gnuśny

 
Słownik języka polskiego
gnuśny
1. «o człowieku: niechętny do działania; też: właściwy takiemu człowiekowi»
2. «taki, w którym nic się nie dzieje»
3. «wywołany apatią, bezczynnością»

• gnuśnie • gnuśność • gnuśnieć