odpłatny

 
Słownik języka polskiego
odpłatny «taki, za który się płaci»
• odpłatnie