aprioryczny

 
Słownik języka polskiego
aprioryczny «przyjęty z góry, nieoparty na doświadczeniu, lecz na rozumowaniu»
• apriorycznie • aprioryczność