liczba mieszana

 
Słownik języka polskiego
liczba mieszana «liczba złożona z części całkowitej i ułamka właściwego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego