niezłomny

 
Słownik języka polskiego
niezłomny «niedający się zwyciężyć»
• niezłomnie • niezłomność