niestety

 
Słownik języka polskiego
niestety «partykuła, za pomocą której mówiący wyraża żal, iż dana sytuacja ma miejsce, i zarazem pragnienie, żeby było inaczej, np. Niestety, nie mogę ci pomóc.»