język potoczny

 
Słownik języka polskiego
język potoczny «wariant języka używany w codziennych sytuacjach życiowych»