aprioryczny

 
Słownik języka polskiego
aprioryczny «przyjęty z góry, nieoparty na doświadczeniu, lecz na rozumowaniu»
• apriorycznie • aprioryczność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego