partyjniactwo

 
Słownik języka polskiego
partyjniactwo pot. «kierowanie się wyłącznie interesem własnej partii»