ościenny

 
Słownik języka polskiego
ościenny «położony po drugiej stronie granicy jakiegoś państwa, terytorium lub odnoszący się do sąsiedniego państwa, terytorium»