obie nazwy stały się tworzywami frazeologizmów mówiących o tym, że coś ciągle się powtarza: dookoła Wojtek i w koło Macieju.

  Z pozdrowieniami
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Na pohybel
  22.01.2017
  Szanowni Państwo,
  moje pytanie dotyczy wyrażenia na pohybel. Ze zgrozą zauważam, że jest ono coraz częściej używane w wypowiedziach internetowych. Sądziłam (i nie tylko ja, pytałam wielu osób), że należy je rozumieć jako wezwanie do użycia przemocy (powieszenia) i jako takie zgłaszałam administratorom rozmaitych stron. Zdziwiłam się bardzo, gdy w definicji słownikowej znalazłam informację, że na pohybel należy rozumieć jedynie jako ogólne ‘na zgubę, na nieszczęście’. Czy rzeczywiście?
  Frazeologizmu na pohybel używa się współcześnie jako złorzeczenia – mówi się wówczas na pohybel losowi, na pohybel naszym wrogom itd. Nie jest to dosłowne życzenie komuś śmierci, lecz po prostu wyraz negatywnych emocji (podobnie, gdy mówimy A niech go szlag trafi!, na ogół nie chcemy, by „bohater” tego zdania został rażony piorunem).
  Oczywiście, gdyby interpretować to wyrażenie dosłownie, należałoby je rozumieć jako wezwanie do zaprowadzenia kogoś na szubienicę – pohybel to dawna (zapożyczona z języka ukraińskiego) nazwa szubienicy. W czasach, gdy i słowo to, i oznaczany przez nie przedmiot, były (chciałoby się powiedzieć: żywe, ale w tym kontekście to jednak jest niestosowne) w użyciu, wyrażenie Na poybel (z nim)! oznaczało właśnie ‘na szubienicę (z nim)’.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła imienia Karola Borchardta
  14.01.2017
  Mam pytanie dotyczące tej porady. Pada w niej stwierdzenie, iż zapis w postaci Szkoła jest imienia Karola Borchardta jest średnio polecany.
  Proszę o informację, czy wprowadzenie lekkiej zmiany i napisanie tego w postaci (przynajmniej w mojej ocenie) częściej spotykanej Szkoła imienia Karola Borchardta powoduje "polepszenie walorów użytkowych" tego zdania?
  W przywołanej poradzie nie pada stwierdzenie, że konstrukcja Szkoła jest imienia Karola Borchardta jest „średnio polecana” – mówi się w niej wyraźnie, że jest to forma błędna.
  Wyrażenie szkoła imienia Karola Borchardta mogłoby być elementem zdania (np. Szkoła imienia Karola Borchardta zorganizowała konkurs, jednak samo nie tworzy zdania. A zatem jeśli charakteryzujemy szkołę i chcemy podać informację o jej patronie, to musimy użyć zwrotu szkoła nosi imię…
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Psy szczekają, karawana idzie dalej
  14.01.2017
  Szanowni Państwo,
  co znaczy powiedzenie Psy szczekają, a karawana idzie dalej? Moja interpretacja jest taka, że chodzi o ludzi przechodzących wyniośle i obojętnie obok tych, którzy próbują im szkodzić czy dokuczyć. Dodam, że przysłowie to znalazłem w popularnej książce dla dzieci (i nie tylko) „Mikołajek”, przekładanej z francuskiego.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Przysłowie Psy szczekają, (a) karawana idzie dalej znane jest w kilku językach, m.in. we francuskim (Les chiens aboient (et) la caravane passe). Używamy go po to, by dać do zrozumienia, że różne sprawy toczą się swoim rytmem, niezależnie od naszej niezgody na nie, mimo protestów.
  Przysłowie to wywodzi się z języka arabskiego. Obrazuje sytuację, w której psy z całej siły obszczekiwały przechodzącą karawanę, lecz tworzące ją wielbłądy nic sobie z tego nie robiły, jakby lekceważąc zaniepokojenie czy „protesty” psów, i spokojnie szły dalej.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Cienka czerwona linia
  28.12.2016
  Interesuje mnie znaczenie coraz częściej (i moim zdaniem błędnie) stosowanego idiomu cienka czerwona linia. Obserwuję jego nagminne używanie z czasownikiem przekraczać, co jest zrozumiałe bez czerwonej: przekraczać cienką linię oznacza coś na kształt kropli, która przelewa czarę/przepełnia kielich. Wg mnie cienka czerwona linia to ostatni bastion oporu, ostatnia barykada – wiązać się powinna z heroizmem skutecznego trwania na posterunku.
  Wyrażenie cienka czerwona linia ma dość ciekawą historię. Wywodzi się z języka angielskiego i nawiązuje do walki 93 Pułku Górali Szkockich w bitwie pod Bałakławą (odbytej w czasie wojny krymskiej w 1854 roku) – ubrani w czerwone mundury żołnierze brytyjscy (szkoccy) stanęli w dwuszeregu, czym skutecznie uniemożliwili o wiele silniejszym wojskom rosyjskim atak (jeśli wierzyć informacjom zamieszczonym w internecie, polegało to na tym, że wojsko brytyjskie, uformowawszy dwuszereg, wystrzeliło trzy salwy, co powstrzymało Rosjan przed kontratakiem). W relacji z tej bitwy, pióra korespondenta The Times’a W.H. Russela, pojawiło się określenie cienka czerwona smuga zakończona liną ze stali (thin red streak tipped with a line of steel), które miało obrazować stojących w rzędzie żołnierzy ubranych w czerwone mundury, trzymających wyciągniętą broń. Z czasem smugę ( streak) zastąpiono linią (line) i ten wyraz już na stałe wszedł do angielskiego frazeologizmu (the thin red line), który (zapewne za sprawą powieści Jamesa Jonesa z 1962 r., a następnie jej filmowych adaptacji: z 1964 r., w reżyserii A. Martona, oraz z 1998 r., w reżyserii T. Malicka – wszystkie dzieła nosiły tytuł The Thin Red Line, czyli Cienka czerwona linia właśnie) zapożyczyły inne języki, m.in. polski.
  W języku angielskim z początkowego znaczenia ‘jednostka wojskowa, która twardo broni się przed atakiem’ wyodrębniło się najpierw znaczenie ogólniejsze: ‘armia brytyjska broniąca swojego imperium’, a później metaforyczne: ‘opór stawiany przez niezbyt silne wojsko potencjalnemu napastnikowi’.

  Jest jednak jeszcze inny frazeologizm o podobnej formie – czerwona linia (ang. red line), używany jako synonim granicy (rozumianej metaforycznie – jako dozwolone postępowanie), której nie można przekroczyć. Tym wyrażeniem posłużył się np. Barack Obama w 2012 r., gdy ostrzegał reżim syryjski przed użyciem broni chemicznej wobec cywilów – powiedział, że posłużenie się nią będzie czerwoną linią (wypowiedź prezydenta USA można znaleźć tu). W polityce amerykańskiej (lecz nie tylko tej) frazeologizm ten używany jest dość powszechnie na określenie granicy akceptowalności czyichś działań (w 2012 r. izraelski premier Beniamin Netanjahu nawet nakreślił czerwoną linię na rysunku przedstawiającym bombę wyposażoną w zapalnik, co miało obrazować konieczność wskazania przez ONZ Iranowi limitu prac nad programem wzbogacania uranu; przekroczenie tej linii przez Iran miało skutkować interwencją zbrojną).
  Źródła tego wyrażenia upatruje się w legendzie związanej z politykiem rzymskim Gajuszem Popiliuszem Laenasem, który w roku 169 p.n.e. został wydelegowany do syryjskiego władcy Antiocha IV Epifanesa po to, by go odwieść od zamiaru zaatakowania Aleksandrii. Gdy się zorientował, że król nie chce udzielić jednoznacznej odpowiedzi, zakreślił patykiem wokół niego linię na piasku i powiedział, że ten nie może jej przekroczyć, dopóki nie przedstawi swojego stanowiska. Antioch podobno miał ulec temu „szantażowi” i przystać na prośby Rzymu.
  Trudno jednak ustalić, czy rzeczywiście frazeologizm czerwona linia wywodzi się z opisanej tu historii – piasek przecież nie ma koloru czerwonego. Jest jeszcze inna hipoteza, ta z kolei wiąże to wyrażenie z czasami rewolucji przemysłowej – w maszynach parowych czerwona linia narysowana na jednym z elementów wskazuje miejsce, którego przekroczenie grozi katastrofą.

  Wyrażenie czerwona linia występuje też w nazwie porozumienia (The Red Line Agreement) zawartego w 1928 roku przez koncerny naftowe z Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Zawierało ono m.in. klauzulę, że partnerzy nie mogą poszukiwać ropy na terenach byłego Imperium Osmańskiego. Jednak podobno żaden z przedstawicieli państw zachodnich nie potrafił wskazać granic imperium. Z pomocą przyszedł im pewien biznesmen ormiański, który nakreślił – czerwoną kredką – linię na mapie ot tak, po prostu, według swojego uznania, i wmówił obecnym, że tak przebiegały granice Imperium Osmańskiego.

  W języku angielskim, który współcześnie ma ogromny wpływ na polszczyznę, istnieją trzy wyrażenia ze składnikami red line (czerwona linia). Trzecie z nich – to użyte w nazwie porozumienia – zdaje się nie zaważać na używaniu dwóch pozostałych. Dwa pierwsze jednak zostały, przynajmniej w języku polskim, w pewien sposób skontaminowane – wyrażeniu cienka czerwona linia (które tradycyjnie oznacza – w angielszczyźnie – opór stawiany przez niezbyt silne wojsko potencjalnemu napastnikowi) przypisano znaczenie wyrażenia czerwona linia (‘granica akceptowalności czyichś poczynań’). Stało się tak zapewne pod wpływem popularności filmu T. Malicka z lat 90. – niewiele osób w Polsce znało angielskie znaczenie idiomu będącego tytułem filmu; w pamięci utrwaliła się atrakcyjna forma językowa, w którą „włożono” sens innego wyrażenia, także znanego z przekazów medialnych.
  Jedno jest pewne: we współczesnej polszczyźnie cienka czerwona linia oznacza granicę akceptowalności cudzych poczynań, granicę, której przekroczenie może mieć bardzo złe skutki. Dowodzą tego liczne przykłady zarejestrowane w NKJP:
  Okres męskiego picia to około 20 lat, u kobiet 5–10, ale czasem wystarczy i rok, żeby się uzależnić. — To jest cienka, [sic!] czerwona linia. Człowiek wraca zmęczony do domu i mówi: muszę się napić

  Kusiła mnie, ale nie przekraczaliśmy cienkiej czerwonej linii.

  Oprócz tego cienka czerwona linia staje się określeniem prawie niezauważalnej granicy między podobnymi, a jednak różnymi zjawiskami, por.
  […] są sytuacje wżyciu, kiedy po prostu ma sie wrażenie, że nie ma dobrych wyborów. Każdy jest w jakiś sposób ułomny. Być może to kwestia naszej niewiedzy czy też niedorozwoju duchowego – nie wiem – ale takie sytuacje są, i to wcale nie rzadkie. To jak wybór mniejszego zła. Cienka, czerwona linia je dzieli

  Masy można „obrabiać" dokładnie tymi samymi metodami w każdym ustroju. I wszędzie te metody są równie skuteczne. Pozostaje oczywiście kwestia praw i obowiązków, ale granica, poza którą pozostają nieprzekonani, jest bardzo niewyraźna. To cienka, [sic!] czerwona linia...

  Jesteś w stanie wskazać cienką czerwoną linię pomiędzy „komercją” a „sztuką”?

  Czy te użycia są poprawne? Należy uznać, że skoro tylko takie funkcjonują obecnie w polszczyźnie, to są akceptowane i akceptowalne. Co, oczywiście, nie oznacza, że trzeba ich używać.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Rutyna poranna a poranny rytuał
  27.12.2016
  Czy takie związki wyrazowe jak rutyna poranna i rutyna wieczorna są poprawne?
  Chodzi oczywiście o użycie słowa rutyna w znaczeniu ‘postępowanie lub wykonywanie jakichś czynności według utartych schematów’.
  Dla mnie lepiej brzmi poranny rytuał (w znaczeniu ‘zespół czynności, których częste powtarzanie tworzy dotyczący czegoś zwyczaj’).
  Zastanawiam się, czy poranna rutyna to nie kalka z angielskiego morning routine.
  Ma Pan całkowitą rację – poranna / wieczorna rutyna wślizgnęła się do polszczyzny niemal niezauważenie (zapewne rzeczywiście pod wpływem języka angielskiego), bo bardzo przypomina poranny / wieczorny rytuał. Jednak rytuał nie jest tym samym co rutyna!
  Rutyna to wyraz używany z dezaprobatą, oznaczający (jak słusznie Pan pisze) czynności, które są wykonywane według schematów, niejako bezrefleksyjnie. Tymczasem czynności, które wykonujemy codziennie rano, a które tworzą pewien zwyczaj, nazywamy rytuałem. Tak jak mówimy o rytuale picia herbaty po obiedzie, rytuale cowieczornych rodzinnych pogawędek itd., tak mówmy też o porannym / wieczornym rytuale.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła nosi imię…
  21.12.2016
  Bardzo proszę o informację, czy poprawne są poniższe zdania:
  Szkoła nosi imię Karola Borchardta.
  Szkoła jest imienia Karola Borchardta
  .

  W moim odczuciu poprawne jest pierwsze zdanie, jednak nauczycielka polskiego uznała to zdanie w opisie szkoły sporządzonym przez moją córkę za niepoprawne stylistycznie i gramatycznie („tak się nie mówi”, „takie zdanie jest nielogiczne”) i wskazała jako poprawne drugie zdanie, które, moim zdaniem, w najlepszym przypadku ma charakter potoczny.

  Dziękuję.
  Całkowicie się zgadzam z Panią i Pani córką – poprawne i staranne jest tylko zdanie Szkoła nosi imię Karola Borchardta. Zdanie: Szkoła jest imienia Karola Borchardta jest, łagodnie mówiąc, napisane nieudolnie – moim zdaniem nie jest poprawne nawet w języku potocznym.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Kwadrans akademicki
  13.11.2016
  Szanowni Państwo,
  jaka jest etymologia wyrażenia kwadrans akademicki? Czyżby spóźnianie się było domeną tak dalece właściwą studentom (a może profesorom?), że aż odzwierciedliło się to w języku?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Kwadrans akademicki to15 minut tolerowanego spóźnienia się studenta na zajęcia lub opóźnienia rozpoczęcia zajęć przez prowadzącego. Z języka studenckiego wyrażenie to przeniosło się do polszczyzny potocznej i zaczyna oznaczać dopuszczalny zakres niepunktualności wynoszący właśnie 15 minut. Wskazują na to przykłady użyć, odnotowane przez NKJP:
  Jacek Żakowski […] lekko zakłopotany tłumaczy nieobecność kolegi. Piotr Najsztub nadciąga z opóźnieniem większym od kwadransa akademickiego , jak zwykle uśmiechnięty […]

  Wszyscy ambasadorowie zjeżdżają się na godzinę osiemnastą, już po pracy, ale jeszcze przed kolejną kolacją. Kwadrans akademicki upływa przy koktajlu i wzajemnych powitaniach, po czym nuncjusz udziela głosu jednemu z ambasadorów, wybranemu przez odjeżdżającego, który wygłasza pochwałę bohatera spotkania.


  Jeden z tekstów zamieszczonych w NKJP (jest to artykuł z dziennika Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska z 2007 roku) naprowadza nas na historię tego wyrażenia:
  Okazuje się, że Polacy także nigdy nie słynęli z punktualności. – Powiedziałbym nawet, że w tym względzie byliśmy prekursorami teorii względności – śmieje się Grzegorz Szychliński, kustosz Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku, w którym najstarsze eksponaty pochodzą z XV wieku. Przypomina, że znany dzisiaj wszystkim „kwadrans akademicki” ma swoje korzenie w historii. A mianowicie w Krakowie różnica czasu pomiędzy zegarami na kościele Mariackim i Uniwersytecie Jagiellońskim wynosiła właśnie 15 minut. – Dzięki temu profesorowie nie spóźniali się na zajęcia – opowiada Grzegorz Szychliński.

  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Zagadkowe spuścić po brzytwie
  15.10.2016
  Szanowni Państwo,
  skąd wzięło się wyrażenie spuścić po brzytwie?
  Czy jest to regionalizm?

  Czy można ją wiązać z niemieckim słowem: abziehen – zieh ab!.

  Nie udało mi się znaleźć frazeologizmu spuścić (kogoś) po brzytwie w żadnym słowniku języka polskiego – ani ogólnym, ani frazeologicznym. Wyniki kwerendy internetowej jednak potwierdzają istnienie tego zwrotu – przykładów jego użyć jest całkiem sporo, nie mają one charakteru gwarowego. Znaczy on ‘uwolnić się od czyjejś obecności, pozbyć się kogoś, spławić kogoś’. Notuje je też słownik dwujęzyczny (polsko-niemiecki) – w takim właśnie znaczeniu.
  Przyznam, że nie wiem, z czym należy wiązać powstanie tego zwrotu. O spuszczaniu po brzytwie pisze portal Sztuka golenia, jednak z zamieszczonego tam opisu nie wynika, dlaczego uwolnienie się od czyjejś obecności, pozbycie się kogoś zostało nazwane właśnie w ten sposób.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Pobiec na jednej nodze
  14.10.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie etymologia zwrotu pobiec na jednej nodze. Mówi się tak, kiedy ktoś ma pobiec szybko, chociaż wydawałoby się, że jeśli ktoś pobiegnie na jednej nodze to potrwa to dłużej, niż gdyby miał biec na przykład na dwóch.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Frazeologia jest dosyć przewrotna – rzeczywiście, bieganie na jednej nodze właściwie jest niemożliwe, a zatem wydaje się, że zwrot pobiec na jednej nodze (‘pójść, udać się w jakieś miejsce bardzo szybko, nie zwlekając’) nie ma motywacji.
  Jeśli jednak wyobrazimy sobie, że dostawianie nogi do nogi po to, żeby móc się poruszać, zajmuje cenne ułamki sekund, to – właśnie za sprawą przewrotności obrazu frazeologicznego – zwrot ten ma sens: ktoś, kto „biegnie na jednej nodze”, robi to tak szybko, że nie traci czasu na to, by dostawiać jedną nogę do drugiej.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Mydlić komuś oczy
  11.10.2016
  Interesuje mnie etymologia powiedzenia mydlić komuś oczy.
  Mydlić komuś oczy to ‘rozmyślnie wprowadzać kogoś w błąd, nie mówiąc mu prawdy’. Frazeologizm ten nazywa więc udawanie, że działa się z dobrą intencją, podczas gdy w rzeczywistości jest ona zła.
  Każdy z nas zapewne zna z doświadczenia wrażenie powstałe w sytuacji, gdy do oczu dostanie się trochę mydła – oczy szczypią i przez chwilę nie możemy nic zobaczyć. Doświadczenie to stało się zapewne podstawą stworzenia frazeologizmu mydlić komuś oczy – ten, kto tak z nami postępuje, z jednej strony sprawia wrażenie przychylnego nam (bo mydlenie to robienie czegoś dobrego – pozbawianie brudu), a z drugiej strony uniemożliwia dostrzeżenie prawdy (bo efektem mydlenia oczu jest brak możliwości widzenia).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 11.10.2016
   Frazeologizm mydlić komuś oczy jest dość wiekowy, pochodzi jeszcze z czasów jagiellońskich i wiąże się z nim ciekawa anegdota:
   Otóż dwóch krakowskich rzezimieszków postanowiło zastosować „numer na mydło”. Być może nawet go wymyślili. Zastukali do drzwi pewnego bogatego mieszczanina, podając się za renomowanych golibrodów. Naiwny jegomość wpuścił ich do środka i poddał się zabiegowi, podczas którego cwaniacy zachlapali mu oczy mydłem i czmychnęli, zabierając przy okazji parę drobiazgów. Sprawa miała swój finał na Wawelu, gdzie jegomość przybył ze skargą. Zapytany o wygląd złodziejaszków, oświadczył, że nie widział ich dobrze, bo mu zamydlili oczy. Prawdopodobnie cały Wawel pękał ze śmiechu, a powiedzenie stało się nieśmiertelne (za: „Nowy Kalendarz Polski 2016”, Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2015, kartka z datą 8 października).
   Patrycjusz Pilawski
 • Rzut beretem
  7.10.2016
  Szanowni Państwo!
  Interesuje mnie etymologia powiedzenia rzut beretem. Wiadomo, że to niezbyt daleko, ale... dlaczego właśnie beretem?

  Z poważaniem – Michałowicz
  Nie mamy potwierdzonego źródła frazeologizmu rzut beretem, możemy się jedynie domyślać jego pochodzenia. Można przypuszczać, że u jego podstaw legło stworzenie żartobliwego obrazu, a żart przecież (tak jak inne rodzaje ekspresji) jest jedną z cech konstytuujących język potoczny, szczególnie jego frazeologię. Rzut beretem nawiązuje bowiem swą formą do wyrażeń, które nazywają dyscypliny sportowe: rzut młotem czy rzut dyskiem. Zestawienie „powagi” konkurencji sportowych z prozaicznością beretu daje efekt lekko groteskowy.
  Jak wiadomo, istotą rozgrywek sportowych jest to, by jak najdalej rzucić danym przedmiotem, a beret, który jest lekki (bo wykonany z tkaniny) zupełnie się do tego nie nadaje. Beretem więc daleko rzucić się nie da (choć od jakiegoś czasu organizowane są, zapewne pod wpływem tego właśnie frazeologizmu, ogólnopolskie zawody w rzucie beretem), dlatego taki rzut stał się potoczną „miarą” odległości.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Co robimy z żółwikiem?
  29.09.2016
  Szanowni Państwo,
  mam problem z żółwikiem – mowa oczywiście o geście zderzania się piąstkami, np. w ramach powitania. Chciałabym zapytać czy żółwika przybijamy, czy robimy. Ostatnio spotkałam się z wersją zrobili żółwika, jednak odkąd pamiętam, słyszałam zawsze przybij żółwika (analogicznie do przybij piątkę).

  Będę wdzięczna za odpowiedź w tej nurtującej mnie kwestii.
  Z wyrazami szacunku
  Karolina Skoczylas
  Żółwik to gest polegający na uderzeniu (lekkim, bo w przyjaznych zamiarach) swoją pięścią pięści innej osoby. Żółwika się więc niewątpliwie przybija.
  Zwrot zrobić żółwika nie oddaje istoty rzeczy, gdyż nie wskazuje na czynność zderzania się pięści w geście przywitania (pożegnania, radości itp.).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Ubrać się jak filistyn
  22.05.2016
  Szanowni Państwo,
  interesuje mnie etymologia powiedzenia ubrać się jak Filistyn, tzn. ubrać się zbyt lekko, wyletnić się. Wydawałoby się, że wywodzi się ze Starego Testamentu, ale nie udało mi się odszukać odpowiedniego fragmentu. A może się mylę i źródło leży gdzie indziej?

  Z wyrazami szacunku
  Piotr Michałowski
  Filistyni to lud, którego nazwa wielokrotnie pojawia się w Starym Testamencie, jednak ani razu w kontekście związanym z ubraniem (na ogół mowa o jego walkach z Izraelitami). Frazeologizmu związanego z Filistynem nie rejestrują ani słowniki, do których dotarłam, ani publikacje największego w Polsce znawcy biblizmów – prof. Stanisława Koziary.
  Pochodzący z początku XX wieku tzw. słownik warszawski (J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927, t. 1, s. 742) notuje hasło filistyn w znaczeniach: 1. (dawne, należące do gwary studenckiej) ‘osoba nie należąca do uniwersytetu, szczególne kupiec’, 2a. ‘człowiek mądry a dowcipny, dowcipniś’, 2b. ‘człowiek lekkomyślny, letkiewicz’. We wcześniejszym słowniku – tym autorstwa S.B. Lindego, z początków XIX wieku – pojawia się tylko nazwa narodu: Filistyny, naród w Palestynie, który najwięcej dokuczał żydom (zapis oryginalny: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1807–1814, t. 1, s. 653).
  Należy sądzić, że mimo to frazeologizm ubrać się jak filistyn (rzeczownik zapisywałabym tu małą literą, bo na pewno nie odnosi się do narodu) istnieje w polszczyźnie – świadczy o tym nie tylko Pański list, lecz także wpis (pochodzący z 2006 r.) na forum internetowym , gdzie wyjaśnia się jego znaczenie następująco: ‘ktoś niechlujnie, niemodnie ubrany’ (co różni się od rozumienia tego zwrotu, które Pan podaje – ‘ubrać się zbyt lekko’).
  Przez pewien czas filistyn, który jest zapożyczeniem hebrajskim, funkcjonował w polszczyźnie równolegle z nazwą filister, która wywodzi się z tego samego źródła, lecz do polszczyzny dotarła za pośrednictwem niemieckim. Wspomniany słownik warszawski jako drugie znaczenie rzeczownika filister podaje: ‘nie kolega, nie student, eks-student’ (pisownia oryginalna), co jest bardzo zbliżone do pierwszego sensu filistyna. Podobnie definiuje filistra (w drugim znaczeniu) Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego: ‘w korporacji studenckiej: starszy korporant mający ukończone studia akademickie’. Podstawowym zaś (współcześnie) znaczeniem filistra jest to, które rozpowszechniło się dzięki myśli młodopolskiej: ‘człowiek obojętny na dobro ogółu, ograniczony, małostkowy, nie mający wyższych aspiracji; małomieszczanin, mieszczuch’ (definicja za: SJP pod red. W. Doroszewskiego). Co ciekawe, w języku francuskim, znaczenie to przysługuje rzeczownikowi philistin, czyli temu samemu, który pierwotnie (zapisywany wielką literą) oznacza członka ludu. Być może więc i w polszczyźnie filistyn miał to znaczenie (z czego jednak nie zdają sprawy słowniki).
  Biorąc to wszystko pod uwagę, należy uznać, że mało prawdopodobne jest, by zwrot ubrać się jak filistyn odnosił się do członka narodu (ludu) opisywanego w Biblii. Zapewne nawiązuje on do jakiejś cechy wyglądu osoby, którą filistynem nazywali studenci, lub filistra (jeśli, czego nie udało mi się sprawdzić, filistyn oznaczał, podobnie jak filister człowieka ograniczonego, bez aspiracji).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Robić komuś dobrze
  12.05.2016
  Proszę powiedzieć: co językoznawcy sądzą o wyrażeniu robić komuś dobrze?
  Wiedzą Państwo zapewne, że wywodzi się ono ze sfery erotyki (oraz co znaczy), ale czy jest ono stosowne w oficjalnych wypowiedziach bądź tekstach dziennikarskich? Jak czytam w gazecie, że przewodniczący Tusk zrobi nam dobrze, to mam poważne wątpliwości, czy ten zwrot powinien się ukazać w tekście, a mówią tak czasem również osoby znane i publiczne.

  Z poważaniem
  Wojciech ze Szczecina
  Całkowicie się z Panem zgadzam – zwrot ten jest, ze względu na swe pochodzenie, niestosowny w tekstach oficjalnych. Dopóki żywe będzie jego podstawowe znaczenie, dotyczące czynności związanych z seksem, dopóty będzie on odbierany (przynajmmniej przez sporą część społeczeństwa) właśnie w ten sposób, będzie przywoływał skojarzenia, które nie powinny się pojawić w sytuacjach oficjalnych.
  Zdarza się, że tego typu frazeologizmy tracą swe pierwotne odniesienie. Tak się stało ze zwrotem iść na całość, który początkowo znaczył ‘odbyć stosunek seksualny’ (o czym wciąż przypomina piosenka śpiewana przez Jana Kaczmarka pt. „Czego się boisz, głupia?”). Dziś mówimy w ten sposób o całkowitym zaangażowaniu się coś.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Kto nie słucha ojca, matki, będzie słuchał psiej skóry
  8.05.2016
  Szanowna Poradnio!
  Ciekawi mnie znaczenie zasłyszanego powiedzenia: Kto nie słucha matki, ten słucha psiej skórki. Co oznacza to przysłowie?

  Z poważaniem
  Teresa N.
  Przysłowie to jest przestrogą przed nieposłuszeństwem wobec rodziców. Występująca w nim psia skóra to nic innego jak narzędzie do wymierzania kary cielesnej (dyscyplina, pas itp.), wykonane ze skóry. Powiedzenie to powstało oczywiście w czasach, gdy bicie dzieci było powszechnym środkiem wychowawczym – mówi o tym, że dziecko, które nie słucha się rodziców, ulegnie im, gdy zostanie przez nich zbite.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Wiele zachodu przy rozbieraniu się do rosołu
  12.04.2016
  Szanowni Państwo,
  mam dwa pytania z frazeologii.
  1. Ciekawi mnie, dlaczego, kiedy coś wymaga wiele wysiłku, mówimy, że wymaga wiele zachodu? Czy ma to coś wspólnego ze stereotypowym postrzeganiem świata zachodniego jako wysoko rozwiniętego?
  2. Co takiego nagiego jest w rosole, że rozbieramy się do rosołu?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  We frazeologizmie wiele zachodu (a także: szkoda zachodu) nie chodzi o zachód (Zachód) w sensie geograficznym, lecz o czynność, którą dawniej nazywał czasownik zachodzić. Znaczył on ‘zabiegać, starać się o coś’ (por. np. zachodzić koło urzędu ‘starać się o urząd’), a zatem zachód to ‘starania’.
  Geneza frazeologizmu rozebrać się do rosołu jest mniej oczywista (i mniej pewna) niż pochodzenie wyrażenia wiele zachodu, ponieważ mamy tu do czynienia z motywacją kulturową, a nie (jak to było w wypadku przed chwilą omówionego idiomu) językową. Inaczej mówiąc, zwrot rozebrać się do rosołu powstał nie na bazie jakiegoś słowa, które np. obecnie wyszło już z użycia, lecz – jak można sądzić – w wyniku obserwacji zachowań ludzi wykonujących czynności opisane w powiedzeniu lub też na podstawie anegdoty, a interpretacja tychże nie zawsze jest pewna.
  W 1886 roku we Lwowie ukazały się Bajki, fraszki, podania przysłowia i pieśni na Rusi autorstwa ks. Sadoka Baracza. Pierwsza z zamieszczonych tam opowieści dotyczy niejakiego Araburdy, który wybrał się wojewody poznańskiego po to, by skłonić go do zwrotu długu, który ten zaciągnął u pewnego szlachcica. Dłużnik postanowił uprzykrzyć życie „egzekutorowi”, aby ten jak najszybciej opuścił jego dom. Jedną z szykan było podanie mu „czystej polewki” (czyli – mówiąc po współczesnemu – rosołu) zamiast krupniku. Na to Arabuda zareagował w następujący sposób:

  „Nie wiele [pisownia oryginalna – K.K.] myśląc, począł się rozbierać, już buty ściągnął, gdy Wojewoda zmięszany zawołał: co wasze robisz panie bracie?
  A cóż myślę dać nurka, może jaką krupę ułowię.” (s. 6)

  Być może właśnie ta anegdota dała początek zwrotowi rozebrać się do rosołu. Uważa się też, że powstał on w wyniku obserwacji ludzi jedzących rosół – zupy bardzo rozgrzewającej, powodującej pocenie się. Ludziom, którzy ją spożywają, jest gorąco, więc przed posiłkiem (lub w jego trakcie) zdejmują oni część odzieży.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego