nazwy własne

 
W tym miejscu znajdziesz wszystko, co chcesz lub powinieneś wiedzieć o nazwach własnych. Dowiesz się, które z nich piszemy małą literą, od których powstały przymiotniki a od których nie, czy od nazwy każdej miejscowości można utworzyć nazwę jej mieszkańca. Poznasz rozstrzygnięcia problemów związanych z nazwiskami i ich odmianą. A jeśli jakiejś odpowiedzi nie znajdziesz, możesz zadać pytanie naszym ekspertom.
 • w Łosiu, w Łosiem, w Łosiach
  8.11.2015
  Łosie. Blisko Krynicy leżą (te) Łosie. Ja pytam o (to) Łosie koło Gorlic.
  Wikipedia nazwę wsi odmienia rzeczownikowo (M. = Łosie, D. = Łosia, C. = Łosiu etc., por. odmianę Międzylesia), inaczej niż nazwę łemkowskiej wsi koło Krynicy.
  Czyli podobnie, jak Polesie. Zastanawiam się, czy Łosie (od Łosia) nie jest to podobnie, jak poleskie od Polesia, pomorskie od Pomorza. Odmiana słowa Łosie powinna być nie jak słowa Polesie, a podobnie jak Poleskie. Jak by to brzmiało?
  Gdyby Łosie były powszechnie znanymi miastami, zapewne nie mielibyśmy kłopotu z odmianą ich nazw, ponieważ pamiętalibyśmy ją. Tymczasem może ona przysparzać kłopotów, ponieważ w Polsce są cztery miejscowości o nazwie Łosie, z których trzy odmieniają się według różnych wzorców. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części rejestruje:
  1. Łosie w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim,
  2. Łosie w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim,
  3. Łosie w powiecie tatrzańskim, w województwie małopolskim,
  4. Łosie w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim.
  Łosie, o które Pan pyta (to koło Gorlic), traktujemy jak rzeczownik nijaki w liczbie pojedynczej – To nasze Łosie jest piękne, Jadę do tego naszego Łosia itd. Tak samo odmienia się Łosie koło podwarszawskiego Wołomina. Przymiotnikiem obu nazw jest łoski.
  Łosie w powiecie nowosądeckim to przymiotnik w liczbie pojedynczej – To nasze Łosie są piękne, Jadę do tego naszego Łosiego, Zawdzięczamy to naszemu Łosiemu, Interesuję się Łosiem, Mieszkam w Łosiem. Nazwa ta odmienia się tak jak np. Zakopane – z końcówką -em w narzędniku i miejscowniku. Jej przymiotnikiem jest łosieński.
  Wreszcie Łosie koło Bukowiny Tatrzańskiej (stanowiące część wsi Leśnica) mają odmianę rzeczownikową, ale w liczbie mnogiej – Te nasze Łosie są piękne, Jadę do tych naszych Łosiów, Przyglądam się tym naszym Łosiom itd. Od tej nazwy nie tworzymy przymiotnika.
  Aby sprawę jeszcze skomplikować, dodam, że jest też nazwa dwuczłonowa: Łosie‐Dołęgi odnosząca się do wsi w powiecie zambrowskim (w województwie podlaskim). W niej element Łosie odmienia się, podobnie jak w nazwie wsi koło Bukowiny Tatrzańskiej, jak rzeczownik w liczbie mnogiej, jednak w dopełniaczu ma końcówkę ‐i: Jadę do Łosi-Dołęg. Jej przymiotnikiem jest łosieńsko>‐dołęski.
  Wracając do Łosia, Łosiego i Łosiów – trzy Łosie w niedalekim sąsiedztwie i trzy różne odmiany. Taka sytuacja może mieć jednak i swoje dobre strony – gdy ktoś usłyszy zdanie: Jadę z Łosia do Łosiego lub Jadę z Łosiów ku Łosiu czy Byłem w Łosiach, a teraz zmierzam ku Łosiemu, to na pewno będzie znał plany swojego rozmówcy, gdyż dzięki odmianie będzie wiedział, o którą miejscowość ma on na myśli.
  Nie bardzo rozumiem Pańskie porównanie nazwy Łosie do przymiotników poleski, pomorski, ale mam nadzieję, że moje wyjaśnienia okazały się wystarczające.
  Katarzyna Kłosińska
 • Nazwa koreańskiego miasta
  6.11.2015
  Czy nazwę południowokoreańskiego miasta Pyeongchang można, a może należy, pisać po polsku, czyli Pjongczang.
  Dziękuję, pozdrawiam. Paweł Puchalski
  Nazwy obiektów geograficznych znajdujących się poza Polską ustala Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Kraju działająca przy Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Podaje ona dwie nazwy interesującego Pana miasta: P'yongch'ang oraz Pyeongchang. Ta druga jest stosowana w oficjalnym nazewnictwie ONZ. Forma Pjongczang nie jest więc poprawna.
  Dr hab. Katarzyna Kłosińska
  1. 6.11.2015
   Każdy koreanista stwierdzi, że zapis Pjongczang jest poprawny &ndash w ramach przyjętego systemu transkrypcji. Forma proponowana przez pytającego znacznie lepiej oddaje w języku polskim wymowę koreańską, niż każda z form proponowanych przez KSNGPGK. Może jest to forma niestandaryzowana, nieznormalizowana przez przywołaną przez Panią jednostkę, ale stwierdzić kategorycznie, że nie jest poprawna, jest moim skromnym zdaniem duża przesadą (objawem niezachowania równowagi pomiędzy podejściem preskryptywnym a deskryptywnym, którą to równowagę tak ceniłem u Prof. Bańki).
   Istnieją różne systemy transkrypcji, jedne tzw. naukowe (wolę termin „ścisłe”), inne tzw. popularne, tzw. międzynarodowe i tzw. narodowe albo krajowe (np. polskie i spolszczone, co nie oznacza tego samego); w ramach każdej grupy jest wiele możliwości, a wybór jednej, drugiej czy n‑tej formy zależy od celu wypowiedzi. Dla celów, dla jakich standaryzuje obce toponimy Komisja (czy ISO), oczywiście jej decyzja może być „jedyna poprawna” (przynajmniej do czasu, gdy Komisja zmieni zdanie), ale życie jest dużo bogatsze i istnieje wiele celów, dla jakich formy proponowane w ramach tych decyzji są zdecydowanie niepoprawne. Cel każdej normalizacji określony jest (lub przynajmniej powinien być określony) we wstępie do każdego dokumentu zawierającego samą normalizację, i poza tym celem dana normalizacja nie ma zastosowania. Przypominam też, że zgodnie z polskim prawem o normalizacji, korzystanie z norm (i standardów) jest absolutnie dobrowolne, nawet w ramach celu, dla jakiego norma została przewidziana. Autor pytania nie określił, w jakim celu chce użyć takiej formy, ale gdyby chciał jej użyć np. w powieści o Korei, zdecydowanie polecałbym formę zaproponowaną przez niego, bo przynajmniej polski czytelnik wiedziałby, jak przeczytać taką nazwę (ta forma dość dobrze oddaje te wymowę). Z kolei w przewodniku po Korei polecałbym formę nazwy stosowaną przez administrację koreańską na drogowskazach, a nie przez KSNGPGK. Jeszcze inną formę zalecałbym bibliotekarzom.
   Maciej St. Zięba
  2. 6.11.2015
   Dziękuję Panu Maciejowi Ziębie za wyjaśnienia. Ponieważ nie jestem orientalistką, nie mogłam ocenić, czy forma podana przez korespondenta jest niepoprawna, czy tylko nieskodyfikowana. Rozstrzygnięcia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Kraju były na ogół traktowane jako normatywne, a rejestrowane w jej wykazach formy są zalecane w publikacjach o charakterze oficjalnym. W związku z uzupełnieniami pana Macieja Zięby łagodzę swoją opinię o formie Pjongczang – jest to nazwa nieskodyfikowana.
   Katarzyna Kłosińska
 • Wysoka - w Wysokiej
  2.11.2015
  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie do odmiany nazwy miejscowości Wysoka. Mamy rodzinny sporek o to, czy powinno się nazwę tę odmieniać: Wysoka, Wysokiej czy Wysoka, Wysoce itp. Ten drugi wzór obowiązuje ponoć pod Częstochową. We Wrocławiu natomiast odmieniamy jak przymiotnik.
  Jak jest poprawnie?
  Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
  AK
  Zapis i odmianę nazw miejscowości znajdujących się w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. Wykaz ten rejestruje 27 miejscowości o nazwie Wysoka oraz kilkanaście dwuczłonowych - z Wysoką jako pierwszym elementem (Wysoka Głogowska, Wysoka Wielka, Wysoka Wieś itd.).
  Wszystkie one mają odmianę przymiotnikową: (do) Wysokiej, (dzięki) Wysokiej, (na) Wysoką, (z) Wysoką, (o) Wysokiej.
  Nie powinniśmy mieć zatem kłopotu z używaniem tej nazwy.
  Dr hab. Katarzyna Kłosińska
 • Caldarar
  14.10.2015
  Jak odmienia się nazwisko Caldarar?
  Jeśli mamy je odmieniać, to według pisowni, tzn. Caldarara, Caldararowi itd. Wymowa jest bodaj też zakończona spółgłoską, ale jeśli nawet ktoś mówi [caldara], to i tak nie polecam wzorca odmiany żeńskiej (Caldary, Caldarze itd.). Żeńskie nazwisko o takiej postaci jest nieodmienne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Tony
  14.10.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałabym dowiedzieć się, jaka jest zasada odmiany imienia Tony? Czy w ogóle dopuszczalne jest nieodmienianie imienia Tony – np. czy można napisać Szkoła im. Tony Halika?
  Pozdrawiam
  Ewa Zadrożna
  Tony to skrócona wersja angielskiego imienia Anthony. Oba można odmieniać tak samo: Tony'ego jak Anthony'ego, Tony'emu jak Anthony'emu, Tonym jak Anthonym (to drugie jest w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN). Można też ich nie odmieniać, zwłaszcza jeśli odmienione jest nazwisko. Tak więc w nazwie Szkoła im. Tony Halika nie ma nic złego, zresztą szkół mających tego patrona – tak właśnie zapisanego – trochę w Polsce już jest.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nazwisko Łoś
  14.10.2015
  Szanowni Państwo,
  czy moje nazwisko powinno się odmieniać? Na przykład: z Danielem Łosiem czy z Danielem Łoś, dzięki Danielowi Łosiowi czy dzięki Danielowi Łoś?
  Powinno, proszę odmieniać.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • tajemnicze odmienne nazwisko
  29.06.2015
  Witam.
  Mam problem z moim nazwiskiem, a raczej jego odmianą. Uważam, że mojego nazwiska nie powinno się odmieniać. Moja nauczycielka uważa odwrotnie.
  Powinienem zdradzić Twoje nazwisko, żeby czytelnicy poradni wiedzieli, o czym mówimy, ale skoro sama tego nie zrobiłaś, to nie śmiem. Wobec tego powiem tylko, że jest to nazwisko zakończone na -a, niemieckiego pochodzenia, ale bardzo dobrze przyswojone. Tego typu nazwiska w polszczyźnie odmieniamy, i to bez wahania. Nie dziwię się więc nauczycielce, ciekaw byłbym natomiast Twoich argumentów za brakiem odmiany.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Gołańcz
  28.06.2015
  Szanowni Państwo,
  czy notowany w niektórych słownikach dopełniacz Gołańcza (niezgodny zarówno z miejscowym zwyczajem, jak i z Wykazem urzędowych nazw miejscowości) można uznać za błąd?
  Na stronie internetowej miasta i gminy Gołańcz nazwa ta ma rodzaj żeński, np. „Pisana historia Gołańczy rozpoczyna się w 1222 roku”. W Wykazie urzędowych nazw miejscowości nie sprawdzałem, ale z Pana listu domyślam się, że tak samo. Wśród „niektórych słowników” jest WSO PWN. Ogólnie biorąc, jeśli ani zwyczaj językowy, ani dokument urzędowy nie przemawiają za rozwiązaniem przyjętym w słowniku, to rozwiązanie to prawdopodobnie powinno zostać zmienione.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nazwiska jednak odmienne
  22.06.2015
  Dzień dobry!
  Chciałabym zapytać, czy należy odmieniać nazwiska typu Stalęga, Bartoszko, Ronij, Miśkowiec? Państwo Stalęgowie, Bartoszkowie, Ronijowie? A już zupełnie nie wiem, co począć z ostatnim nazwiskiem. Będę bardzo wdzięczna za udzielenie informacji zwrotnej.
  Z poważaniem
  Beata Lipowicz
  Wszystkie wymienione nazwiska są odmienne. Jeśli zaprasza Pani gości na ślub, to zaproszenie należy skierować do państwa (w zaproszeniu wielką literą: Państwa) Stalęgów, Bartoszków, Ronijów i Miśkowców. Jeśli zaprasza Pani mężczyzn o tych nazwiskach, to właściwe formy brzmią: Pana Stalęgę, Pana Bartoszkę, Pana Ronija i Pana Miśkowca. Jeżeli jednak kieruje Pani zaproszenie do kobiet, to trzy ostatnie nazwiska pozostaną nie odmienione: Panią Stalęgę, ale Panią Bartoszko, Panią Ronij, Panią Miśkowiec. Dla kurtuazji należy dodać słowo szanowny, np. „X i Y mają przyjemność zaprosić Szanownych Państwa Bartoszków / Szanownego Pana Bartoszkę / Szanowną Panią Bartoszko na...”.
  W dokumentach urzędowych niektóre typy nazwisk, skądinąd odmiennych, bywają nie odmieniane. Zdarza się, że nosiciel nazwiska, mając wybór między formą odmienioną i nie odmienioną, skłania się ku tej ostatniej ze względów estetycznych (de gustibus non est disputandum). W zaproszeniu ślubnym byłoby jednak wyjątkowo niefortunnie naśladować zwyczaje urzędowe, więc jeśli nie jest tak, że któraś z wymienionych osób nie życzy sobie, aby odmieniano jej nazwisko, to proszę odmieniać bez wahania.
  Być może kontekst ślubny w wypadku Pani pytania jest nie na miejscu (pytanie nie daje podstaw do takiej interpretacji), ale miesiąc mamy dobry na śluby i wiele pytań kierowanych do naszej poradni wyraźnie ślubów dotyczy, więc proszę o wybaczenie, jeśli nie w porę chcę Panią wydać za mąż.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • zapis nazwy kościoła
  21.06.2015
  Dzień Dobry,
  chciałabym zapytać jak powinna brzmieć w zaproszeniu ślubnym nazwa kościoła w którym odbędzie się uroczystość. Pełna nazwa parafii to: Rzymskokatolicka Parafia Katedralna p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach.
  Czy możemy napisać, że uroczystość odbędzie się w katedrze/kościele katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach? Chodzi mi o wielkość liter w słowie kościół/katedra oraz skrót pw.
  Dziękuję.
  Powinno być: katedra (lub kościół katedralny) pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach. Oznacza to, że pisownia proponowana przez Panią jest prawidłowa.
  Jan Grzenia
 • Bielinski
  21.06.2015
  Szanowni Państwo,
  nieraz już przychodziło Państwu odpowiadać na pytania dotyczące polonizacji imion (np. Włodzimierz Lenin, lecz Władimir Putin) i wiem, że obecnie zaleca się tego nie robić. Chciałbym jednak spytać się o polonizację rosyjskich nazwisk. Otóż co począć przykładowo z nazwiskiem słynnego krytyka literackiego, a Белинский go zwano. Czy powinniśmy pisać Bieliński, Bielinski, czy wręcz Bielinskij (przyznam, że spotkałem się z każdym wariantem).
  Z góry dziękuję za odpowiedź!
  Najlepszym wariantem, zgodnym z regułą [313] Wielkiego słownika ortograficznego PWN, jest Bielinski (forma ta występuje w encyklopediach WN PWN). Zaakceptować należy też formę Bieliński, która pojawia się w poważnych publikacjach, a zwłaszcza w tytule i treści monografii Wissarion Bieliński i romantyzm rosyjski Józefa Borsukiewicza (PWN, Warszawa 1975).
  Jan Grzenia
 • Wasilew jako nazwisko żeńskie
  21.06.2015
  Dzień dobry,
  chciałabym Państwa zapytać o odmianę nazwiska Wasilew. Jest to nazwisko bułgarskie, kobiety w tej rodzinie piszą się Wasilewa. Sama niebawem przyjmę to nazwisko po mężu i chciałabym mieć stuprocentową pewność, że poprawna odmiana w przypadku kobiet to Wasilewa, a nie Wasilew.
  Rozumiem, że przyjmie Pani to nazwisko jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej. W takim razie w dokumentach wystąpi ono w formie Wasilew.
  Mówiący po polsku użyją wyrażenia pani Wasilew, ewentualnie, choć raczej rzadko, pani Wasilewowa.
  Wasilewa jest bułgarskim odpowiednikiem naszych rzadko dziś używanych form żeńskich typu Wasilewowa, Wasilewówna. Jeśli ktoś takiej formy użyje, powie, że „zna Wasilewą”, „rozmawiał o Wasilewej”.
  Zasadniczo jednak żeńskie nazwisko Wasiliew jest w języku polskim nieodmienne.
  Jan Grzenia
 • parański
  17.06.2015
  Dzień dobry.
  Największym skupiskiem brazylijskiej Polonii jest stan Parana. Powstało nawet określenie parańska Polonia, które można spotkać w tekstach na jej temat. Moje pytanie dotyczy poprawności tego przymiotnika, który nie występuje w żadnym ze słowników. Idąc dalej tym tropem, ciekawi mnie czy można swobodnie na podobnej zasadzie tworzyć przymiotniki od każdej obcojęzycznej nazwy geograficznej, np kurytybski od Kurytyby. Czy istnieją jakieś reguły w tym względzie?
  Pozdrawiam
  Przymiotnik parański w haśle Parana wymienia Jan Grzenia w Słowniku nazw geograficznych. W tym samym słowniku jest hasło Kurytyba z przymiotnikiem kurytybski. W części wstępnej podano m.in. informacje o modelach tworzenia przymiotników od nazw geograficznych. Oczywiście nie każdy taki przymiotnik faktycznie jest używany. Na przykład w haśle Oslo wymieniony słownik informuje: „jednowyrazowych nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie używa się”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Lucas
  12.06.2015
  Chciałabym się dowiedzieć, jak prawidłowo odmienić francuskie imię męskie Lucas (wymawiane [luka]). Słownik ortograficzny podaje, że imiona obcojęzyczne kończące się w wymowie na -a się odmieniają, ale co jeśli imię w wymowie kończy się na -a, a w pisowni na spółgłoskę? Jeśli np. rozmawiamy z mężczyzną o imieniu Lucas, to rozmawiamy z Lucasem czy z Luką?
  Odmieniamy to imię zgodnie z jego pisownią: Lucasa, Lucasowi, Lucasem, Lucasie. I wymawiamy też zgodnie z pisownią: [lukasa], [lukasowi] itd. Jedynie w mianowniku powiemy [luka]. Sytuacja jest więc podobna jak np. w wypadku nazwiska Marat, wymawianego w mianowniku [mara], odmienianego zgodnie a pisownią: Marata [marata], Maratem [maratem], Maracie [maraće].
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • mieszkańcy Raciążka
  8.06.2015
  Dzień dobry,
  chciałabym dowiedzieć się, jak prawidłowo utworzyć nazwę mieszkańca Raciążka. Podobno w słowniku ortograficzno-fleksyjnym jest zapisana forma raciążanin. Ale co wtedy z mieszkańcami Raciąża? Czy to powinno być podobnie jak z mieszkańcami Szczecina i Szczecinka? Proszę o odpowiedź.
  Prawidłowe formy to raciążczanin, raciążczanka (zbiorowa raciążczanie). Nie wiem, o jaki „słownik ortograficzno-fleksyjny” chodzi, ale problem jest słowotwórczy, a w tej dziedzinie za najbardziej autorytatywne źródło należy uważać Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, który takie właśnie formy podaje.
  W Raciążu zaś mieszkają raciążanie, analogia do Szczecina i Szczecinka oczywiście jest, ponieważ mieszkańcy tych miast to szczecinianie i szczecinczanie.
  Jan Grzenia
 • nazwiska żon i córek
  7.06.2015
  Witam.
  Czy nazwiska zakończone na -ski (tak jak moje – Galkowski), mają swoje formy odojcowskie i odmężowskie? Normalnie brzmi nazwisko Galkówna, natomiast dziwne wydaję mi się nazwisko Galkowa, dlatego zwracam się z pytaniem.
  Od nazwisk na -ski (a także -cki, -dzki) nie tworzy się nazwisk żon ani córek za pomocą przyrostków. Żeńskie odpowiedniki takich nazwisk mają zakończenie -ska, -cka, -dzka, ale dotyczą wszystkich kobiet, a nie tylko żon i córek. Nazwiska Galkowa i Galkówna mogłyby nosić żona i córka mężczyzny o imieniu Galka, Galko lub Galek. Proces tworzenia nazwisk żon i córek nie jest już żywy, ponieważ kobiety nie chcą, aby postrzegano je przez pryzmat męża czy ojca. Niektóre z nich noszą takie nazwisko ze względu na tradycję rodzinną lub dla jego urody, ale nie jest to częste. Zresztą w dokumentach, np. w dowodzie osobistym, żona np. Kowala jest Ireną Kowal, nie Ireną Kowalową.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • odmieniać, nie odmieniać?
  3.06.2015
  Dzień dobry,
  na wstępie przepraszam za wszystkie błędy językowe, jakie popełnię, wciąż się uczę. Co do samego pytania: czy każde nazwisko trzeba odmieniać? Chodzi mi tu tylko i wyłącznie o formę liczby mnogiej w dopełnieniu. Czy istnieje zasada nakazująca odmianę nazwisk? Dzisiaj pojawił się spór na ten temat. Dotyczył mojego nazwiska: Gemzik. Czy jeżeli np. zapraszam, to należy odmienić Państwa Gemzików, czy lepiej zostawić zwykłe Państwa Gemzik?
  Dziękuję i pozdrawiam
  Zasadniczo staramy się odmieniać nazwiska, jeśli tylko jest to możliwe. O tym, jakie nazwiska są nieodmienne, a jakie mogą być być nie odmieniane, informuje szczegółowo np. hasło problemowe NAZWISKA w Nowym/Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN. Jeśli chodzi o nazwisko Giemzik, to nie ma z nim kłopotu: kiedy jest noszone przez mężczyznę, odmienia się jak słowo guzik, np. Giemzika, Giemzikowi, Giemzików, oczywiście z wyjątkiem biernika lp (Giemzika), mianownika lm (Giemzikowie) i biernika lm (Giemzików). Kiedy to samo nazwisko jest noszone przez kobietę, to nie jest odmieniane.
  Zaproszenia lepiej kierować do państwa Giemzików niż państwa Giemzik. Ta druga forma występuje czasem w polszczyźnie urzędowej, poza nią nie jest godna polecenia. W bezpośrednich zwrotach do adresata słowo państwo piszemy wielką literą, np. „Z okazji... zapraszamy Państwa Giemzików...”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego