nazwy własne

 
W tym miejscu znajdziesz wszystko, co chcesz lub powinieneś wiedzieć o nazwach własnych. Dowiesz się, które z nich piszemy małą literą, od których powstały przymiotniki a od których nie, czy od nazwy każdej miejscowości można utworzyć nazwę jej mieszkańca. Poznasz rozstrzygnięcia problemów związanych z nazwiskami i ich odmianą. A jeśli jakiejś odpowiedzi nie znajdziesz, możesz zadać pytanie naszym ekspertom.
 • nazwy osiedli
  27.11.2014
  Witam serdecznie.
  Proszę o wyjaśnienie. Interesuje mnie prawidłowa nazwa OSIEDLE KASZUBSKIE. Dodam, że adres budynku to: osiedle Kaszubskie 27. Według mnie i słownika PWN (zasada nr 18.25.1) „jeśli stojący na początku nazwy wielowyrazowej wyraz ulica, kościół, klasztor (...) jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy – wielką literą”, np. osiedle Zawodzie. Czy więc poprawnie zapisałam adres – osiedle Kaszubskie 27?
  Pozdrawiam
  W świetle przywołanej zasady pisowni ma Pani prawo napisać osiedle Kaszubskie. Kłopot ze stosowaniem tej zasady polega jednak na tym, że często nie wiadomo, czy dany wyraz „jest tylko nazwą gatunkową”, czy właściwą częścią nazwy własnej. O tym decyduje twórca nazwy, np. inwestor osiedla, i jeśli uzna, że nazwą własną jest Osiedle Kaszubskie, to nie można mu nakazać zmiany decyzji. Zresztą zacytowany przez Panią WSO PWN pośrednio potwierdza to w haśle osiedle: znajdziemy tam powtórzone za częścią wstępna słownika osiedle Zawodzie, ale także Osiedle Młodych.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Datta i Dagga
  26.11.2014
  Jak odmienić nazwiska: Datta i Dagga?
  Pozdrawiam
  Krzysztof
  Datta odmienia się jak Violetta, a Dagga jak kogga, czyli Datty i Daggi, Datcie i Dagdze, Dattę i Daggę, Dattą i Daggą. Liczba mnoga nie powinna sprawiać kłopotów, w każdym przypadku zachowuje się podwojone tt lub gg.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Dublin
  26.11.2014
  Szanowni Państwo,
  byłabym wdzięczna za pomoc w następującej sprawie, mianowicie która wersja wymowy nazwy miasta Dublin jest prawidłowa: [dublin] czy [dablin]?
  Pozdrawiam,
  Anna Compa
  Starsze wydawnictwa, na przykład Słownik poprawnej polszczyzny (red. W. Doroszewski, 1973) lub Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej (W. Lubaś, S. Urbańczyk, 1993), podają tylko wymowę [dublin], nowsze, np. Słownik nazw własnych (J. Grzenia, 1998) lub Nowy słownik poprawnej polszczyzny (red. A. Markowski, 1999), podają dwa warianty – [dublin] i [dablin]. Drugi wariant określają, odpowiednio, jako mniej tradycyjny lub rzadszy. Możliwe jednak, że dziś wcale nie jest on rzadszy, gdyż znajomość języka angielskiego rośnie, a znajomość tradycji maleje (bądź, jeśli ktoś woli: dawne tradycje odchodzą w przeszłość, a tworzą się nowe).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Twer i twerski
  23.11.2014
  Jak zapisujemy nazwę miasta w Rosji: Twer czy Twier? Twerski czy twierski?
  Twer i twerski.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • pytania dwa
  19.11.2014
  1. Mam problem z odmianą nazw ulic, np. oficjalna nazwa ulicy brzmi Wielka Skotnica. Czy powinienem odmieniać przy ul. Wielka Skotnica, czy przy ul. Wielkiej Skotnicy? Kiedy nazwa ulicy odpowiada na pytanie kogo?, czego?, takiego problemu nie ma.
  2. Jak odmieniać nazwisko Madeja? Madei, Madeji czy Madeii?​
  Nie zawsze nazwa ulicy odpowiada na pytanie: kogo? czego? Na przykład zakopiańska Droga do Białego ma inną strukturę i powiemy albo „Mieszkam przy Drodze do Białego”, albo „Mieszkam przy ul. Droga do Białego”.
  Skotnica – jak informuje słownik Doroszewskiego – to w gwarach droga, którą wypędzano bydło na pole, dawniej też wspólne pastwisko za wsią. Mysłowicki portal mieszkańców potwierdza, że wzdłuż ulicy Wielka Skotnica (zapewne o tę ulicę chodzi w pytaniu) pędzono dawniej bydło na sprzedaż. W portalu tym, jak również na wielu innych stronach WWW nazwy wymienionej ulicy się nie odmienia. Co prawda, bywa ona też często odmieniana, ale ze względu na jej genezę lepiej pozostawić ją w mianowniku. W przeciwnym razie może nasuwać się mylna interpretacja dzierżawcza: ulica – czego? – Wielkiej Skotnicy. Poza tym analogia do Drogi do Białego jest oczywista. Albo więc „Mieszkamy przy Wielkiej Skotnicy”, albo „Mieszkamy przy ul. Wielka Skotnica”.
  Jeśli chodzi o drugie pytanie, to odpowiedź jest prosta: MadejaMadei jak choćby rejarei.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • suski
  7.11.2014
  Ostatnio przejeżdżałem przez powiat suski. Myślałem, że miastem powiatowym jest miasto Susz. Zdziwiłem się, że chodziło o Suchą Beskidzką. Zdaję sobie sprawę, że pewnie moja intuicja językowa mnie zawiodła, bo ktoś z językoznawców musiał pozytywnie zaopiniować taką nazwę powiatu. Moja pytania:
  1. Czy nie lepiej brzmiałby np. powiat suchecki? Czy wersja taka mija się z zasadami odmiany nazw miast?
  2. Jak brzmiałaby nazwa powiatu utworzona od miasta Susz?
  Pozdrawiam serdecznie
  T. Kowalik
  Ad 1. Chodzi tu o słowotwórstwo, nie o odmianę. Przymiotniki od nazw miast tworzy się, dodając przyrostek -ski do podstawy słowotwórczej, a na ogół jest to proste (radomski, wrocławski itd.). Niekiedy jednak tworzą się trudne do wymówienia zbitki spółgłoskowe, które ulegają uproszczeniu, stąd takie przymiotniki, jak np. gdański, suwalski.
  Od nazwy Sucha, a mamy co najmniej kilkanaście miejscowości o tej nazwie, można by tworzyć inne przymiotniki, nie jet to jednak potrzebne. Przymiotnik suski jest znany od wielu wieków, stoi za nim tradycja i utrwalony zwyczaj językowy (w dokumentach z końca XVI w. jest wzmianka o Kasprze Suskim z Suchej, a więc przymiotnik musi być jeszcze starszy, zwłaszcza że ta miejscowość nad Skawą istniała prawdopodobnie już w XIII w.). Zastępowanie utrwalonego przymiotnika innymi wymagałoby sporo wysiłku, a potencjalne formy suchecki czy suchowski wcale nie będą lepsze, bo powstaną wątpliwości co do nazwy miejscowości (Suchety? Suchów?). Wreszcie trzeba powiedzieć, że przymiotnik suski wcale nie jest osobliwy, skoro są też czeski, włoski, wałbrzyski.
  Ad 2. Nie trzeba tu tworzyć form hipotetycznych, bo powiat suski (od Susz) istniał w latach 1945–58.
  Jan Grzenia
  Pokaż odpowiedź
 • Kowalski jako nazwisko obcokrajowca
  7.11.2014
  Szanowni Eksperci!
  Jeśli mamy do czynienia z odmianą nazwiska obcokrajowca, które brzmi np. Kowalski, to czy odmieniamy je tak, jakby był Polakiem, czy też np. w dopełniaczu z apostrofem (Kowalski’ego). Problem nie jest wydumany – chodzi o mieszkańca przedwojennego Gdańska, który, będąc Niemcem, miał polskojęzyczne nazwisko.
  Z poważaniem
  Iwona
  Nazwisko to należy odmieniać jak nazwisko Polaka, narodowość nie ma tu znaczenia, ważna jest forma. Co innego, gdyby nazwisko miało anglojęzyczną formę Kowalsky, wtedy trzeba by w dopełniaczu i celowniku użyć apostrofu.
  Jan Grzenia
  Pokaż odpowiedź
 • pomnik Czterech Śpiących?
  6.11.2014
  Jaki powinien być zapis zwyczajowej nazwy pomnika Braterstwa Broni Polsko-Radzieckiej: pomnik „czterech śpiących”, pomnik „Czterech śpiących”, pomnik „Czterech Śpiących” czy pomnik Czterech Śpiących? Wydaje mi się, że skoro to nazwa niedosłowna, to wskazane byłoby użycie cudzysłowu, a ponieważ ani określenie czterej śpiący, ani żadne z jego słów składowych nie jest samo w sobie nazwą własną, to nie trzeba używać wielkiej litery.
  Będę wdzięczna za wyjaśnienie
  Nazwa jest nieoficjalna, ale odpowiednia zasada ortografii (w WSO PWN ma ona numer [82]) nie ogranicza użycia wielkich liter w pisowni nazw budowli do nazw oficjalnych. Można więc pisać pomnik Czterech Śpiących.
  Myślę, że pisownia małymi literami jest też dopuszczalna, ale wtedy dla jasności ujmowałbym nazwę w cudzysłów: pomnik „czterech śpiących”. Łączenie cudzysłowu z wielkimi literami nie wydaje mi się konieczne.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Opatija
  3.11.2014
  Szanowni Państwo,
  jak należy odmieniać nazwę chorwackiej miejscowości Opatija?
  Za odpowiedź z góry dziękuję.
  Wzorem odmiany może być rakija, przywołana w dwóch poradach w kontekście innych, podobnych przykładów. Proszę odszukać rakiję w poradnianym archiwum.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Stawki w Warszawie
  2.11.2014
  Jak odmienić nazwę ulicy Stawki w Warszawie? Według Wikipedii nazwa pochodzi od pierwotnego jej położenia w okolicy glinianek i stawów. Wnioskuję więc, że jest to forma liczby mnogiej rzeczownika stawek i odmiana powinna być standardowa. Spotkałem się jednak (również Wikipedia) ze zwrotami „południowa strona Stawek”, „zmieniono przebieg Stawek”. Jeśli nazwa rzeczywiście pochodzi od stawku, czyli małego stawu, to nie powinno być południowa strona Stawków, zmieniono przebieg Stawków?
  Gdyby tylko geneza słowa miała decydować, to musielibyśmy mówić o południowej stronie Stawków. Mieszkańcy Warszawy kojarzą jednak nazwę ulicy Stawki ze stawką raczej niż stawkiem i tworzą dopełniacz Stawek. Mówią ponadto „Pracuję na Stawkach”, rzadziej „Pracuję na Stawki”, czyli zwykle odmieniają, ale nie zawsze.
  O odmianę ulicy pytałem znajomą osobę z Wydziału Psychologii UW, który przy ul. Stawki w Warszawie ma swoją siedzibę. Stawką byłą wiarygodność naszej poradni. Czytelnicy podbijają stawkę, zadając coraz trudniejsze pytania (mam wrażenie, że poradnia sama kształci coraz bardziej wymagających czytelników). Tym razem pytanie nie było trudne, ale było ciekawe.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • pan Golenia
  30.10.2014
  Musiałam ostatnio odmienić męskie nazwisko Golenia i – kiedy próbowałam odnieść go do słów, które moim zdaniem mogłyby zasugerować jakiś rodzaj odmiany, tj. mania albo kania – zaczęłam mieć wątpliwości. Czy dyplom jest przeznaczony dla Jana Goleni czy Golenii? Jak wyglądałaby odmiana nazwiska, gdyby brzmiało ono Goleń? Przeczytałam gdzieś odmianę Goleni, ale bardziej sensownie brzmi dla mnie w tym przypadku Golenia.
  Nieraz w poradni zachęcałem do lektury tej czy innej odpowiedzi dr. Jana Grzeni i teraz też tak czynię, gdyż po pierwsze w jego poradach jest na pewno odpowiedź na Pani pytanie, po drugie odmiana jego nazwiska sama stanowi odpowiedź. Powiemy bowiem: kogo? czego? – Goleni (jak Grzeni), komu? czemu? – Goleni, kogo? co? – Golenię, z kim? czym? – Golenią. Nie jest to nazwisko obce, więc formy dopełniacza i celownika zapiszemy z pojedynczym, a nie podwójnym i.
  Gdyby mężczyzna nazywał się Goleń, to odmienialibyśmy jego nazwisko jak rzeczowniki męskie typu jeleń, dopełniacz i biernik Golenia.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Delaville Le Roulx
  26.10.2014
  Szanowni Państwo,
  trudziłem się ciemną nocą nad odmianą nazwiska pewnego badacza zakonów rycerskich. Powiemy: „W pokoju siedzi Joseph Marie Antoine Delaville Le Roulx, ale „Nie ma... J.M.A. Delaville Le Roulx’a? Delaville’ a Le Roulx’a? Czy może – do tej wersji bym się przychylał – „Nie ma Delaville’a Le Roulx? Podobnie – „Nie ma Jacquesa Le Goff...a?
  Z wyrazami szacunku
  Marek Szczygielski
  „Nie ma Le Goffa, Le Roulxa” (bez apostrofu) – taka byłaby najprostsza odpowiedź. Niestety problem jest bardziej skomplikowany. Drugie z tych nazwisk jest złożone, co utrudnia odmianę, ale i tu sobie poradzimy.
  Zasada ogólna stwierdza, że odmieniać należy obydwa człony. Takie formy byłyby więc wzorcowe: DB. Delaville’a Le Roulxa, C. Delaville’owi Le Roulxowi, N. Delaville’em Le Roulxem, Ms. Delaville’u Le Roulxie. Apostrof wystąpi tylko po pierwszym nazwisku, ponieważ jest ono zakończone na nie wymawiane -e.
  W przypadku nazwisk złożonych dość częsta jest praktyka odmieniania jedynie drugiego członu (łatwo ją zaobserwować na przykładzie często używanego nazwiska Korwin-Mikke). Do zaakceptowania jest wobec tego wariant z odmienianym jedynie drugim członem, np. DB. Delaville Le Roulxa. Wariant z odmianą ograniczoną do nazwiska pierwszego lepiej odrzucić, bo trudno uzasadnić, dlaczego drugie nazwisko miałoby pozostawać nie odmieniane, skoro występuje w pozycji wyróżnionej.
  Można też skrócić nazwisko do drugiego członu. Oczywiście wcześniej trzeba je podać w pełnym brzmieniu, nie można też skracać nazwiska w opisach bibliograficznych. Ze względów praktycznych byłoby to jednak najlepsze rozwiązanie.
  Jan Grzenia
  Pokaż odpowiedź
 • do macdonalda i kfc?
  26.10.2014
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie pisownia niektórych nazw własnych używanych w znaczeniu pospolitym. Przeczytałem poradę nt. wyrazu iPod, ale chciałbym się upewnić co do innych przykładów. Kiedy wybieram się do najbliższego baru sieci McDonald, idę do mcdonalda? Jeśli jednak bardziej odpowiada mi oferta firmy KFC, to przekąszę coś w wybranym kfc? A co, jeśli któryś z tych wyrazów użyty w znaczeniu pospolitym rozpoczyna zdanie?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Zasady pisowni nie rozstrzygają jednoznacznie tak skrajnych przypadków, ale już kilka razy mieliśmy okazję zmierzyć się z podobnymi problemami (proszę w archiwiu poradni poszukać tekstów o nazwach BMW i IBM). Odpowiadam więc, nawiązując do dawnych analiz problemu.
  Zapisy „Idę do mcdonalda lub kfc” (baru marki McDonald’s, KFC) należy uznać za sensowne i prawidłowe. Nietrudno tu odróżnić markę od obiektu tej marki. Warto też pamiętać o spotykanych czasem, a opartych na wymowie zapisach mekdonald, kejefsi, w których raczej niepodobna używać wielkich liter. Wprawdzie, jak wynika z analizy tekstów internetowych, zapisy te (zwłaszcza drugi) bywają żartobliwe i/lub ironiczne, ale potwierdza to tylko użyteczność pisowni małymi literami.
  Jeśli taki wyraz rozpoczyna zdanie, musimy go traktować jak każdy inny rzeczownik pospolity. Oznacza to, że powinniśmy pisać „Kfc, w którym pracuję...” , „Bmw mojego ojca...” (podobnie zapiszemy na początku zdania np. skrótowiec bhp).
  Jan Grzenia
  Pokaż odpowiedź
 • Policzna
  20.10.2014
  Proszę o wyjaśnienie jak prawidłowo odmieniamy nazwę miejscowości Policzna (woj. mazowieckie, pow. zwoleński). Jan Kowalski urodzony w Policznie? Czy też – Jan Kowalski urodzony w Policznej?
  Pozdrawiam
  Marcin Sołtysiak
  Policzna w powiecie zwoleńskim odmienia się rzeczownikowo, a więc kogo? czego? - Policzny, w kim? czym? – w Policznie. Jest inna Policzna, w powiecie hajnowskim, i ta ma odmianę przymiotnikową. Jan Kowalski urodzony koło Hajnówki mieszkałby więc w Policznej.
  Informacje te przytoczyłem za Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • nazwisko Rajchel
  15.10.2014
  Dzień dobry,
  jak odmienić męskie nazwisko RajchelRajchla czy Rajchela, Rajchlem czy Rajchelem, Rajchlu czy Rajchelu itd.?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Bożena Z.
  Odmiana nazwisk na -el, o ile nie są tożsame z nazwą pospolitą (np. Wróbel), jest chwiejna: niektóre zachowują -e- w przypadkach zależnych, inne nie. W polskiej Wikipedii postać Rajchla przeważa liczebnie nad Rajchela, ale kwerenda za pomocą wyszukiwarki Google na polskich stronach WWW daje odwrotny wynik. W tej sytuacji, jeśli nie ma powodów przypuszczać, że użytkownik nazwiska Rajchel lub jego rodzina życzyliby sobie inaczej, odmieniałbym je z zachowaniem -e-, tzn. Rajchela, Rajchelowi itd.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Sinko i Sidorkiewicz
  15.10.2014
  Szanowni Państwo,
  w TVN24 jest reporter Mariusz Sidorkiewicz. Jego nazwisko czytane cały czas jest twardo: „s-idorkiwiecz”, podczas gdy mnie w szkole jeszcze uczono, że powinno takie zestawienia czytać się miękko: „ś-idorkiewicz”. Czy to jest błąd?
  Z poważaniem
  Podobny przykład to nazwisko Sinko, noszone m.in. przez filologa Tadeusza Sinkę: niektórzy wymawiają je półmiękko: „s-inko”, choć sam zainteresowany stosował wymowę miękką: „śinko”. Wymowę z inicjalnym „ś” podano też w Słowniku poprawnej wymowy polskiej (W. Lubaś, S. Urbańczyk), gdzie wymowę półmiękką napiętnowano wprost jako błąd.
  Jeśli rzeczywiście jest tak, jak Pan napisał, czyli że koledzy pana Mariusza Sidorkiewicza z TVN24 stosują wymowę z półmiękkim "s-", to widocznie dzieje się to z jego aprobatą. Nie będę dociekał przyczyn. Najogólniej biorąc, z określonym brzmieniem związane są określone skojarzenia i niektóre dźwięki mogą się wydawać mówiącym np. bardziej prestiżowe od innych.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • rozkład Pareto czy Pareta?
  14.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy należy odmieniać nazwisko Vilfreda Pareto (optymalny w sensie Pareto, rozkład Pareto – czy właśnie Pareta)? Pareto był Włochem urodzonym we Francji. Zgodnie z SJP nazwiska włoskie zakończone na -o powinny być odmieniane. Jednak przez wiele lat spotykałem się z formą nieodmienioną i nadal, zwłaszcza w tekstach drukowanych, ta forma dominuje – również w korpusie językowym. Czy nazwa od nazwiska może stać się terminem fachowym, który nie podlega regułom odmiany nazwisk?
  Nie tylko w terminach fachowych, ale też i w odniesieniu osobowym tego typu nazwiska mogą się nie odmieniać, jeśli odmieniamy w kontekście imię lub tytuł, zob. np. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, hasło problemowe nazwiska, punkt III, podpunkt 3, s. 1694 (w wydaniu z 1999 r.). W wyrażeniach optymalny w sensie Pareto, rozkład Pareto wprawdzie nie ma w sąsiedztwie imienia ani tytułu w apozycji, który mógłby wskazywać na określony przypadek, ale życie pokazuje, że jak się powiedziało A, to kiedyś trzeba będzie powiedzieć B. Innymi słowy, przewiduję dalszą liberalizację normy w zakresie odmiany niektórych nazwisk obcych. Używanie ich w terminach naukowych (jak w pytaniu) może temu procesowi torować drogę.
  Czy jednak warto ów proces przyspieszać, mam wątpliwości. Godne uwagi, że chociaż na stronach WWW rozkład Pareta ustępuje liczebnie rozkładowi Pareto, to jednak polska Wikipedia ma pierwsze z tych wyrażeń w nagłówku hasła. Uważam, że dokonano tam słusznego wyboru.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Góra Kalwaria jednak osobno
  10.10.2014
  Dlaczego nazwę miasta Góra Kalwaria pisze się tak, jak się pisze? Mamy tu dwa człony rzeczownikowe. Pierwszy z tych członów nie należy do trójki wyjątków, która zezwala na pisownię bez dywizu, to jest: Kolonia, Osada, Osiedle. Czyli chyba powinno być Góra-Kalwaria. A jednak słownik, bynajmniej nie jakiś stary, twierdzi inaczej.
  Przypuszczam, że o Górze Kalwarii zapomniano, zmieniając przepisy. I całe szczęście, bo inaczej włodarze i mieszkańcy tego miasta musieliby zajmować się wymianą tablic, szyldów, druków, pieczątek itp. zamiast robić pożyteczniejsze rzeczy.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • Cesarstwo Rzymskie i Rzeczpospolita szlachecka
  9.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy poprawny jest zapis cesarstwo zachodniorzymskie małą literą? Jest to zachodnia część cesarstwa rzymskiego, czyli jakiś obszar dawnego państwa. Mam jednak wątpliwości, ponieważ jest też zapis Cesarstwo Rzymskie.
  Podobnie, czy poprawny jest zapis Rzeczypospolita szlachecka: „Z chwilą powstania Rzeczypospolitej Szlacheckiej...”? Wydaje mi się, że słowo szlachecka jest tylko określeniem Rzeczypospolitej, a nie tworzy z nią nazwy własnej.
  Dziękuję za odpowiedź!
  Cesarstwo Rzymskie (po łacinie Imperium Romanum) to nazwa własna, dlatego pisana wielkimi literami. Można traktować ją też jako opisową i pisać małymi literami. Oba zapisy są rozpowszechnione.
  Nie widziałem natomiast, aby ktoś pisał Rzeczpospolita Szlachecka. W Narodowym Korpusie Języka Polskiego są wprawdzie nieliczne przykłady takiej pisowni, ale mało wiarygodne, żaden nie pochodzi z książki historycznej. Historyków trzeba by zapytać, czy pisownia z dużym S ma uzasadnienie w źródłach historycznych. Opierając się na współczesnych tekstach, należałoby do niej zniechęcać.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź
 • przystanek czy osiedle?
  8.10.2014
  Szanowni Państwo,
  czy w nazwach przystanków komunikacji miejskiej wszystkie człony zapisujemy wielką literą, czy niekoniecznie? W poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/nazwy-przystankow;11088.html mamy przystanek Osiedle Kwiatowe. Rozumiem, że wyraz osiedle nie jest tu nazwą gatunkową. A gdyby był? Mielibyśmy np. przystanek osiedle Zawodzie czy jednak przystanek Osiedle Zawodzie?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Rozumiem, że pyta Pan o nazwy osiedli, nie przystanków. Z osiedlami jest tak, jak w wymienionej poradzie: w zasadzie osiedle Kwiatowe, chyba że wiemy skądinąd, że słowo osiedle jest częścią nazwy własnej.
  Gdyby chodziło o nazwy przystanków, to słowo przystanek piszemy małą literą.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  Pokaż odpowiedź