nicielnica

 
Słownik języka polskiego
nicielnica «część krosna w postaci ramy, na której rozpięte są struny z oczkami, przez które przewleka się nitki osnowy»