książnica

 
Słownik języka polskiego
książnica
1. «miejsce, w którym jest zgromadzony i przechowywany księgozbiór»
2. «przedsiębiorstwo zajmujące się handlem księgarskim»