intrygujący

 
Słownik języka polskiego
intrygujący «poruszający, wzbudzający chęć poznania»