melancholia

 
Słownik języka polskiego
melancholia
1. «stan głębokiego przygnębienia i apatii»
2. «nastrój łagodnego smutku i głębokiej zadumy»

• melancholijny • melancholijnie • melancholijność