nazwy własne

 
W tym miejscu znajdziesz wszystko, co chcesz lub powinieneś wiedzieć o nazwach własnych. Dowiesz się, które z nich piszemy małą literą, od których powstały przymiotniki a od których nie, czy od nazwy każdej miejscowości można utworzyć nazwę jej mieszkańca. Poznasz rozstrzygnięcia problemów związanych z nazwiskami i ich odmianą. A jeśli jakiejś odpowiedzi nie znajdziesz, możesz zadać pytanie naszym ekspertom.
 • Nazwy miejscowości
  10.04.2017
  Proszę o informację, jaka odmiana nazw miejscowości jest poprawna. Nazwy miejscowości: Synkowce, Plebanowce, Butrymowce, Sieruciowce (woj. podlaskie) – jadę do Sieruciowców, Synkowców, Plebanowców, Bytrymowców czy do: Sieruciowiec, Synkowiec, Plebanowiec, Bytrymowiec?
  Bardzo proszę o odpowiedź. Osoby pochodzące z tych stron odmieniają inaczej, a osoby przyjezdne inaczej.

  Z poważaniem
  Karolina Obrębska
  Formy i sposób odmiany nazw miejscowości reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. A zatem:
  Synkowce – do Synkowiec
  Plebanowcedo Plebanowiec (odmiana ta dotyczy obu wsi o tej nazwie położonych w powiecie sokólskim)
  Butrymowcedo Butrymowiec
  Sieruciowce – do Sieruciowiec.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Duszeńko
  31.03.2017
  Jak odmienia się moje nazwisko: Duszeńko?
  Jako nazwisko żeńskie się nie odmienia (gdyż spośród nazwisk żeńskich odmieniają się tylko te, które kończą się na -a). Jako nazwisko męskie odmienia się tak jak np. Matejko czy Kościuszko, a więc:
  M. Pan Duszeńko przyszedł.
  D. Nie ma pana Duszeńki.
  C. Dziękuję panu Duszeńce.
  B. Widzę pana Duszeńkę.
  N. Idę z panem Duszeńką.
  Ms. Rozmawiam o panu Duszeńce.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Tissot – Tissota
  17.03.2017
  Mam pytanie o odmianę francuskiego nazwiska Tissot. Czy w dopełniaczu liczby pojedynczej będzie to Tissota czy Tissot'a? Nazwisko to wymawia się [tiso].
  Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
  Apostrof wskazuje na różnicę ilościową między wymową a pisownią – stosujemy go więc wtedy, gdy (mówiąc w największym uproszczeniu) tego, co jest przed nim nie wymawiamy (np. de Gaulle’a – wym. [de gola]).
  W formie dopełniaczowej Tissota wymawiamy (rzecz jasna, tylko w polszczyźnie) końcowe t, a zatem nie ma powodu, by końcówkę oddzielać apostrofem.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Brześć Kujawski – dziś brzeski, dawniej: brzesko-kujawski
  27.02.2017
  Szanowni Państwo,
  Dlaczego pisownia przymiotnika od Brześć Kujawski w poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Staropolszczyzna-w-wersji-audio;13996.html (i pod podanym tam linkiem) to brzesko-kujawski, tzn. z łącznikiem? Wydaje mi się, że tak byłby zapisywany przymiotnik od złożenia członów równorzędnych typu Brześć-Kujawy. A może to jakiś historyczny zapis?
  W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części rzeczony przymiotnik ma w ogóle postać brzeski.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Autor wspomnianej porady, dr Artur Czesak, nawiązał do nazwy źródła historycznego z I połowy XIV wieku: Księgi Sądowe Brzesko-Kujawskie. Współczesnym przymiotnikiem od nazwy Brześć Kujawski jest brzeski.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Obersalzberg, Obersalzbergu
  21.02.2017
  Szanowna Poradnio!
  Proszę o pomoc w ustaleniu formy dopełniacza rzeczownika Obersalzberg. Jeśli chodzi o rzeczowniki zakończone na -burg, sprawa wydaje się prosta, ale co z tymi na -berg?

  Serdecznie pozdrawiam
  Mira Perlińska
  Obersalzberg to kurort niedaleko miejscowości Berchtesgaden w bawarskich Alpach, ale także nazwa wzniesienia nazywanego Górą Hitlera. Zarówno w jednym wypadku, jak i w drugim dopełniacz brzmi Obersalzbergu, por.:

  Dojazd do Obersalzbergu, skąd kursują specjalne autobusy na szczyt, nie zajął nam więcej niż pół godziny;
  W masywie Obersalzbergu pozostał skomplikowany system podziemnych schronów i magazynów amunicji połączonych wielokilometrowej długości korytarzami.

  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Hardee
  21.02.2017
  Szanowni Państwo,
  jak odmienić nazwisko Hardee (wymowa [hardi])? A może takie nazwiska są nieodmienne?

  Z góry dziękuję!

  Z poważaniem
  Dorota Dąbrowska
  Nazwisko Hardee przybierze odmianę przymiotnikową, wskazaną w regule [248] WSO http://sjp.pwn.pl/zasady/248-66-6-Nazwiska-konczace-sie-w-wymowie-na-y-lub-i-po-spolglosce;629623.html:
  M. Hardee
  D. Hardeego
  C. Hardeemu
  B. = D. N. Hardeem
  Ms. (o) Hardeem.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Bartodzieje (w Bydgoszczy) – Bartodziei; Bartodzieje (wieś w powiecie radomskim) – Bartodziejów
  21.02.2017
  Wynajmuję mieszkanie na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy. Zastanawia mnie jak powinienem odmieniać tę nazwę w dopełniaczu – mieszkam w centrum Batrodziejów, Bartodzieji czy Batrodziei?

  Pozdrawiam
  Tobiasz
  Forma Bartodzieji na pewno jest błędna, gdyż rzeczowniki zakończone grupą głosek: „samogłoska + j + samogłoska” w przypadkach zależnych, w których występuje końcówka -i, mają zakończenie „samogłoska + i” (por. szyja – szyi, aleja – alei, nadzieja – nadziei, tuja – tui itd.).
  Tak więc możliwe formy dopełniacza nazwy Bartodzieje to: Bartodziei i Bartodziejów. W Polsce jest 13 obiektów miejscowych noszących nazwę Bartodzieje. Większość z nich – w tym nazwa bydgoskiego osiedla – w dopełniaczu przybiera formę Bartodziei, a tylko trzy (wieś w powiecie górowskim na Dolnym Śląsku oraz dwie wsie w powiecie radomskim) – Bartodziejów.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Przedewsie – przedewsieński
  14.02.2017
  Jaki jest prawidłowy przymiotnik od rzeczownika Przedewsie (dzielnica miejscowości)?

  K. Karweta
  Jak podaje oficjalny wykaz nazw miejscowości stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, w Polsce jest trzynaście nazw Przedewsie odnoszących się do części miejscowości oraz jedna taka nazwa całej miejscowości (wsi w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim). Co ciekawe, wspomniany wykaz podaje formę przymiotnika – przedewsieński – tylko przy nazwie wsi. Także przy innych nazwach odnoszących się do części miejscowości nie podano form przymiotnika, choć istnieją one dla identycznych nazw wsi czy miast.
  Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by takich przymiotników używać. A zatem, niezależnie od tego, czy mowa o dzielnicy, czy o całej miejscowości o nazwie Przedewsie, to przymiotnik od niej brzmi: przedewsieński.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Hajle Sellasje – czemu nie: Hajlego Sellasjego?
  14.02.2017
  Szanowni Państwo,
  WSO każe nie odmieniać imienia etiopskiego cesarza Hajle Sellasje. Co właściwie stoi na przeszkodzie, aby odmieniać je przymiotnikowo? Czy z zasady nie odmieniamy imion pochodzenia afrykańskiego?
  Dziwi to zwłaszcza wobec SWTiK:
  Wydawnictwa poprawnościowe skłonne są przystać na nieodmienianie niektórych typów obcych nazwisk, jeśli odmienione jest imię (np. „obrazy Pabla Picasso”), natomiast odrzucają konstrukcję z odmienionym nazwiskiem, a nie odmienionym imieniem (np. „obrazy Pablo Picassa”).

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Mnie też to dziwi – nie widzę powodu, by nie odmieniać imienia Hajle. Być może zwyczaj pozostawiania go bez odmiany wytworzył się pod wpływem dzieła Ryszarda Kapuścińskiego Cesarz, w którym przy odmienionym nazwisku występuje nieodmienione imię.
  Mimo że WSO propaguje formę nieodmienną, to zachęcam do używania tego imienia zgodnie z własnym wyczuciem – jeśli uważa Pan, że lepiej niż: Książka przedstawia losy Hajle Sellasjego brzmi: Książka przedstawia losy Hajlego Sellasjego, to proszę postępować tak, jak każe Panu sumienie językowe.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Nazwisko francuskie
  14.02.2017
  Chciałem zapytać o zapis odmiany nazwiska francuskiego matematyka Jacques'a Salomona Hadamard'a. Czy ze względu na wymowę [adamar] powinien się tam znaleźć apostrof – tak jak napisałem?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Nie, apostrof jest tu zbędny, ponieważ w przypadkach zależnych, czyli przed końcówkami fleksyjnymi, wymawiamy ostatnie spółgłoski nazwiska. Zapiszemy więc: Nie znam Jacques'a Salomona Hadamarda, co wymówimy: [nie znam żaka salomona adamarda].
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Ortografia: góra Nart, góra Kamień, góra Szczob
  7.02.2017
  Szanowni Państwo,
  zasada pisowni dwuczłonowych nazw geograficznych mówi, że jeśli drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, pierwszy człon piszemy małą literą, np. góra Giewont. Słowo góra występuje jednak również w nazwach niewielkich wzniesień i pisownia małą literą mogłaby błędnie sugerować, że są to góry. Na mapach można spotkać pisownię wielką literą, np. Góra Nart, Góra Kamienica, Góra Szczob (są to wzgórza na Roztoczu). Czy jest ona poprawna?
  Czy w rzeczywistości chodzi o ‘górę’ czy o ‘wzgórze’ bądź o jakiekolwiek ‘wzniesienie’ na Roztoczu, trzeba napisać góra Nart, góra Kamień (nie: Kamienica), góra Szczob (występują też wyrażenia wzgórze Nart, wzgórze Kamień, wzgórze Szczob), gdyż nazwą własną pozostają w owych nazwach wyłącznie człony imienne Nart, Kamień, Szczob, których używa się często samodzielnie. Taka właśnie pisownia występuje przeważnie w tekstach (np. Urok tej góry jest niezapomniany – tak opisał wycieczkę na górę Nart koło Zwierzyńca w 1900 r. Franciszek Fejfer-Stankowski z Florianki, pracownik leśny Ordynacji Zamojskiej; Kolejne ciekawe miejsce to góra Kamień koło Stanisławowa; Punkty widokowe znajdują się na wzgórzach Szczob i Kotula Góra). Nie warto się sugerować pisownią Góra Nart, Góra Kamień, Góra Szczob spotykaną na mapach. Kartografowie często ignorują ustalenia kodyfikatorów ortografii.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • III Rzesza
  31.01.2017
  Szanowni Państwo,
  mam 2 pytania:
  1. Czy zwrot III Rzesza Niemiecka jest pleonazmem?
  2. Czy w haśle Obozy zagłady w Wikipedii stosowne jest użycie zwrotu III Rzesza Niemiecka w pierwszym zdaniu? Brzmiałoby ono wtedy: Obozy zagłady – obozy zorganizowane przez III Rzeszę Niemiecką (...).

  Z wyrazami szacunku
  Jan Kowalski
  Oficjalna nazwa państwa niemieckiego w latach 1933–1943 to Rzesza Niemiecka, a w latach 1943–1945 – Rzesza Wielkoniemiecka. Wyrażenie III Rzesza (pisane także z liczebnikiem w formie słownej: Trzecia Rzesza) ma charakter nieoficjalny, lecz jest stosowane w naukach historycznych. Wyrażenie III Rzesza Niemiecka nie występuje ani w historii, ani w języku; jeśli komuś zależałoby na podkreśleniu, iż III Rzesza była państwem niemieckim, to raczej należałoby umieścić przydawkę przed nazwą III Rzesza i zapisać ją (tę przydawkę) małą literą: niemiecka III Rzesza.
  Wyrażenie III Rzesza Niemiecka zapewne jest pleonastyczne, jednak – jak widać – nie to jest jego główną wadą.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Wyszkonki Kościelne
  31.01.2017
  Moje pytanie wydać się może banalne, ale chodzi o odmianę nazwy miejscowości Wyszonki Kościelne. W dopełniaczu przyjęło się w naszym regionie mówić Wyszonk Kościelnych, ale mnie się wydaje, że poprawnie będzie Wyszonek Kościelnych.

  Toczy się wiele sporów o tę odmianę, dlatego proszę bardzo o wyjaśnienie tej kwestii.

  Bartosz Ksepka
  W Polsce jest siedem miejscowości z nazwą Wyszonki w pierwszym członie (jedną z nich są Wyszonki Kościelne w powiecie wysokomazowieckim). Wszystkie Wyszonki w dopełniaczu mają „e” ruchome, a zatem jedziemy do Wyszonek, wracamy z Wyszonek itd.
  Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części – w dokumencie tym można znaleźć formy wszystkich polskich nazw miejscowych.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga
  22.01.2017
  Jak należy zapisywać zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga. Ze względu na podobieństwo stosuje się zwykle dodanie do słowa Kongo nazwy ich stolic, stąd mamy: Kongo(-)Kinszasa i Kongo(-)Brazzaville.
  Pytanie moje tyczy się użytego tu łącznika występującego w większości internetowych źródeł. Stosować łącznik w tym przypadku czy nie?

  Skoro człony Kinszasa i Brazzaville są dodatkowym wyjaśnieniem, które Kongo mamy na myśli, to najlepiej by było ujmować je w dwa nawiasy i pisać: Kongo (Kinszasa) i Kongo (Brazzaville). Łącznik jest nieco mylący, ktoś mało zorientowany bowiem może potraktować zapis Kongo-Kinszasa czy Kongo-Brazzaville jako oficjalne nazwy dwuczłonowe regionów administracyjnych połączonych w jeden (jak naszą nazwę Bielsko-Biała). Mimo to jest on dość rozpowszechniony w polszczyźnie (dzieje się tak z pewnością pod wpływem obcojęzycznej pisowni Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville).
  Wchodzi jeszcze w grę grafia rozdzielna Kongo Kinszasa czy Kongo Brazzaville, niekiedy spotykana, którą można zaaprobować, gdyż człony drugie owych nazw też bliżej określają człon zasadniczy (‘Kongo ze stolicą Kinszasą’, ‘Kongo ze stolicą Brazzaville’). Jak udało mi się ustalić, tak właśnie piszą od niedawna Portugalczycy: „Congo Kinshasa, denominação informal da República Democrática do Congo, o antigo Zaire” (‘nieformalna nazwa Demokratycznej Republice Konga, dawny Zair’), „Congo Brazzaville, denominação informal da República do Congo” (‘nieformalna nazwa Republiki Konga’). Wydaje mi się, że dopóki nie wypowiedzą się w tej kwestii kodyfikatorzy, dopóty należy dopuścić wszystkie warianty zapisywania zwyczajowych nazw Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Jessica
  18.01.2017
  Szanowni Panstwo!
  Proszę o podanie prawidłowej odmiany oraz pisowni zdrobnień imienia Jessica.

  Z poważaniem
  Ewelina
  Odmiana:
  M. Jessica
  D. Jessiki
  C. Jessice
  B. Jessicę
  N. Jessicą
  Ms. (o) Jessice.

  Jak widać, w dopełniaczu (tam, gdzie głoska |k| wymienia się na |k’|) zamiast c należy zapisać k.
  Większy kłopot jest ze zdrobnieniem. Imię Jessica nie jest spolszczone, więc trudno dodać do niego przyrostek, a tylko dzięki takiemu elementowi możemy utworzyć zdrobnienie lub spieszczenie. Nie wiadomo też, jak zdrobnienie (spieszczenie) tego imienia miałoby brzmieć: Jessiczka, Jessisia? Jeśli formy te są w użyciu (wydają się najbardziej naturalne), to należy je zapisać tak, jak właśnie to zrobiłam.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Pani Suchy czy pani Sucha?
  4.12.2016
  Chciałabym zapytać się o odmianę mojego nazwiska – Suchy. Czy też może powinnam nosić nazwisko Sucha? Kiedyś ktoś powiedział mi, że nazwiska jako przymiotniki, w dodatku nacechowane negatywnie, się nie odmieniają – czy to prawda? Nie ukrywam, ze zawsze zastanawiam się, jak będzie brzmieć poprawna forma np. w zaproszeniu: dla państwa Suchy czy dla państwa Suchów.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Kwestię form nazwisk reguluje § 4, 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. z dnia 7 listopada 1998 r.):
  Nazwisko w postaci przymiotnika wpisuje się do aktu stanu cywilnego z zachowaniem rodzaju żeńskiego lub męskiego w zależności od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety, czy mężczyzny, z tym że osoby w oświadczeniu o nazwisku (nazwiskach) składanym bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa mogą wskazać pisownię nazwiska bez uwzględnienia formy właściwej dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

  Inaczej mówiąc – mogłaby Pani nazywać się zarówno Suchy, jak i Sucha. Jeśli wolała Pani posługiwać się formą żeńską, to należało to zgłosić urzędnikowi stanu cywilnego przed zawarciem ślubu (a jeśli nazwisko Suchy należy do Pani ojca, a nie męża, to Pani rodzice, rejestrując Pani narodziny, mogli zaznaczyć, że życzą sobie, by posługiwała się Pani formą żeńską). Skoro ma Pani w dokumentach wpisaną formę Suchy, to tylko nią może się Pani posługiwać. Forma ta, w odniesieniu do nazwisk żeńskich, się nie odmienia. A zatem – zapraszamy panią Suchy, rozmawiamy z panią Suchy itd. Oczywiście, gdyby nazywała się Pani Sucha, to odmienilibyśmy Pani nazwisko, gdyż nazwiska żeńskie zakończone na -a odmieniamy: rozmawiam z panią Suchą, nie ma tu pani Suchej itd.
  Nie jest prawdą, że nazwiska przymiotnikowe się nie odmieniają – jeśli mężczyzna nosi nazwisko zakończone na -y, to jak najbardziej je odmieniamy (w obu liczbach, tak jak przymiotnik). A zatem w odniesieniu do Pani męża (lub ojca) powiemy: zaprosiłem pana Suchego, rozmawiam z panem Suchym itd. W odniesieniu zaś do rodziny (lub pary małżeńskiej) powiemy: zaprosiliśmy państwa Suchych, rozmawiamy o państwu Suchych, rozmawiamy z państwem Suchymi.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Phenian a Pjongjang
  30.11.2016
  Szanowni Państwo,
  zawsze byłem przekonany, że stolica Korei Północnej to Phenian. Niedawno usłyszałem nazwę Pjongjang. W Encyklopedii PWN znajdziemy właśnie tę drugą z dopiskiem „dawniej Phenian”. Od kiedy aktualna nazwa to Pjongjang i czy nazwa Phenian istotnie jest przestarzała?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Nazwa Phenian została zmieniona na Pjongjang przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 roku. Powodem zmiany było to, iż nazwa Phenian nie oddawała wymowy koreańskiej (powstała po II wojnie światowej w wyniku błędnej transkrypcji z języka rosyjskiego).
  Współcześnie – od 2006 roku – nazwą skodyfikowaną jest wyłącznie Pjongjang. Nazwa Phenian ma charakter historyczny.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • LieLiego
  26.11.2016
  Szanowni Państwo,
  chciałem zapytać o odmianę i wymowę nazwiska norweskiego matematyka Marcusa Sophusa Lie. Na ogół słyszy się o grupach Liego, czyt. [ljego].

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Nazwisko norweskiego matematyka wymawia się [li:], powinno się zatem ono odmieniać według wzorca przymiotnikowego (swoją drogą, miałoby taki paradygmat także wówczas, gdybyśmy wymawiali je [lie]). A zatem wyrażenie grupy Liego zawiera poprawną postać dopełniacza.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Liczba mnoga od nazwisk zakończonych na [e]
  26.11.2016
  Szanowni Państwo,
  W SWTiK, w artykule „Kolbe, Rabelais, Mile”, pojawia się informacja: "Nie od wszystkich nazwisk zakończonych na -e tworzymy formy liczby mnogiej". Czy można prosić o przykłady takich nazwisk? Czy zależy to od uzusu, czy właściwości gramatycznych nazwiska?
  Z wyrazami szacunku

  Czytelnik
  Powiedziałabym raczej, że nie wszystkie nazwiska zakończone na [e] (na głoskę [e] – różnie zapisywaną) się odmieniają, a nie tylko tworzą formy liczby mnogiej. Jeśli od danego nazwiska utworzymy formy liczby pojedynczej, to nic nie stoi na przeszkodzie, by odmienić je także w liczbie mnogiej. Inną sprawą jest to, że części użytkowników języka odmienianie w liczbie mnogiej nazwisk, nawet tak oczywistych jak Nowak (a więc zakończonych spółgłoską), wydaje się nienaturalne (co można zauważyć choćby w nekrologach, w których niemal regularnie pojawiają się formuły typu Państwu Marii i Janowi Nowak wyrazy współczucia składają…).
  Tak więc nieodmienianie w liczbie mnogiej (a także i w pojedynczej) niektórych nazwisk zakończonych na [e] (oraz innych, np. tych zakończonych na -o, -a, spółgłoskowych i przymiotnikowych innych niż zakończone na -ski, -cki, -dzki) nie jest kwestią systemu, lecz uzusu.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Dnipro
  11.11.2016
  Szanowni Państwo,
  w bieżącym roku ukraińskie miasto Dniepropetrowsk zmieniło swoją nazwę na Dnipro. Zgodnie z zasadą [263] 70.3. obce nazwy geograficzne zakończone na -o mogą się odmieniać albo nie. Jak będzie w tym przypadku? Czy Dnipro jest odmienne, czy nieodmienne jak Tokio?

  Łączę uprzejme wyrazy
  Anna Skup
  Nie ma ścisłych reguł dotyczących tego, które nazwy geograficzne odmieniamy, a które pozostawiamy nieodmienne. Jeśli chodzi o nazwy słowiańskie, to naturalniejsze jest deklinowanie ich. Dlatego mówiłabym: do Dnipra, ku Dnipru, z Dniprem, w Dniprze.
  Pobieżna kwerenda przez wyszukiwarkę internetową wskazuje, że zaczyna się tworzyć taka właśnie praktyka.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego