nieurodzaj

 
Słownik języka polskiego
nieurodzaj «brak urodzaju, złe zbiory z pól, sadów itp.»