po macoszemu

 
Słownik języka polskiego
po macoszemu
1. «niesprawiedliwie, źle»
2. «bez należytej uwagi»