gwoli

 
Słownik języka polskiego
gwoli «przyimek komunikujący wraz z użytym po nim rzeczownikiem cel czynności, o której mowa w zdaniu»