katusza

 
Słownik języka polskiego
katusza «wielkie cierpienie fizyczne lub psychiczne»