koligacja

 
Słownik języka polskiego
koligacja
1. «pokrewieństwo lub powinowactwo, zwłaszcza z kimś znanym lub stojącym wysoko w hierarchii społecznej»
2. «poufałe stosunki z osobami wysoko postawionymi w hierarchii społecznej»

• koligacyjny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego