koligacja

 
Słownik języka polskiego
koligacja
1. «pokrewieństwo lub powinowactwo, zwłaszcza z kimś znanym lub stojącym wysoko w hierarchii społecznej»
2. «poufałe stosunki z osobami wysoko postawionymi w hierarchii społecznej»

• koligacyjny