wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko cokolwiek dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię, czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • Partykuła nie z imiesłowami przymiotnikowymi w Biblii
  29.01.2018
  Dziękuję za odpowiedź dotyczącą modernizacji tekstu cytatów. Proszę o dalsze wyjaśnienia. V wydanie Biblii Tysiąclecia (1999) zachowuje pisownię rozdzielną. W moim egzemplarzu z roku 2015 nadal jest np. nie mający zapisane właśnie tak (Ef 2,12; 5, 27). Skoro w Biblii nie uwspółcześnia się zapisu, skoro nie modernizuje go wysoko utytułowany autor artykułu, dlaczego ma to robić zwykły korektor? Autor w przypisie powołuje się na źródło, z którego pochodzi cytat, a tam jest pisownia rozdzielna.
 • Kropka na końcu artykułu hasłowego
  29.01.2018
  Czy błędem jest postawienie kropki po definicji słownikowej zaczynającej się małą literą? Przykład: uzębienie: liczba, kształt i ułożenie zębów danej osoby, unikatowe dla każdego człowieka.
 • Interpunkcja inicjalnych wyrażeń metatekstowych
  29.01.2018
  Czy frazy typu ponadto, poza tym, w dodatku, po pierwsze, po wtóre należy oddzielać przecinkiem od reszty zdania?
 • Dzielenie numerów spraw
  29.01.2018
  Szanowni Eksperci,
  czy zasady dotyczące dzielenia adresów internetowych i przenoszenia ich do następnego wiersza można stosować również w odniesieniu do oznaczeń pism urzędowych, które nierzadko bywają długie i zaburzają rozłożenie wyrazów w wierszu? Czy zatem należy podzielić oznaczenia pisma przed kropką, dywizem, ukośnikiem?

  Z wyrazami szacunku
  Łukasz Kapusta
 • Morawiecki syn
  26.01.2018
  Pisząc o postaciach spokrewnionych w linii prostej, używa się czasem konstrukcji Morawiecki ojciec czy Morawiecki syn. Czy użycie łącznika jest tu uzasadnione?
 • Użycie półpauzy
  26.01.2018
  Przymiotniki (oraz rzeczowniki) złożone z członów równorzędnych zapisujemy z dywizem (stosunki polsko-litewskie, pralka-suszarka). Tymczasem wyrażenia słowne ukazujące relacje zapisywać należy z półpauzą (mecz PolskaAnglia). Czy nie mamy tu do czynienia z niespójnością?
 • W ciągu jednego dnia
  26.01.2018
  Jakie jest poprawne znaczenia zwrotu w ciągu jednego dnia?
 • pół coś, pół coś
  26.01.2018
  Który zapis jest poprawny?
  1. Gryf to półlew-półorzeł.
  2. Gryf to pół-lew, pół-orzeł.
 • Piszemy Burmistrz czy burmistrz?
  26.01.2018
  Pracuję w urzędzie gminy, piszę protokoły, ogłoszenia, itp. Jeśli wymieniam całe stanowisko wraz z imieniem i nazwiskiem, stosuję wielką literę, np. Jednym z gości na spotkaniu z delegacją niemiecką był Burmistrz Miasta i Gminy Jeleń Jan Kowalski. Jeśli nie przytaczam całego stanowiska, stosuję małą literę: Jednym z gości na spotkaniu z delegacją niemiecką był burmistrz Jelenia Jan Kowalski.
  Czy to jest prawidłowo?
  A zdanie: Jednym z gości na spotkaniu z delegacją niemiecką był Burmistrz Miasta i Gminy Jeleń / burmistrz Miasta i Gminy Jeleń / burmistrz miasta i gminy Jeleń???
 • Pisownia nazw dokumentów
  25.01.2018
  Jakimi pierwszymi literami (minuskułami czy majuskułami) należy zapisywać nazwę uchwalonego aktu prawa miejscowego, jakim jest Miejscowy P(p)lan Z(z)agospodarowania P(p)rzestrzennego jakiegoś konkretnego obszaru?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • Przymiotniki z liczebnikiem
  25.01.2018
  Mieszkanie 3 pokojowe czy mieszkanie 3-pokojowe?
 • Paradygmat
  25.01.2018
  Czy poprawne jest zdanie: Przy powstawaniu pracy naukowej z dziedziny stosunków międzynarodowych istotną rolę odgrywa przyjęty paradygmat teoretyczny?
  Chodzi mi o wykorzystanie słowa paradygmat – czy może on być dopasowany, subiektywny, czy jest to raczej ‘przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie, doktrynie itp.’, z którym sie nie dyskutuje?
 • Ten, kto nie lubi mężczyzn
  25.01.2018
  Problem niezwykle mnie swędzący: mamy mizantropię, mizoginię i mizandrię / mizoandrię / mizandryzm, natomiast jedynie mizantropa, mizantropkę, mizogina i mizoginkę. Rozumiem, że w naszym kraju błędnie utożsamia się feminizm z niechęcią do mężczyzn, jak jednak można by poprawnie semantycznie określić osobę cechującą się takąż niechęcią?
 • Iwano-Frankowsk
  25.01.2018
  Chciałbym się dowiedzieć, jak brzmi obecnie poprawna nazwa i jej odmiana dawnego miasta Stanisławów, które było siedzibą województwa stanisławowskiego w dobie II Rzeczypospolitej: czy z języka ukranskiego Iwano-Frankiwsk, czy może z rosyjskiego Iwano-Frankowsk.

  Serdecznie pozdrawiam,
  Kacper T. Mazurek
 • Nazwa instytucji
  24.01.2018
  Szanowni Państwo,
  jestem zainteresowany dziejami archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego we Lwowie. Serdecznie proszę o informację, jaka jest poprawna pisownia następującej nazwy: Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie, Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej obrządku Łacińskiego we Lwowie czy Seminarium Duchowne archidiecezji lwowskiej obrządku Łacińskiego we Lwowie.

  Z poważaniem
  Zygmunt Śmiałek
 • Po tym, jak…
  24.01.2018
  Szanowni Państwo,
  zastanawiam się nad interpunkcją dotyczącą zwrotu po tym, jak, jeśli pojawia się on w środku zdania. Jako przykładu użyję może zdania, które pojawiło się w poradni przy okazji innego pytania o ten zwrot. Czy powinniśmy napisać: Popadł w melancholię, po tym jak dowiedział się o jej zdradzie, czy Popadł w melancholię po tym, jak dowiedział się o jej zdradzie?
  Z góry dziękuję za pomoc.

  Z poważaniem
  AK
 • I nie tylko…
  24.01.2018
  Czy umieszczanie wyrażenia i nie tylko na końcu zdania jest – jak twierdzą niektórzy – zmorą współczesnego języka pisanego, a tym samym błędem językowym? Dla jasności podaję przykłady: Niebanalne jeansowe stylizacje na co dzień i nie tylko, Poznali tajemnice kodowania i nie tylko, Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko.
 • Dwoje dzieci
  24.01.2018
  Proszę o podanie pełnej odmiany przez przypadki frazy dwoje dzieci.
 • Obwiednia
  24.01.2018
  Szanowni Państwo,
  jestem matematykiem – i tej dziedziny dotyczy moje pytanie. W angielskiej terminologii używa się pojęcie enveloping algebra, co zostało na język polski przetłumaczone jako algebra obwiednia. Mam tu zatem pytanie – czy słowo obwiednia byłoby w tym wypadku rzeczownikiem czy przymiotnikiem? Czy zatem odmieniałoby się algebry obwiedni czy algebry obwiedniej?
 • Dzieciaki czy dzieciaków?
  23.01.2018
  Czy biernik liczby mnogiej słowa dzieciak jest zależny od znaczenia tego słowa? Intuicyjnie formę dzieciaki rozumiem jako ‘dzieci’, a dzieciaków jako ‘dorosłych ludzi postępujących dziecinnie, nierozsądnie’. Jednak w słownikach albo forma dzieciaków nie występuje, albo jest jedynie oznaczona jako rzadka. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego