korelować

 
Słownik języka polskiego
korelować
1. «wiązać wzajemnie, zestawiać»
2. «pozostawać we współzależności z czymś»