liczba mieszana

 
Słownik języka polskiego
liczba mieszana «liczba złożona z części całkowitej i ułamka właściwego»