nazwy własne

 
W tym miejscu znajdziesz wszystko, co chcesz lub powinieneś wiedzieć o nazwach własnych. Dowiesz się, które z nich piszemy małą literą, od których powstały przymiotniki a od których nie, czy od nazwy każdej miejscowości można utworzyć nazwę jej mieszkańca. Poznasz rozstrzygnięcia problemów związanych z nazwiskami i ich odmianą. A jeśli jakiejś odpowiedzi nie znajdziesz, możesz zadać pytanie naszym ekspertom.
 • Alexy
  26.01.2015
  Szanowni Państwo!
  Mam kłopot z przypadkami zależnymi nazwiska Alexy. Powszechnie używana jest forma dopełniacza Alexy'ego (także w tytule publikacji), a jaki będzie miejscownik?
  Anna K.
  W miejscowniku (i narzędniku) Alexym, por. KennedyKennedy'ego, ale Kennedym. Gdyby ów Alexy pisał się z polska Aleksy, odmieniałoby się go łatwiej i bez apostrofu.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Nazywamy statki powietrzne
  26.01.2015
  Szanowni Państwo,
  mam takie pytanie o – wydaję mi się, że nieprawidłowe – określanie oznaczeń statków powietrznych: Jak czterdziesty, Tu sto pięćdziesiąty czwarty, Mig dwudziesty dziewiąty. W mojej opinii numeracji modeli oznacza konkretny model, nie ich kolejność, a więc mamy Jaka czterdzieści (Jak-40), Miga dwadzieścia dziewięć (Mig-29) itd. A jak jest naprawdę?
  Z wyrazami szacunku
  Michał Brandt
  W takich nazwach liczebniki porządkowe miałyby sens, gdyby chodziło o kolejne modele samolotów. Inaczej mówiąc, nazwa jak czterdziesty sugeruje, że przed nim skonstruowano 39 modeli. A skoro tak nie było, powinniśmy te i podobne nazwy odczytywać mig dwadzieścia dziewięć (Mig-29), boeing siedemset siedemdziesiąt siedem (Boeing 777) itp.
  Formy tu sto pięćdziesiąty czwarty, mig dwudziesty dziewiąty są używane w środowisku lotniczym i wojskowym, choć nie wiem, jak powszechnie. Można w związku z tym akceptować je w użyciu środowiskowym.
  Jan Grzenia
 • Tyburzec w odmianie
  26.01.2015
  Od zawsze byłem zdania, że moje nazwisko Tyburzec się nie odmienia. Jednak ostatnio ktoś na umowie cywilnoprawnej odmienił moje nazwisko na Tyburzcem. Dla mnie brzmi to nienaturalnie, choć być może na piśmie nie jest takie rażące. Chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Dlatego moje pytanie brzmi: czy moje nazwisko się odmienia? Jeśli tak, to czy mam prawo do tego, aby go nie odmieniać, nawet na umowach cywilnoprawnych czy pismach urzędowych?
  Nie ma wątpliwości, że Pana nazwisko jest odmienne, problem tylko, która forma byłaby optymalna. Mamy aż trzy możliwości, w narzędniku możemy użyć form: Tyburzecem, Tyburzcem i Tyburcem.
  Niektórzy napisaliby też z Tyburzec, ale nieodmienność nazwiska wskazuje, że odnosi się do kobiety. Nieodmienność nazwisk męskich jest spotykana głównie w pismach urzędowych, ale nawet w takim kontekście formułki typu z Janem Tyburzec są rażące.
  Słyszy się niekiedy wyjaśnienia, że na podstawie formy w przypadku zależnym trudno czasem odtworzyć formę mianownikową (np. forma dopełniaczowa Marka może pochodzić od Marek lub Mark), a wobec tego lepiej nazwiska nie odmieniać. Jest to słaba argumentacja, bo w piśmie urzędowym żadnego problemu nie stanowi przynajmniej jednorazowe użycie nazwiska w mianowniku (np. w adresie). W związku z tym nieodmienność nazwiska należy zdecydowanie odrzucić.
  Który z wariantów odmiany tego nazwiska byłby optymalny? Gdybym sam miał go użyć, napisałbym: z Tyburcem. Przemawia za tą formą analogia do odmiany nazwisk Korzec, Marzec i podobnych.
  Nowy słownik poprawnej polszczyzny stwierdza, że nazwiska mające odpowiedniki wśród wyrazów pospolitych należy odmieniać analogicznie, np. LipiecLipca (forma Lipieca jest błędna). Jeśli jednak nie ma rzeczownika pospolitego, który mógłby służyć za wzorzec, decyduje swojskość lub obcość nazwiska. Czy nazwisko to jest odbierane jako rodzime, czy nie, trudno orzec, dopuścić jednak trzeba formy DB. Tyburzeca, N. Tyburczecem.
  Idąc za radą NSPP, należy zaakceptować formę Tyburzecem, do przyjęcia jest też będąca na granicy akceptowalności forma Tyburzcem.
  Jan Grzenia
 • Jedno z moich ja
  19.01.2015
  Dzień dobry,
  chciałbym zapytać o odmianę mojego pseudonimu Jedno z moich ja. Według mnie przez przypadki odmienia się tylko jedno; moich zamienia się na twoich, gdy ktoś się zwraca do mnie, albo na jego, gdy ktoś pisze o mnie. A jaka jest opinia językoznawcy?
  Z poważaniem
  Jedno z moich ja
  Pseudonim to rzecz prywatna i nieoficjalna. Jeśli umówi się Pan tak z innymi osobami, możecie wszyscy go używać tak, jak Pan napisał. Proszę jednak zauważyć, że fani zespołu Ich Troje, pisząc do jego członków, nie zaczną listu od Wasi Troje ani Państwa Troje. Z tego samego powodu ja, zwracając się do Pana za pomocą pseudonimu, napisałbym Drogi Jedno z moich ja (raczej nie Drogie Jedno z moich ja, chyba żebym miał powody przypuszczać, że jest Pan w wieku dziecięcym), a mówiąc o Panu, powiedziałbym np. mój korespondent Jedno z moich ja, a nie mój korespondent Jedno z jego ja.
  Co do odmiany pierwszego członu się zgadzamy. Nie wiem tylko, czy Jednego z moich ja ucieszy ta opinia.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 19.01.2015
   Dopisek: z czysto gramatycznego punktu widzenia jednak Jedno z moich ja, por. jeden z moich synów, jedna z moich córek i jedno z moich dzieci. I oczywiście moje ja.
   MB
 • Faliskowie
  15.01.2015
  Szanowni Państwo,
  okolice na północ od Rzymu zamieszkiwało italskie plemię Falisków. Jak będzie brzmiał przymiotnik od tej nazwy: faliski czy faliskijski (a może jeszcze inaczej)? W publikacjach można znaleźć obie formy, czy któraś jest poprawniejsza?
  Z szacunkiem
  Bartek, stały czytelnik
  Od nazwy etnicznej Faliskowie można – zgodnie z zasadami polskiego słowotwórstwa – utworzyć dwie formy przymiotnikowe, które nie powinny budzić wątpliwości. Forma krótsza faliski powstała podobnie do Gdańskgdański. Forma dłuższa zaś ma analogię w Kongokongijski (w tym wypadku przyrostek -ski został rozszerzony o -ij-, co ułatwia wymowę.
  Przeprowadziłem analizę użycia tych przymiotników w różnych tekstach, ale nie uzyskałem argumentów, które mocno przemawiałyby na korzyść jednego z nich. Należy w związku z tym uważać je za równorzędne. W razie problemów proponuję wybrać czytelniejszą formę faliskijski, którą zresztą spotyka się częściej.
  Jan Grzenia
 • Marcuse i Sonkwe
  15.01.2015
  Jak odmienia się nazwisko Marcuse? A imię (zambijskie) Sonkwe?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
  Dorota
  1) Nazwisko wymawiamy [markuze], toteż w odmianie powinno być: DB. Marcusego, C. Marcusemu, NMs. Marcusem.
  2) Imion zakończonych na -e zwykle nie odmieniamy.
  Jan Grzenia
 • nazwisko Turnau
  10.01.2015
  Jaka jest liczba mnoga od nazwisk Turnau, Murnau itp.? Chodzi mi o wszystkie przypadki.
  W archiwum poradni jest odpowiedź na to pytanie, z datą 30.01.2007. Prosimy skorzystać z poradnianej wyszukiwarki.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nazwisko Dróżdż
  8.01.2015
  Szanowni Państwo,
  obecnie przygotowuję zaproszenia na ślub. Są to zaproszenia imiennie, gdzie konieczne jest odmienienie nazwisk. Jedno z nich sprawia mi wiele kłopotów. Stąd moje pytanie: jak odmienić nazwisko Dróżdż? Czy poprawną formą będzie „Zapraszam Szanownych Państwa X i Y Dróżdżów”? Czy „Zapraszam Szanownych Państwa X i Y Drożdżów”? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
  Z wyrazami szacunku
  Alina Radwańska
  Nazwisko, o które Pani pyta, nosił niedawno zmarły poeta, Stanisław Dróżdż. Na poświęconej mu stronie internetowej (http://www.drozdz.art.pl/), a także w innych poświęconych mu materiałach internetowych można znaleźć dopełniacz Dróżdża. Wyszukiwarka Google znajduje jednak więcej przykładów z formą Drożdża (z tą końcówką musi to być nazwa osobowa) niż Dróżdża. Jak stąd wynika, różni nosiciele tego nazwiska używają go różnie.
  Nie jest to przykład odosobniony. Nowy słownik poprawnej polszczyzny informuje np., że nazwisko Jarząb może mieć w dopełniaczu formę Jarząba lub Jarzęba. Drugą jednak kwalifikuje jako mniej staranną i zastrzega, że w analogicznych nazwiskach jednosylabowych nie dochodzi do wymiany samogłoski, np. DąbDąba, nie Dęba. Ponieważ nazwisko Dróżdż jest też jednosylabowe, można by formę Dróżdża, w liczbie mnogiej Dróżdżowie, uznać za bardziej uzasadnioną, sprzyjającą poprawnemu utworzeniu mianownika lp.
  W sumie bezpieczniej wydaje się zaprosić państwa Dróżdżów. Jeszcze lepiej jednak byłoby zasięgnąć języka u osób dobrze poinformowanych (czyli u ich dobrych znajomych) albo zadać Dróżdżom sprytne pytanie, które by ich zmusiło do ujawnienia swoich preferencji.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Anthony de Mello
  5.01.2015
  Chciałem zapytać o wymowę i odmianę nazwiska Anthony’ego de Mello. Przeczytałem, że był Hindusem pochodzącym z kolonii portugalskiej, a wśród innych osób noszących to nazwisko znalazłem tylko Brazylijczyków. W takim razie jest to chyba nazwisko portugalskie. Słyszałem, że nazwiska portugalskie zakończone na -o w pisowni kończą się w wymowie na -u i dlatego nie odmieniają się. Potwierdza to encyklopedia PWN, zalecająca wymowę nazwiska dyplomaty brazylijskiego: [dżi melu]. Czy i tutaj tak jest?
  Nazwisko pochodzi najprawdopodobniej z Portugalii, nie oznacza to jednak, że należy je wymawiać z portugalska. Zwłaszcza że pojawiają się dodatkowe problemy, bo – o ile mogłem ustalić – są tu wahania fonetyczne, Portugalczycy mówią [de melo], Brazylijczycy [dżi melu]. Mam nadzieję, że zechcą się wypowiedzieć znawcy tych języków, ale nie zdziwiłbym się wcale, gdyby się okazało, że jest jeszcze więcej wariantów wymowy, zwłaszcza w wielkiej i bardzo ludnej Brazylii.
  Lepiej będzie oprzeć wymowę na wzorcu angielskojęzycznym, przemawia za tym biografia Anthony’ego de Mello, który przez wiele lat studiował i działał w USA, a wszystkie jego książki ukazały się najpierw po angielsku. Proszę też zwrócić uwagę, że nosił znane tylko w języku angielskim imię Anthony. Wniosek: mówmy [de melo].
  W odmianie najzręczniejsze będą formy typu Anthony’ego de Mello, Anthony’emu de Mello, Anthonym de Mello, tzn. nie odmieniane nazwisko poprzedzone odmienianym imieniem lub jakimś innym wyrazem charakteryzującym tę osobę.
  Jan Grzenia
 • pytanie o Przytór
  30.12.2014
  Witam serdecznie!
  Mam problem z odmianą nazwy dzielnicy Świnoujścia: Przytór. Nigdzie, jak do tej pory, nie znalazłam jej pełnej odmiany przez przypadki. Niektórzy robią taki wybieg: ŚwinoujściePrzytór, ŚwinoujściaPrzytór itd., inni twierdzą, że odmiana powinna wyglądać tak: M. Przytór, D. Przytora itd. Jak powinno się odmieniać tę nazwę poprawnie?
  Dziękuję już teraz za odpowiedź i pozdrawiam (przed) świątecznie
  E. D.
  Można zrobić unik i używać nieodmienionej nazwy Przytór w połączeniu z odmienianą nazwą Świnoujście. Nie jest to jednak zalecane i bywa kłopotliwe, nie zawsze bowiem pełna nazwa jest potrzebna. Proponowałabym taką odmianę: Przytora, Przytorem, o Przytorze. Wymianę samogłoski ó na o uzasadnia dodatkowo nazwa Półwysep Przytorski.
  Ewa Kołodziejek, prof., Uniwersytet Szczeciński
 • rodzajniki i przyimki oznaczające szlachectwo w zapisie nazwisk
  23.12.2014
  Szanowni Państwo,
  jakie zasady rządzą zapisem dodatkowych cząstek (takich jak tytuły i in.) przy nazwiskach obcych? J. Le Carre, G. Le Bon, S. Van Boening, H. Don Pedro, A. De Morgan, A. de Moivre, J. d'Havier, J. Le Rond d'Alembert, A. de Mello. Czy le, van, don zawsze zapiszemy wielką literą? Wygląda to tak, jakby cząstka de raz wchodziła w skład nazwiska, raz nie. Czy 'd jest zawsze skróconą formą de w tym drugim wypadku, czy jednak może się zdarzyć '?
  Z poważaniem
  Czytelnik
  Zasada rządząca zapisem tego typu nazwisk jest prosta. Wielką literą zapisujemy rodzajniki (ewentualnie zrost dwóch rodzajników lub przyimka i rodzajnika) wchodzące w skład nazwiska, np. Olivia De Havilland, Giovanni Della Casa, Charles Edouard La Haye, Eva Van Der Gucht. Przy szeregowaniu alfabetycznym nazwiska tego typu ustawiamy według pierwszej litery rodzajnika. Małą literą zapisuje się natomiast przyimki oznaczające szlachectwo, np. Jean d’Alembert, Robert-Alain de Beaugrande, Max von Sydow, Teun A. van Dijk, Johannes Hendrik van den Broek. Przyimki nie stanowią właściwej części nazwiska i nie uwzględnia się ich przy szeregowaniu alfabetycznym.
  Tym, co sprawia kłopot w tego typu sytuacjach, nie jest nieznajomość reguły rządzącej zapisem, lecz wiedza na temat tradycji zapisu nazwiska danej osoby. W przypadku mniej popularnych nosicieli nazwisk – nie uwzględnianych w słownikach ortograficznych – trzeba odwoływać się do wiarygodnych źródeł.
  Adam Wolański
 • dla nowożeńców?
  23.12.2014
  Dzień dobry!
  Chciałabym prosić o pomoc w odmianie polskich nazwisk Łoza i Boruta. Czy zapraszam Sz. P. Łozów, czy Łoza? Borutów czy Boruta? Zaznaczę, że chodzi o zaproszenie małżeństw.
  Zaprasza Pani Sz. P. Łozów i Borutów, a jeszcze lepiej Szanownych Państwa Łozów i Borutów. Czy to będzie zaproszenie na ślub? W takim razie wszystkiego najlepszego!
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nazwisko Pióro
  20.12.2014
  Dzień dobry,
  mam pytanie o odmianę nazwiska Pióro. O ile jeszcze w towarzystwie imienia lub funkcji można go chyba nie odmieniać (Janowi Pióro, o prezydencie Pióro), to co zrobić w przypadku samego nazwiska? Odmieniać? Z Piórą, o Piórze, Pióry? Niby można, ale czy to nie razi i jest poprawne?
  Łącze wyrazy szacunku
  Tomasz Chomiszczak
  Z odmienionym imieniem wolno nazwiska takiego nie odmieniać, bez imienia ani odmienionego tytułu w zasadzie powinno być ono odmieniane. Być może jednak problem jest mniej dolegliwy, niż się wydaje? Odnoszenie się do ludzi, z którymi mamy jakiś kontakt, za pomocą samego nazwiska jest nieuprzejme: wypada powiedzieć choćby z panem Pióro, a wtedy, przy odmienionym słowie pan, nazwisko można zostawić w mianowniku. Bez imion i słowa pan obywamy się tylko, gdy chodzi o osoby powszechnie znane, a zwłaszcza nieżyjące, por. sonety Petrarki lub teoria Kopernika. Rzadziej mówimy tak o żyjących, nawet gdy są to postaci ogólnie znane, por. spotkanie Putina i Obamy, ale wywiady Tomasza Lisa (wywiady Lisa brzmiałoby nieuprzejmie).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • odmiana nazw dwuczłonowych
  14.12.2014
  Szanowni Państwo,
  w jaki sposób powinno odmienić się dwuczłonową nazwę obcą Oculus Rift? Odmiana tylko pierwszej części (Oculusa Rift), drugiej (Oculus Rifta) czy też może powinienem problem obejść, zostawiając nazwę własną w spokoju (hełmu wirtualnego Oculus Rift)?
  Drugie z zagadnień dotyczy zapożyczenia z języka angielskiego servo head. Jak brzmi poprawny zapis tłumaczenia na nasz rodzimy język – serwo głowica, serwogłowica czy też może serwo-głowica?
  Z góry dziękuję za pomoc!
  1) Jest jeszcze inna możliwość, i to najlepsza: Oculusa Rifta itd.
  2) Serwogłowica.
  Jan Grzenia
 • Barbara i Warwara
  14.12.2014
  Dlaczego my mamy Barbarę i Bazylego, a Rosjanie Warwarę i Wasyla? Do tego rosyjskie „w” pisze się jak nasze „b”. Czy to tylko przypadek, czy może pomiędzy głoskami „w” i „b” jest jakaś głębsza relacja, jakieś historyczne albo fonetyczne zaszłości?
  Imiona te są pochodzenia greckiego, a u nas pojawiły się za pośrednictwem łacińskim, dlatego mamy formy Barbara, Bazyli, Beniamin itp. Języki wschodniosłowiańskie zapożyczyły je bezpośrednio z greki. W wymowie nowogreckiej zaś dawna głoska [b], zapisywana najczęściej znakami B, ß (beta), wymawiana jest jako [w], stąd formy Warwara, Wasyl, Weniamin.
  Do zapisu języków wschodniosłowiańskich używa się różnych odmian cyrylicy, której wzorcem była pisownia grecka. Z tej przyczyny znaki В oraz в oznaczają głoskę [w].
  Jan Grzenia
 • Ałma Ata czy Ałmaty?
  14.12.2014
  Szanowni Państwo,
  proszę o pomoc w rozstrzygnięciu kwestii miasta Ałmaty – taką wersję podaje Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych, więc wcześniejsze porady są już nieaktualne, zob. protokół komisji. Jak więc odmieniać to miasta, które miesiąc temu było gospodarzem Mistrzostw Świata w Podnoszenie Ciężarów? „W rozgrywanych właśnie w (tutaj nazwa, której nie potrafię odmienić)... Mistrzostwach Świata Polacy nie triumfowali”?
  W słowniku ortograficznym PWN ma Pan na razie Ałma Atę, więc proszę się nie obawiać tej nazwy. Już raczej użytkownicy tej nowej powinni się przygotować na kłopoty. Nowa forma potrzebuje czasu, aby się upowszechnić, możliwe zresztą, że między starą i nową nazwą wykształci się podział stylistyczny, jak np. między Pekinem a Beijingiem (nb. proponuję, aby Pan przeszukał archiwum poradni pod kątem tej ostatniej).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nazwisko Kur
  9.12.2014
  Szanowni państwo,
  czy nazwisko Kur odmienia się przez przypadki?
  Z wyrazami szacunku
  Jeśli jest to polskie nazwisko, wymawiane tak, jak się je pisze, i noszone przez mężczyznę, to jest odmienne: Kur, Kura, Kurowi itd.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Język polski a masoneria
  6.12.2014
  Szanowni Państwo,
  pewien popularny polityk stwierdził niedawno, że o zaprzestaniu spolszczania imion obcokrajowców w polskojęzycznych tekstach zadecydowała około pół wieku temu masoneria. Czy tak było naprawdę? Jaki jest faktyczny wpływ masonerii na kształt języka polskiego?
  Pozdrawiam
  Andrzej
  Niektórzy ludzie uważają, że o wszystkim decyduje masoneria. Mam nadzieję, że Pan nie należy do nich, bo jeśli tak, to jaki powód wierzyć moim opiniom? Może ja też uczestniczę w jakimś spisku masońskim?
  Na wszelki wypadek powiem po prostu: o wpływie masonów na odmianę nazwisk nic mi nie wiadomo.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • W ogóle nie odmieniać nazwisk?
  6.12.2014
  Szanowni Państwo,
  na naszej stronie (iberoameryka.wordpress.com) często piszemy o obecnym prezydencie Meksyku, którego nazwisko brzmi Enrique Peña Nieto (jedno imię i dwa nazwiska). Według polonistów, z którymi się konsultowaliśmy, poprawna jest deklinacja według modelu Zola + Picasso. Niestety wzbudziła ona oburzenie znacznej części redakcji, która proponuje w ogóle nie odmieniać nazwisk albo chociaż zachować pierwsze nazwisko nieodmienne, a drugie odmieniać jak Moniuszko. Która wersja jest najlepsza?
  Dziwi mnie, że redakcja proponuje „w ogóle nie odmieniać nazwisk”. Mam nadzieję, że chodziło Państwu tylko o niektóre nazwiska, głównie obce. Nazwiska – czy też nazwisk – prezydenta Meksyku też można nie odmieniać, jeśli się odmieni jego imię (Enriquego Peña Nieto). Można nawet – zgodnie z tą samą uwagą zawartą w haśle problemowym Nazwiska w Nowym/Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN – nie odmieniać prezydentowi Meksyku niczego, jeśli towarzyszy mu odmienione słowo prezydent (prezydenta Enrique Peña Nieto).
  W zasadzie nie ma nic złego w tym, żeby odmieniać wszystko, jak doradzono Państwu wcześniej, tylko że taka odmiana jest trudna, por. Enriquego Peñi Nieta (pierwszy człon przymiotnikowo, drugi jak nazwiska typu Zola, trzeci jak Picasso czy Canaletto).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • pałac prezydencki
  4.12.2014
  Szanowni Państwo,
  jakimi literami powinniśmy zapisywać pałac prezydencki? W znaczeniu przenośnym małymi, prawda? A gdy chodzi dosłownie o budynek (niekoniecznie ten w Warszawie)? W korpusie występują zarówno przykłady z dwiema wielkimi literami, jak i z dwiema małymi (to chyba wyklucza przypadek pierwszej wielkiej i drugiej małej). Zauważyłem jedynie (bez zaskoczenia), że po wielkie litery sięgamy chętniej w kontekście polskim.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Nie wiem, co ma Pan na myśli, pytając o znaczenie przenośne. Jeśli ktoś pałacem prezydenckim nazywa na przykład willę swojego sąsiada, to jest to przykład przenośni i w tym wypadku rzeczywiście należałoby użyć małych liter.
  Jeśli chodzi o pałac przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, to miał on wiele historycznych nazw pochodzących od nazwisk właścicieli, ale bardziej od nich znane jest określenie Pałac Namiestnikowski, pisane zwykle wielkimi literami, może dlatego, że właściwie też jest przenośnią: z wielu namiestników Królestwa Polskiego mieszkał w nim bowiem tylko jeden.
  Nazwa pałac prezydencki ma pisownię zróżnicowaną: pisze się ją tak, jak to właśnie zrobiłem (zwłaszcza w odniesieniu do pałaców za granicą), albo wielkimi literami, jak wiele innych nazw wtórnych, którym chcemy nadać jednostkowy charakter. Odnoszona jest przy tym nie tylko do budynku, lecz także jego pracowników i lokatorów, por. „Milczy również pałac prezydencki. Przebywający w Japonii Aleksander Kwaśniewski odmówił komentarza” (Super Express, za NKJP).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski