kaznodziejstwo

 
Słownik języka polskiego
kaznodziejstwo
1. «wygłaszanie kazań»
2. «całość twórczości kaznodziejskiej»
3. «talent oratorski»
4. «skłonność do wygłaszania mów, zwykle moralizujących»

• kaznodziejski • kaznodzieja