kłykieć

 
Słownik języka polskiego
kłykieć
1. «wyrostek kostny»
2. zob. knykieć

• kłykciowy