konsumpcjonizm

 
Słownik języka polskiego
konsumpcjonizm, konsumizm «nadmierne przywiązywanie wagi do zdobywania dóbr materialnych»
• konsumpcjonistyczny • konsumpcjonista